Khoa học
công nghệ thủy lợi
phục vụ
phát triển bền vững
Dự báo chuyên ngành > Dự báo mặn ĐBSCL
Bản tin dự báo nguồn nước, xâm nhập mặn Tháng 2-2021 vùng Đồng bằng sông Cửu Long
Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam kính gửi đến quý cơ quan, anh/chị bản tin về dự báo nguồn nước, xâm nhập mặn Tháng 2/2021 vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Theo tính toán dự báo của Viện, dòng chảy thượng lưu sông Mê Công về Đồng bằng ở mức rất thấp, kéo theo xâm nhập mặn Tháng 2 có khả năng xảy rất nghiêm trọng và có thể duy trì ở mức cao đến Tháng 3/2021.

Tuy vậy, từ nay đến ngày 8/2 và thời kỳ từ ngày 16-22/2/2021, độ mặn khu vực cửa sông Cửu Long có khả năng giảm. Do vậy, để chủ động ứng phó mặn tăng cao, các địa phương cần khẩn trương các giải pháp tăng cường tích trữ nước ngọt thời gian trên và trước khi lấy nước tưới cần kiểm tra chặt chẽ độ mặn.

Quý cơ quan, anh/chị vui lòng file đính kèm.

File chi tiết đính kèm.

Các tin Dự báo mặn ĐBSCL khác
Thực hiện nhiệm vụ Tổng cục Thủy lợi giao, Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam kính gửi đến quý cơ quan, anh, chị bản tin (cập nhật lần 3) về dự báo nguồn nước, xâm nhập mặn mùa khô năm 2021 vùng Đồng bằng sông Cửu Long.
Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam kính gửi đến quý Cơ quan thông báo tin dự báo lấy nước Tháng 3 và dự báo mặn xâm nhập Tháng 4,5/2020 tại vùng Đồng bằng sông Cửu Long.
Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam kính gửi đến quý cơ quan thông báo tin dự báo tháng 3/2020 về nguồn nước, mặn xâm nhập vùng Đồng bằng sông Cửu Long.
Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam kính gởi đến quý cơ quan thông báo tin dự báo tháng 2/2020 về nguồn nước, mặn xâm nhập vùng ĐBSCL. Lưu ý: Trong thời điểm từ ngày 8/2 đến 16/2/2020, vùng cửa sông Cửu Long có khả năng mặn xâm nhập rất nghiêm trọng. Do đó, cần khẩn trương gia tăng lấy ngọt ngay từ thời điểm triều kém hiện nay đến khi mặn tăng cao như dự báo.
Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam kính gửi đến quý cơ quan bản tin cập nhật lần 3: Dự báo chuyên ngành về nguồn nước, mặn xâm nhập mùa khô năm 2020 vùng Đồng bằng sông Cửu Long.
Thực hiện nhiệm vụ của Tổng cục Thủy lợi, Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam - Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam, kính gởi đến quý cơ quan Báo cáo dự báo nguồn nước, mặn xâm nhập mùa khô năm 2019-2020 vùng Đồng bằng sông Cửu Long
Viện Khoa học Thuỷ lợi miền Nam thuộc Viện Khoa học Thuỷ lợi Việt Nam kính gởi đến quý Cơ quan và các anh, chị báo cáo Dự báo nguồn nước, xâm nhập mặn phục vụ kế hoạch xuống giống vụ Hè Thu năm 2019 tại vùng Đồng bằng sông Cửu Long.
Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam - Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam kính gửi Báo cáo Dự báo nguồn nước, xâm nhập mặn vùng Đồng bằng sông Cửu Long từ giữa tháng 3 đến cuối mùa khô năm 2018.
Dự báo mặn xâm nhập thời kỳ giữa - cuối mùa khô năm 2016-2017 tại các cửa sông vùng Đồng bằng sông Cửu Long,cập nhật ngày 14/3/2017.
Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam - Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam kính gửi đến quý cơ quan Báo cáo Dự báo mặn vùng đồng bằng sông Cửu Long mùa khô năm 2016-2017 (cập nhật lần thứ 4, giữa tháng 1/2017).
Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam - Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam kính gửi đến quý cơ quan Báo cáo dự báo mặn xâm nhập mùa khô năm 2016-2017 vùng Đồng bằng sông Cửu Long (cập nhật lần thứ 3).
1-12/60 tin
Liên kết web