Khoa học
công nghệ thủy lợi
phục vụ
phát triển bền vững
Các đơn vị trực thuộc > Phòng Tổ chức Hành chính

 

dv12.jpg

 

PHÒNG TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH

* Về tổ chức cán bộ:
- Tham mưu cho Viện trưởng thực hiện luật viên chức và pháp luật liên quan đến công tác cán bộ, viên chức và người lao động;
- Quản lý về tổ chức bộ máy, nhân sự, tuyển dụng, bổ nhiệm;
- Chủ trì thực hiện công tác quy họach, đào tạo phát triển lực lượng cán bộ lãnh đạo và nguồn nhân lực khoa học công nghệ của Viện theo kế hoạch của Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam;
- Quản lý về mặt tổ chức công tác đào tạo sau đại học;
- Lao động tiền lương, các chế độ BHXH, BHYT, nghỉ hưu;
- Bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ cơ quan, đoàn ra, đoàn vào;
- Thường trực công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Viện;
- Thường trực các Hội đồng tư vấn của Viện thuộc chức năng của Phòng.

* Về hành chính, quản trị;
- Công tác văn thư lưu trữ, lễ tân;
- Quản trị công sở;
- Quản lý phương tiện vận chuyển;
- Y tế, vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ, an toàn lao động.

* Về đào tạo trình độ tiến sĩ :

Công tác đào tạo trình độ tiến sĩ của Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam được quy định tại văn bản số 149B/BGDĐT-GDĐH ngày 21/3/2011 của Bộ Giáo dục & Đào tạo và Quyết định số 793/QĐ-VKHTLVN ngày 10/10/2017 của Giám đốc Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam. Theo đó, nhiệm vụ của Cơ sở Đào tạo sau đại học - Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam bao gồm :

- Lập kế hoạch và tổ chức xét tuyển nghiên cứu sinh thuộc 04 chuyên ngành được giao (Kỹ thuật xây dựng công trình thủy, Kỹ thuật Tài nguyên nước, Môi trường đất và nước, Địa kỹ thuật xây dựng) và trình Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam xem xét ra quyết định công nhận.

- Quản lý, hướng dẫn, theo dõi kế hoạch, thời gian học tập, nghiên cứu của nghiên cứu sinh và báo cáo định kỳ theo quy định của Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam.

- Tổ chức học các môn học thuộc học phần trình độ tiến sĩ ; thực hiện đánh giá Tiểu luận tổng quan và các chuyên đề, Tổ chức các buổi hội nghị - hội thảo đảm bảo yêu cầu theo quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo, của Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam.

- Tổ chức và thực hiện đánh giá luận án cấp cơ sở cho các nghiên cứu sinh do Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam quản lý theo quyết định của Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam.

- Hoàn thiện thủ tục, hồ sơ và luận án đã được sửa chữa theo yêu cầu của Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp cơ sở để trình Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam gửi phản biện kín.

- Tổ chức và thực hiện đánh giá luận án cấp viện cho các nghiên cứu sinh do Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam quản lý theo sự ủy quyền của Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam

- Tổ chức công bố quyết định công nhận học vị và trao bằng tiến sĩ kỹ thuật

Liên hệ:

Trưởng phòng 

Vũ Thị Thu Hiền

Tel: (028) 39 233 228

Email:thuhienk35c@yahoo.com.vn

 

 

 

 

Phó trưởng phòng:

Mai Thanh Trình

Tel: (028) 39 238320

Email: maitrinh14685@gmail.com

 

Liên kết web