Khoa học
công nghệ thủy lợi
phục vụ
phát triển bền vững
Đào tạo & HTQT > Thông tin đào tạo
Thông tin luận án Tiến sỹ bảo vệ chính thức cấp Viện - Nghiên cứu sinh Phạm Thế Vinh
Tên Luận án: Nghiên cứu vai trò của các bãi triều đến mực nước và lưu lượng sông Sài Gòn - Đồng Nai
Các tin Thông tin đào tạo khác
Tên Luận án: Xây dựng mô hình toán cho lan truyền nước phèn vùng Tứ giác Long Xuyên và áp dụng xem xét một số tác động đến sản xuất trong vùng
Tên Luận án:Nghiên cứu các đặc điểm nguồn nước và đề xuất các giải pháp sử dụng đất bị nhiễm mặn do nguồn nước vùng ven biển đồng bằng sông Cửu Long (Trường hợp nghiên cứu điển hình cho huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An).
Tên Luận án: Nghiên cứu cơ chế xâm nhập mặn và đề xuất một số giải pháp khai thác hợp lý cho vùng cửa sông ven biển Đồng bằng sông Cửu Long.
Tên Luận án:Nghiên cứu cơ sở khoa học và thiết kế thực địa đường qua đập cho tôm càng xanh ở hồ Thủy lợi Phước Hòa
Tên Luận án: Nghiên cứu ảnh hưởng của các tải trọng tĩnh và động tới sức chịu tải của cọc khu vực thành phố Hồ Chí Minh
Tên Luận án: Xây dựng mô hình vận hành hợp lý công trình thủy lợi Dầu Tiếng để phục vụ cấp nước và phòng lũ hạ du sông Sài Gòn
Tên Luận án: Nghiên cứu đề xuất giải pháp và đánh giá chức năng giảm sóng của công trình đê rỗng phức hợp bảo vệ bờ biển từ mũi Cà Mau đến Hà Tiên
Nghiên cứu cơ chế thủy động lực và vận chuyển bùn cát khu vực bờ biển tỉnh Trà Vinh, đề xuất giải pháp chỉnh trị.
Tên Luận án: Nghiên cứu ứng dụng một số thông số trong thí nghiệm cố kết tốc độ biến dạng không đổi (CRS) vào phân tích bài toán cố kết có sử dụng bấc thấm trong điều kiện Việt Nam
Tên Luận án:Nghiên cứu sự thay đổi một số đặc trưng cơ lý của đất yếu TP. Hồ Chí Minh theo các lộ trình ứng suất dỡ tải trong tính toán hố đào sâu.
Tên Luận án:Nghiên cứu động thái ẩm của đất trong kỹ thuật tưới nhỏ giọt để xác định chế độ tưới hợp lý cho cây nho lấy lá trên vùng khan hiếm nước
Tên luận án: Nghiên cứu đề xuất chế độ nước hợp lý để phát triển rừng Tràm tái sinh vườn Quốc gia U Minh Thượng.
Tên luận án: Nghiên cứu cơ chế tác động để chỉnh trị đoạn sông cong gấp trong vùng chịu ảnh hưởng của thủy triều
Tên luận án: Đặc tính thủy động lực và môi trường vùng triều ứng dụng cho hệ thống nuôi trồng thủy sản ven biển
Tên luận án:Nghiên cứu ảnh hưởng của hiệu ứng nhóm đến khả năng chịu tải dọc trục và độ lún của nhóm cọc thẳng đứng.
24 tin/bài
trước12sau
Liên kết web