Khoa học
công nghệ thủy lợi
phục vụ
phát triển bền vững
Tin nổi bật
Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020 Lễ công bố quyết định bổ nhiệm lại Viện trưởng Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam Ngày 27/12/2019, Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam đã tổ chức Hội nghị Cán bộ, công chức, viên chức năm 2020 Hội thảo tổng kết Đề tài cấp Bộ: “Nghiên cứu đề xuất giải pháp tổng hợp nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp và dân sinh ứng phó với hạn hán trên các lưu vực sông vùng Đông Nam Bộ” Hội diễn văn nghệ chào mừng kỷ niệm 60 năm thành lập Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam Hội thảo tổng kết đề tài Độc lập cấp Nhà nước: Nghiên cứu đánh giá tổng thể quá trình xói lở và dự báo diễn biến bờ biển đồng bằng sông Cửu Long phục vụ đề xuất giải pháp nhằm ổn định và phát triển bền vững vùng ven biển. Hoạt động Kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 – 20/10/2019) và 09 năm Ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10/2010 – 20/10/2019). Hội thảo đánh giá công tác quản lý, khai thác công trình thủy lợi khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long Lễ công bố Quyết định và trao bằng Tiến sĩ năm 2019 tại Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam. Khoa học Công nghệ thủy lợi phục vụ phát triển bền vững vùng Nam Bộ, Nam Trung Bộ và Tây Nguyên
Các đơn vị trực thuộc > Phòng Kế hoạch - Tài chính

 

dv12.jpg

 

PHÒNG KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH

* Về kế hoạch tổng hợp
- Xây dựng chiến lược phát triển của Viện, xây dựng kế hoạch dài hạn, ngắn hạn về khoa học công nghệ, kế hoạch xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật và các kế hoạch khác của Viện phù hợp với tổng thể chiến lược khoa học công nghệ chung của Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam;
- Quản lý tổng hợp về nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, dịch vụ kỹ thuật;
- Quản lý thư viện, công tác thông tin khoa học, xuất bản, triển lãm, hội nghị. Quản lý trang tin điện tử của Viện, mạng internet của Viện;
- Lưu trữ tư liệu khoa học kỹ thuật, lưu trữ kết quả đề tài, dự án, cơ sở dữ liệu khoa học công nghệ;
- Quản lý các dự án tăng cường trang thiết bị khoa học kỹ thuật. Quản lý điều phối vật tư thiết bị công nghệ của Viện;
- Tổng hợp và điều phối các chương trình hoạt động của Viện;
- Tham gia Ban Thường trực Hội đồng khoa học của Viện.

* Về tài chính kế toán
- Quản lý hoạt động tài chính kế toán của Viện theo quy định của pháp luật;
- Thực hiện chế độ báo cáo tài chính, quyết toán tài chính;
- Quản lý các nguồn kinh phí của Viện để hoạt động tài chính có hiệu quả;
- Quản lý tài sản cố định (khấu hao, hao mòn và thanh lý tài sản, kiểm kê đánh giá tài sản…);
- Thực hiện các nghĩa vụ thuế và quyết toán thuế;
- Hướng dẫn các đơn vị có pháp nhân trực thuộc Viện về công tác tài chính kế toán;
- Thực hiện các công tác khác liên quan tới tài chính.

Liên hệ:

Trưởng phòng:

TS. Nguyễn Đình Vượng

Tel:  0913 115 343

Email: vuongnd_siwrr@yahoo.com.vn

 

NguyanThaiHung.jpg

Phó Trưởng phòng:

TS. Trần Thái Hùng

Tel: 0918802527

Email: tthung.siwrr@gmail.com

Anhthe_hongPhuong.jpg

Phó Trưởng phòng:

ThS. Phạm Thị Hồng Phương

Tel: 0915153680

Email: hongphuong0306@gmail.com

Phó Trưởng phòng:

ThS. Lương Quốc Tuấn

Tel: 0979834171

Email: tuansiwrr@gmail.com

Liên kết web