Khoa học
công nghệ thủy lợi
phục vụ
phát triển bền vững
Tin tức > Tin hoạt động viện
Hội thảo Đánh giá giữa kỳ kết quả thực hiện dự án hỗ trợ kỹ thuật Nghiên cứu đề xuất giải pháp tổng thể kiểm soát ngập lũ lưu vực sông Đồng Nai
Ngày 30/6/2016 tại Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam, Tổng cục Thủy lợi đã chủ trì, phối hợp với Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam tổ chức Hội thảo Đánh giá giữa kỳ kết quả thực hiện dự án hỗ trợ kỹ thuật Nghiên cứu đề xuất giải pháp tổng thể kiểm soát ngập lũ lưu vực sông Đồng Nai. Dự án do Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) tài trợ.

Anh_AFD_010011.JPG

Ngày 30/6/2016 tại Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam, Tổng cục Thủy lợi đã chủ trì, phối hợp với Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam tổ chức Hội thảo Đánh giá giữa kỳ kết quả thực hiện dự án hỗ trợ kỹ thuật Nghiên cứu đề xuất giải pháp tổng thể kiểm soát ngập lũ lưu vực sông Đồng Nai. Dự án do Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) tài trợ.

Tham dự hội thảo có trên 70 đại biểu đến từ Vụ Hợp tác quốc tế, Cục Quản lý xây dựng công trình (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn); Cục Phòng chống thiên tai, Vụ Khoa học công nghệ và hợp tác quốc tế, Văn phòng Tổng cục (Tổng cục Thủy lợi); Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam, Viện Quy hoạch Thủy lợi miền Nam, Đại học Khoa học Tự nhiên TP. Hồ Chí Minh, Cơ sở 2 Đại học Thủy lợi, Hội Khoa học Thủy lợi TP. Hồ Chí Minh, Trung tâm Chống ngập TP. Hồ Chí Minh, Công ty TNHH Khai thác Thủy lợi Dầu Tiếng Phước Hòa, Công ty TNHH Quản lý Khai thác dịch vụ Thủy lợi TP. Hồ Chí Minh, Công ty CP Tư vấn xây dựng Thủy lợi 2, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ, Tổng công ty Điện lực miền Nam, Sở Nông nghiệp và PTNT, Chi cục Thủy lợi và PCLB các tỉnh Bình Dương, Tây Ninh, Bình Phước...và một số nhà khoa học lĩnh vực thủy lợi, môi trường.

Về phía đơn vị quản lý dự án có PGS.TS Lê Thị Kim Cúc, Giám đốc BQLDA.

Về phía cơ quan thực hiện dự án, có PGS.TS Nguyễn Vũ Việt, Giám đốc Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam và TS Trần Bá Hoằng, Viện trưởng Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam. Dự án do Liên danh Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam và Viện Quy hoạch Thủy lợi miền Nam thực hiện chính.

Về phía Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) có các chuyên gia: Jose Tissier, Oriane Cornill.

Ông Văn Phú Chính, Cục trưởng Cục Phòng chống thiên tai, Tổng cục Thủy lợi đã phát biểu khai mạc hội thảo.

Mục tiêu chung của Dự án Nghiên cứu đề xuất giải pháp tổng thể kiểm soát ngập lũ lưu vực sông Đồng Nai:

- Góp phần phát triển chiến lược trung và dài hạn và hướng dẫn Quản lý rủi ro lũ lụt bền vững (SFRM), dựa trên việc nâng cao kiến thức liên ngành và toàn diện về dự báo lũ lụt, đánh giá rủi ro, quản lý rủi ro để giảm thiểu rủi ro lũ và cải thiện khả năng phục hồi lũ ở lưu vực sông SG-ĐN.

Mục tiêu cụ thể:

- Thích ứng kiến thức tiên tiến và kỹ thuật mô hình hóa để đánh giá rủi ro lũ, nhắm vào các nguồn hiểm họa, sự đối mặt và tình trạng dễ bị tổn thương trên lưu vực sông SG-ĐN;

- Đánh giá các biện pháp kiểm soát lũ hiện thời và xây dựng các chiến lược trung và dài hạn cho Quản lý Rủi ro Lũ Bền vững (SFRM) nhằm giảm các rủi ro về lũ và nâng cao khả năng phục hồi sau lũ trên lưu vực sông SGĐN;

- Liên kết giữa những nhà ra quyết định, các bên liên quan và các nhà khoa học cũng như khuyến khích sự tham gia của cộng đồng trong Quản lý rủi ro về lũ (FRM);

- Trao đổi và đánh giá kiến thức, kinh nghiệm về FRM giữa các chuyên gia trong nước và các chuyên gia quốc tế.

Theo Quyết định số 4341/QĐ-BNN-HTQT ngày 09/10/2014 của Bộ Nông nghiệp và PTNT, giai đoạn 1 (2015-2016) của Dự án có 05 hợp phần sau:

- Hợp phần WP1: Hệ thống thông tin lũ lưu vực (FIS);

- Hợp phần WP2: Đánh giá nguy cơ ngập lụt;

- Hợp phần WP3: Đánh giá tính dễ tổn thương và rủi ro về kinh tế;

- Hợp phần WP4: Đánh giá các biện pháp kiểm soát lũ hiện có để xây dựng khung quản lý rủi ro lũ tổng hợp;

- Hợp phần WP5: Phổ biến kết quả - Đào tạo.

Sản phẩm chủ yếu của giai đoạn 1 Dự án:

- Hệ thống thông tin lũ (FIS) cho Lưu vực sông SG-ĐN;

- Mô hình quản lý rủi ro lũ bền vững: 03 mô hình thí điểm (đại diện khu vực thành phố, đại diện khu vực đô thị và khu công nghiệp, đại diện cho khu vực nông thôn);

- Khung quản lý rủi ro lũ tổng hợp được UBND các tỉnh, thành trong vùng dự án chấp thuận;

- Chuyển giao kiến thức, khoa học, công nghệ tiên tiến cũng như kinh nghiệm về quản lý rủi ro ngập lụt bền vững giữa tư vấn quốc tế và tư vấn trong nước.

Một số kết quả chính đạt được của Dự án (đến tháng 6/2016):

- Hợp phần 1 (WP1): Đã tổ chức đào tạo kiến thức về FIS; thiết kế cấu trúc của FIS; xây dựng được phiên bản đầu tiên của FIS với các ưu điểm: kết nối và chạy trên mạng Internet với các công cụ tính toán khác như mô hình thủy lực (Telecmac), mô hình thủy văn (MARINE) (trong phiên bản cuối cùng sẽ kết nối cả với công cụ đánh giá rủi ro); có thể dễ dàng chuyển giao cho cơ quan quản lý sau khi kết thúc dự án.

- Hợp phần 2 (WP2): Đã đào tạo các kiến thức về mô hình thủy văn (MARINE), thủy lực (Telemac); thiết lập và chạy mô hình thủy văn MARINE cho các tiểu lưu vực trên Lưu vực sông SG-ĐN để tính toán dòng chảy làm biên đầu vào cho mô hình thủy lực. Đến thời điểm hiện tại, đã xác định được quá trình lưu lượng tới hồ Dầu Tiếng và hồ Trị An. Đây là mô hình thủy văn được thiết lập dựa trên các quá trình vật lý hình thành dòng thấm, dòng chảy tràn trên mặt đất (chảy theo độ dốc lớn nhất) và dòng chảy trong lòng dẫn. Vì vậy, mô hình có khả năng mô phỏng quá trình mưa – dòng chảy sát thực tế hơn, chính xác hơn, phù hợp cho mô phỏng những sự kiện thủy văn thay đổi nhanh như lũ.

Hợp phần này cũng đã thiết lập và áp dụng mô hình thủy lực Telecmac cho toàn bộ lưu vực sông SG-ĐN (bao gồm cả Vàm Cỏ). Đã có kết quả bước đầu về diễn biến ngập cho một trận lũ (độ ngập, diện ngập, mực nước, trường vận tốc khu ngập). Đây là mô hình cho phép giải bài toán về sóng gián đoạn (vỡ đập, nước nhảy), tính ổn định của mô hình cao, thời gian mô phỏng ngắn nên có thể mô phỏng cho cả vùng rộng lớn (phạm vi toàn lưu vực), xem xét hiện tượng lan truyền năng lượng triều vào sông thông qua con triều thực tế lấy từ ngoài khơi; đầu ra của mô hình này ngoài độ ngập và diện ngập, mô hình còn cung cấp các đầu ra quan trọng phục vụ đánh giá rủi ro ngập lụt như trường vận tốc dòng chảy lũ; có thể mô phỏng chi tiết (đến các đường phố chính, khu công nghiệp, khu dân cư) cho khu vực đô thị (TP.HCM).

- Hợp phần 3 (WP3):

Đã tổ chức đào tạo kiến thức (lớp 1) về đánh giá tính dễ tổn thương và rủi ro lũ.

- Hợp phần 5 (WP5):

Đã tổ chức 5/6 lớp đào tạo (bao gồm cả Lớp 2 về đánh giá tính dễ tổn thương và rủi ro lũ); xây dựng Website của Dự án để giới thiệu dự án, chia sẻ thông tin, báo cáo dự án, tài liệu...

Tại hội thảo, các cơ quan quản lý dự án, nhà tài trợ, cơ quan thực hiện dự án và các đại biểu tham dự đã thảo luận về những kết quả đã đạt được trong Giai đoạn 1, bàn những biện pháp cụ thể để triển khai Giai đoạn 2 của Dự án.

Một số hình ảnh tại buổi Hội thảo:

Anh_AFD0011.jpg

Anh_AFD0021.JPG

Anh_AFD0031.JPG

Anh_AFD0041.JPG

Anh_AFD0051.JPG Anh_AFD0061.JPG

Tin và ảnh: Phòng Kế hoạch

Các tin Tin hoạt động viện khác
Đề tài “Nghiên cứu đề xuất các giải pháp thủy lợi phục vụ sản xuất lúa vụ Thu Đông ở Đồng bằng sông Cửu Long”, mã số ĐTĐL.2012-T/25 đã được Bộ Khoa học và Công nghệ; Bộ Nông nghiệp và PTNT giao cho Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam chủ trì, Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam thực hiện kể từ cuối tháng 12/2012 đến 31/12/2016. Đến thời điểm hiện nay.
Ngày 08/12/2016, tại trụ sở Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam, 658 Võ Văn Kiệt, P1, Q5, TP.HCM, Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam đã phối hợp với Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam tổ chức Lễ công bố Quyết định số 1926 QĐ/VKHTLVN ngày 06/12/2016 của Giám đốc Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam về việc bổ nhiệm có thời hạn TS. Nguyễn Nghĩa Hùng.
Ngày 22/11/2016, Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam đã tổ chức buổi gặp mặt chúc mừng các tân Giáo sư, Phó giáo sư của Viện năm 2016.
Trong khuôn khổ thực hiện dự án “Nghiên cứu quá trình xói lở và biện pháp bảo vệ ven biển hạ lưu ĐBSCL” do Cơ quan phát triển Pháp AFD và EU tài trợ, được phép của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Tổng cục Thủy lợi, ngày 12/11/2016 tại hội trường Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam (658 Võ Văn Kiệt, Phường 1, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh), Cơ quan phát triển Pháp AFD và Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam đã tổ chức hội thảo khoa học lần thứ nhất của dự án nhằm trao đổi, thảo luận một số kết quả bước đầu thực hiện dự án.
Đề tài “Nghiên cứu đề xuất các giải pháp thủy lợi phục vụ sản xuất lúa vụ Thu Đông ở Đồng bằng sông Cửu Long” đã được Bộ Khoa học và Công nghệ; Bộ Nông nghiệp và PTNT giao cho Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam thực hiện.
Ngày 01/10/2016, tại Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tổ chức họp nghiệm thu chính thức kết quả thực hiện Đề tài cấp Bộ: “Nghiên cứu giải pháp hạ tầng kỹ thuật thủy lợi nội đồng (cấp, thoát và xử lý nước) phục vụ nuôi tôm vùng ven biển Đồng bằng sông Cửu Long”, do TS. Nguyễn Phú Quỳnh –Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam làm Chủ nhiệm đề tài.
 Trong khuôn khổ thực hiện dự án Hỗ trợ kỹ thuật Nghiên cứu đề xuất giải pháp tổng thể kiểm soát ngập lũ lưu vực sông Đồng Nai, do Cơ quan hỗ trợ phát triển Pháp AFD tài trợ, ngày 16/9/2016 tại Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam, Tổng cục Thủy lợi đã tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề “Quản lý rủi ro lũ tổng hợp lưu vực sông Đồng Nai- Sài Gòn” nhằm trao đổi, thảo luận một số kết quả thực hiện dự án đến tháng 9/2016 về các nội dung sau
Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam đã hoàn thành việc xây dựng các bản đồ ngập lụt ven biển do nước biển dâng trong tình huống bão mạnh, siêu bão cho 9 tỉnh thành
Hội thảo khoa học về Giải pháp thủy lợi phục vụ nuôi trồng thủy sản ven biển Đồng bằng sông Cửu Long
Ngày 10/6/2016 tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bến Tre, Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam đã tổ chức Hội thảo góp ý về Dự thảo quy trình vận hành tạm thời của hệ thống Bắc Bến Tre, Giai đoạn 1 do Viện thực hiện. Nhiệm vụ xây dựng quy trình do Ban Quản lý đầu tư xây dựng Thủy lợi 10 làm chủ đầu tư, giao cho Viện thực hiện từ tháng 9/2015.
 Đề tài khoa học công nghệ cấp tỉnh Vĩnh Long, mang tên Nghiên cứu giải pháp khoa học công nghệ để nâng cấp hiện đại hóa hệ thống thủy lợi phục vụ chuyển dịch cơ cấu sản xuất nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới tỉnh Vĩnh Long do Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam chủ trì thực hiện, GS.TS. Tăng Đức Thắng làm chủ nhiệm
121-132/209 tin
Liên kết web