Khoa học
công nghệ thủy lợi
phục vụ
phát triển bền vững
Các đơn vị trực thuộc > Phòng Tổ chức Hành chính

 

dv12.jpg

 

PHÒNG TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH

* Về tổ chức cán bộ
- Tham mưu cho Viện trưởng thực hiện luật viên chức và pháp luật liên quan đến công tác cán bộ, viên chức và người lao động;
- Quản lý về tổ chức bộ máy, nhân sự, tuyển dụng, bổ nhiệm;
- Chủ trì thực hiện công tác quy họach, đào tạo phát triển lực lượng cán bộ lãnh đạo và nguồn nhân lực khoa học công nghệ của Viện theo kế hoạch của Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam;
- Quản lý về mặt tổ chức công tác đào tạo sau đại học;
- Lao động tiền lương, các chế độ BHXH, BHYT, nghỉ hưu;
- Bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ cơ quan, đoàn ra, đoàn vào;
- Thường trực công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Viện;
- Thường trực các Hội đồng tư vấn của Viện thuộc chức năng của Phòng.

* Về hành chính, quản trị
- Công tác văn thư lưu trữ, lễ tân;
- Quản trị công sở;
- Quản lý phương tiện vận chuyển;
- Y tế, vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ, an toàn lao động.

Liên hệ:

Phó trưởng phòng - Phụ trách phòng:

Vũ Thị Thu Hiền

Tel: (028) 39 233 228

Email:thuhienk35c@yahoo.com.vn

Phó trưởng phòng:

Mai Thanh Trình

Tel: (028) 39 238320

Email: maitrinh14685@gmail.com

 

Liên kết web