Khoa học
công nghệ thủy lợi
phục vụ
phát triển bền vững
Dự báo chuyên ngành > Dự báo mặn ĐBSCL
Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam đã xây dựng báo cáo cảnh báo hạn và xâm nhập mặn phục vụ sản xuất và chống hạn vùng Đồng bằng sông Cửu Long.  Mùa khô năm 2015-2016 - Đợt 2 (cuối tháng 10/2015) Dưới đây xin trình bày các kết quả cảnh báo hạn và xâm nhập mặn dựa trên cơ sở các thông tin mới cập nhật.
Hiện nay, tình hình khí tượng thủy văn trên lưu vực sông Mê Công và Đồng bằng sông Cửu long đang diễn ra bất lợi, xâm nhập mặn trên Đồng bằng vào đầu tháng 7 có xu thế tăng cao đột biến so với những năm gần đây
Kế hoạch lấy nước ngọt do Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam lập cho các vùng ven biển ĐBSCL hai tháng mùa khô cuối năm 2015
Dự báo xâm nhập mặn phục vụ sản xuất và dân sinh vùng Đồng bằng sông Cửu Long do Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam thực hiện hàng năm. Mùa khô năm 2014-2015, dự báo tháng 3-5/2015 phục vụ chỉ đạo sản xuất và chống hạn cho các tỉnh ĐBSCL.
Dự báo xâm nhập mặn phục vụ sản xuất và dân sinh vùng Đồng bằng sông Cửu Long do Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam thực hiện hàng năm. Mùa khô năm 2014-2015, dự báo tháng 3-5/2015 phục vụ chỉ đạo sản xuất và chống hạn cho các tỉnh ĐBSCL.
Mặn mùa khô năm 2015 thuộc năm có nguồn nước khó khăn, hiện nay mực nước trên sông đang có xu thế hạ thấp dần và gió chướng kết hợp vời thời kỳ triều cao nên mặn đã và đang xâm nhập vào hệ thống sông, kênh và sẽ ảnh hưởng đến sản xuất và sinh hoạt.
Dự báo xâm nhập mặn phục vụ sản xuất và dân sinh vùng Đồng bằng sông Cửu Long do Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam thực hiện hàng năm. Mùa khô năm 2013-2014, dự báo tháng 05/2014 và các đợt sau đó đã phục vụ chỉ đạo sản xuất và chống hạn cho các tỉnh ĐBSCL.
Dự báo xâm nhập mặn phục vụ  sản xuất và dân sinh vùng Đồng bằng sông Cửu Long do Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam thực hiện hàng năm. Mùa khô năm 2013-2014, dự báo tháng 02/2014 và các đợt sau đó đã phục vụ chỉ đạo sản xuất và chống hạn cho các tỉnh ĐBSCL.
Dự báo xâm nhập mặn phục vụ  sản xuất và dân sinh vùng Đồng bằng sông Cửu Long do Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam thực hiện hàng năm. Mùa khô năm 2014, có xâm nhập mặn ở mức trung bình nhiều năm. Nguồn nước ngọt cho đồng bằng khá dồi dào đến hết tháng 2, giữa tháng 3.
Dự báo xâm nhập mặn phục vụ  sản xuất và dân sinh vùng Đồng bằng sông Cửu Long do Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam thực hiện hàng năm. Mùa khô năm 2014, có xâm nhập mặn ở mức trung bình nhiều năm. Nguồn nước ngọt cho đồng bằng khá dồi dào đến hết tháng 2, giữa tháng 3.
Dự báo xâm nhập mặn phục vụ  sản xuất  và dân sinh vùng Đồng bằng sông Cửu Long do Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam thực hiện hàng năm. Mùa khô năm 2012-2013, Dự báo đợt 1 thực hiện sớm (cuối tháng 12/2012) đã phục vụ chỉ đạo sản xuất và chống hạn ngay từ đầu mùa.
Mùa mưa năm 2012 có lượng mưa phân bố không đều và kết thúc sớm, lũ thượng nguồn về ít. Vì vậy, những tháng đầu năm 2013 sẽ rất khó khăn do thiếu nước ngọt, độ mặn đã xuất hiện sớm hơn so với cùng kỳ hàng năm, có nguy cơ xâm nhập sâu vào dòng chính lên thượng nguồn và lấn dần từ biển vào hệ thống sông rạch nội vùng ĐBSCL.
Dự báo độ mặn nền trên hệ thống sông chính vùng ven biển Đồng bằng sông Cửu Long từ tháng 1 đến tháng 6 năm 2013 sử dụng phần mềm HydroGis.
Dự báo độ mặn nền trên hệ thống sông chính vùng ven biển Đồng bằng sông Cửu Long sử dụng phần mềm HydroGis và MIKE11. Chương trình dự báo dựa trên 6 yếu tố: địa hình sông kênh và các ô đồng vùng hạ lưu sông Mêkong, nền khí hậu-thủy văn lưu vực sông Mêkong, nền khí hậu hải văn vùng biển Đông và biển Tây Nam Bộ, dao động triều tại các cửa sông Nam bộ, quy luật vận hành
Dự báo độ mặn nền trên hệ thống sông chính vùng ven biển Đồng bằng sông Cửu Long sử dụng phần mềm HydroGis và MIKE11. Chương trình dự báo dựa trên 6 yếu tố: địa hình sông kênh và các ô đồng vùng hạ lưu sông Mêkong, nền khí hậu-thủy văn lưu vực sông Mêkong,
61 tin/bài
Liên kết web