Khoa học
công nghệ thủy lợi
phục vụ
phát triển bền vững
Tin nổi bật
Khởi công 6 cống cấp nước ngọt cho hơn một triệu dân Lễ công bố quyết định bổ nhiệm lại Phó Viện trưởng Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022 Kết quả "Hội thi Bí thư chi bộ giỏi" năm 2021. Tin bảo vệ Luận án tiến sĩ cấp Viện của nghiên cứu sinh Nguyễn Anh Tiến Tin bảo vệ Luận án tiến sĩ cấp Viện của nghiên cứu sinh Phạm Thế Vinh Nghiệm thu cấp Nhà nước đề tài KHCN cấp Quốc gia, mã số KC08-25/16-20: “Nghiên cứu diễn biến nguồn nước, chất lượng nước và đề xuất các giải pháp khai thác thích hợp nhằm nâng cao hiệu quả và hạn chế rủi ro thiên tai (hạn mặn) vùng nuôi thủy sản, trồng tr Nghiệm thu đề tài KHCN cấp Quốc gia: “Nghiên cứu sử dụng phế thải, phụ phẩm từ rơm, rạ, trấu, thân cây để chế tạo vật liệu nhẹ, cấu kiện bảo vệ sông rạch thân thiện với môi trường tại ĐBSCL” Hội thảo Đề tài khoa học cấp Nhà nước "Nghiên cứu diễn biến nguồn nước, chất lượng nước và đề xuất các giải pháp khai thác thích hợp nhằm nâng cao hiệu quả và hạn chế rủi ro thiên tai (hạn mặn) vùng nuôi thủy sản, trồng trọt ven biển Đồng bằng sông Hội thảo tham vấn “Xây dựng quy trình vận hành HTTL Cái Lớn – Cái Bé, giai đoạn 1” thuộc dự án HTTL Cái Lớn – Cái Bé, giai đoạn 1.
Các đơn vị trực thuộc > Phòng Kế hoạch - Tài chính

 

dv12.jpg

 

PHÒNG KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH

* Về kế hoạch tổng hợp
- Xây dựng chiến lược phát triển của Viện, xây dựng kế hoạch dài hạn, ngắn hạn về khoa học công nghệ, kế hoạch xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật và các kế hoạch khác của Viện phù hợp với tổng thể chiến lược khoa học công nghệ chung của Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam;
- Quản lý tổng hợp về nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, dịch vụ kỹ thuật;
- Quản lý thư viện, công tác thông tin khoa học, xuất bản, triển lãm, hội nghị. Quản lý trang tin điện tử của Viện, mạng internet của Viện;
- Lưu trữ tư liệu khoa học kỹ thuật, lưu trữ kết quả đề tài, dự án, cơ sở dữ liệu khoa học công nghệ;
- Quản lý các dự án tăng cường trang thiết bị khoa học kỹ thuật. Quản lý điều phối vật tư thiết bị công nghệ của Viện;
- Tổng hợp và điều phối các chương trình hoạt động của Viện;
- Tham gia Ban Thường trực Hội đồng khoa học của Viện.

* Về tài chính kế toán
- Quản lý hoạt động tài chính kế toán của Viện theo quy định của pháp luật;
- Thực hiện chế độ báo cáo tài chính, quyết toán tài chính;
- Quản lý các nguồn kinh phí của Viện để hoạt động tài chính có hiệu quả;
- Quản lý tài sản cố định (khấu hao, hao mòn và thanh lý tài sản, kiểm kê đánh giá tài sản…);
- Thực hiện các nghĩa vụ thuế và quyết toán thuế;
- Hướng dẫn các đơn vị có pháp nhân trực thuộc Viện về công tác tài chính kế toán;
- Thực hiện các công tác khác liên quan tới tài chính.

Liên hệ:

Trưởng phòng:

TS. Nguyễn Đình Vượng

Tel:  0913 115 343

Email: vuongnd_siwrr@yahoo.com.vn

 

Anhthe_hongPhuong.jpg

Phó Trưởng phòng:

ThS. Phạm Thị Hồng Phương

Tel: 0915153680

Email: hongphuong0306@gmail.com

Phó Trưởng phòng:

ThS. Lương Quốc Tuấn

Tel: 0979834171

Email: tuansiwrr@gmail.com

Liên kết web