Khoa học
công nghệ thủy lợi
phục vụ
phát triển bền vững
Dự báo chuyên ngành > Dự báo mặn ĐBSCL
Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam thông báo khẩn cấp số 3 về tình hình mặn xâm nhập, nguồn nước vùng Đồng bằng sông Cửu Long
Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam thông báo khẩn cấp Về việc: Mặn xâm nhập và lấy nước ở Đồng bằng sông Cửu Long
Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam đã xây dựng Dự báo xâm nhập mặn tại các cửa sông vùng ven biển Đồng bằng sông Cửu Long phục vụ sản xuất mùa khô 2015-2016 và đề xuất giải pháp chống hạn.
Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam thông báo khẩn cấp Về việc: Mặn xâm nhập và lấy nước ở Đồng bằng sông Cửu Long.Chi tiết về hiện trạng và dự báo xâm nhập mặn và nguồn nước cho từng vùng trên Đồng bằng cho cả mùa khô đã được thông báo cho các địa phương và liên tục cập nhật trên website của Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam
Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam đã xây dựng báo cáo cảnh báo hạn và xâm nhập mặn phục vụ sản xuất và chống hạn vùng Đồng bằng sông Cửu Long- Mùa khô năm 2015-2016. Dưới đây xin trình bày dự báo xâm nhập mặn tại các cửa sông vùng ven biển đồng bằng sông Cửu Long và đề xuất các giải pháp chống hạn - cập nhật cuối tháng 01 năm 2016.
Dưới đây xin trình bày dự báo xâm nhập mặn tại các cửa sông vùng ven biển đồng bằng sông Cửu Long và đề xuất các giải pháp chống hạn - cập nhật cuối tháng 12 năm 2015.
Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam đã xây dựng báo cáo cảnh báo hạn và xâm nhập mặn phục vụ sản xuất và chống hạn vùng Đồng bằng sông Cửu Long.  Mùa khô năm 2015-2016 - Đợt 2 (cuối tháng 10/2015) Dưới đây xin trình bày các kết quả cảnh báo hạn và xâm nhập mặn dựa trên cơ sở các thông tin mới cập nhật.
Hiện nay, tình hình khí tượng thủy văn trên lưu vực sông Mê Công và Đồng bằng sông Cửu long đang diễn ra bất lợi, xâm nhập mặn trên Đồng bằng vào đầu tháng 7 có xu thế tăng cao đột biến so với những năm gần đây
Kế hoạch lấy nước ngọt do Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam lập cho các vùng ven biển ĐBSCL hai tháng mùa khô cuối năm 2015
Dự báo xâm nhập mặn phục vụ sản xuất và dân sinh vùng Đồng bằng sông Cửu Long do Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam thực hiện hàng năm. Mùa khô năm 2014-2015, dự báo tháng 3-5/2015 phục vụ chỉ đạo sản xuất và chống hạn cho các tỉnh ĐBSCL.
Dự báo xâm nhập mặn phục vụ sản xuất và dân sinh vùng Đồng bằng sông Cửu Long do Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam thực hiện hàng năm. Mùa khô năm 2014-2015, dự báo tháng 3-5/2015 phục vụ chỉ đạo sản xuất và chống hạn cho các tỉnh ĐBSCL.
Mặn mùa khô năm 2015 thuộc năm có nguồn nước khó khăn, hiện nay mực nước trên sông đang có xu thế hạ thấp dần và gió chướng kết hợp vời thời kỳ triều cao nên mặn đã và đang xâm nhập vào hệ thống sông, kênh và sẽ ảnh hưởng đến sản xuất và sinh hoạt.
25-36/61 tin
Liên kết web