Khoa học
công nghệ thủy lợi
phục vụ
phát triển bền vững
Dự báo chuyên ngành > Dự báo lũ
Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam - Viện khoa học thủy lợi Việt Nam kính gửi nội dung của Bản tin "Nguồn nước lũ cập nhật ngày 20.8.2018 "
Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam - Viện khoa học thủy lợi Việt Nam kính gửi nội dung của Bản tin "Nguồn nước lũ từ cập nhật ngày 10.8.2018 "
Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam - Viện khoa học thủy lợi Việt Nam kính gửi Nội dung của Bản tin "Nguồn nước lũ từ ngày 06/8 đến 15/8/2018 "
Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam - Viện khoa học thủy lợi Việt Nam kính gửi Nội dung của Bản tin "Nguồn nước lũ ở ĐBSCL năm 2018 cập nhật thông tin vỡ đập thủy điện ở Lào "
Mực nước sông Mê Công và ĐBSCL đang vào kỳ lũ rút nhanh, lũ nội đồng rút bình quân 1-2 cm/ngày. Những ngày tới do ảnh hưởng triều cường và bão Damrey khu vực cửa sông ven biển tăng cao, mực nước tại Cần Thơ và Mỹ Thuận có thể đạt đỉnh ngày 6-7/11 ở mức 1,85-1,95m rồi giảm dần đến 12/11
Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam - Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam kính gửi bản tin “dự báo nguồn nước mùa lũ năm 2017". Mực nước lớn nhất các vùng trên dòng chính đã đạt đỉnh ngày 8/10, mực nước lớn nhất tại Tân Châu đạt 3,43m, Châu Đốc 3,09m.
Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam - Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam kính gửi bản tin “dự báo nguồn nước mùa lũ năm 2017". Mực nước lớn nhất các vùng trên dòng chính ngày 6/10 đang ở thời kỳ cao nhất trong tháng.
Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam - Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam kính gửi bản tin “ dự báo nguồn nước mùa lũ năm 2017". Mực nước lớn nhất các vùng trên dòng chính ngày 29/9 đang ở thời kỳ thấp trong tháng.
Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam - Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam kính gửi bản tin "dự báo nguồn nước mùa lũ năm 2017". Mực nước lớn nhất các vùng trên dòng chính ngày 25/9 đang ở thời kỳ khá cao. Dự báo đến ngày 30/9-1/10 mực trên dòng chính giảm;
Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam - Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam kính gửi bản tin " dự báo nguồn nước mùa lũ năm 2017 ". Hiện nước lũ về từ thượng lưu giảm. Mực nước lớn nhất các vùng trên dòng chính ngày 15/9 đang ở thời kỳ thấp, dự báo đến ngày 21/9 mực trên dòng chính tăng.
Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam - Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam kính gửi bản tin "Dự báo nguồn nước mùa lũ năm 2017". Hiện nước lũ về từ thượng thay đổi chậm. Mực nước lớn nhất các vùng trên dòng chính ngày 8/9 đang ở thời kỳ cao, dự báo đến ngày 15/9
Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam - Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam kính gửi bản tin "dự báo nguồn nước mùa lũ năm 2017" Hiện nước lũ về từ thượng thay đổi chậm, xu thế tuần tới tới tăng trở lại. Mực nước lớn nhất các vùng trên dòng chính đang ở kỳ thấp, dự báo đến cuối tuần tới 8/9 mực nước tăng.
Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam - Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam kính gửi " Bản tin cập nhật dự báo lũ năm 2017 " Hiện nước lũ về từ thượng nguồn giảm, các ngày tới tăng trở lại.
Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam - Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam kính gửi " Bản tin cập nhật dự báo lũ năm 2017 "Hiện nước lũ về từ thượng nguồn giảm.
Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam - Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam kính gửi “bản tin cập nhật dự báo lũ năm 2017" Dự báo mực nước lũ tuần tới giảm dần đến 18/8 trước khi tăng trở lại.
33 tin/bài
Liên kết web