Khoa học
công nghệ thủy lợi
phục vụ
phát triển bền vững
Thư viện > Luận văn đào tạo

DANH MỤC SÁCH TẠI THƯ VIỆN VKHTLMN
Tìm sách trong thư viện
Luận văn đào tạo

Luận văn đào tạo > Tiến sỹ
STTĐề tàiChuyên ngànhMã sốNăm bảo vệNgười hướng dẫnNơi bảo vệHọc vịTác giảGhi chú
: Xây dựng mô hình toán cho lan truyền nước phèn tại vùng tứ giác Long Xuyên và áp dụng xem xét một số tác động đến sản xuất trong vùng.   Kỹ thuật Tài nguyên nước     2023   GS.TS. Nguyễn Tất Đắc;
PGS.TS. Lương Văn Thanh  
   Tiến sỹ khoa học kỹ thuật   Trần Ký   Trần Ký  
Nghiên cứu cơ chế xâm nhập mặn và đề xuất một số giải pháp khai thác nước hợp lý cho vùng cửa sông ven biển đồng bằng sông Cửu Long  Kỹ thuật Tài nguyên nước  48   2022   PGS.TS. Huỳnh Thanh Sơn;
GS.TSKH. Nguyễn Ân Niên  
Tp Hồ Chí Minh   Tiến sỹ khoa học kỹ thuật   Đỗ Đắc Hải   Đỗ Đắc Hải  
Nghiên cứu cơ sở khoa học và thiết kế thực địa đường qua đập cho tôm càng xanh ở hồ Thủy lợi Phước Hòa  Môi trường Đất và Nước  47   2022   PGS.TS. Vũ Cẩm Lương
PGS.TS. Nguyễn Nghĩa Hùng  
Tp Hồ Chí Minh   Tiến sỹ khoa học kỹ thuật   Vũ Văn Hiếu   Vũ Văn Hiếu  
Nghiên cứu ảnh hưởng của các tải trọng tĩnh và động tới sức chịu tải của cọc khu vực thành phố Hồ Chí Minh   Địa kỹ thuật xây dựng  46   2022   PGS.TS. Châu Ngọc Ẩn   Tp Hồ Chí Minh   Tiến sỹ khoa học kỹ thuật   Nguyễn Mạnh Tường   Nguyễn Mạnh Tường  
Nghiên cứu diễn biến hình thái vùng ven biển Nam Trung Bộ trong điều kiện nước biển dâng do biến đổi khí hậu   Xây dựng công trình thủy  45   2022   PGS.TS. Trịnh Công Vấn
TS. Trịnh Thu Tâm  
Tp Hồ Chí Minh   Tiến sỹ khoa học kỹ thuật   Phạm Trung   Phạm Trung  
Xây dựng mô hình vận hành hợp lý công trình thủy lợi Dầu Tiếng để phục vụ cấp nước và phòng lũ hạ du sông Sài Gòn  Kỹ thuật tài nguyên nước  44   2022   PGS.TS. Lê Văn Dực   Tp Hồ Chí Minh   Tiến sỹ khoa học kỹ thuật   Nguyễn Văn Lanh   Nguyễn Văn Lanh  
Nghiên cứu vai trò của bãi triều đến mực nước và lưu lượng sông Sài Gòn – Đồng Nai  Kỹ thuật tài nguyên nước  43   2021   GS.TS KH. Nguyễn Ân Niên
GS.TS. Tăng Đức Thắng
  
Tp Hồ Chí Minh   Tiến sỹ khoa học kỹ thuật   Phạm Thế Vinh   Phạm Thế Vinh  
Nghiên cứu đề xuất giải pháp và đánh giá chức năng giảm sóng của công trình đê rỗng phức hợp bảo vệ bờ biển từ mũi Cà Mau đến Hà Tiên   Xây dựng công trình thủy  42   2021   PGS.TS. Tô Văn Thanh
GS.TS. Thiều Quang Tuấn
  
Tp Hồ Chí Minh   Tiến sỹ khoa học kỹ thuật   Nguyễn Anh Tiến   Nguyễn Anh Tiến  
Nghiên cứu cơ chế thủy động lực và vận chuyển bùn cát khu vực bờ biển tỉnh Trà Vinh, đề xuất giải pháp chỉnh trị.  Xây dựng công trình thủy  41   2019   PGS.TS. Nguyễn Hoàng Huân
PGS.TS. Lương Văn Thanh
  
Tp Hồ Chí Minh   Tiến sỹ khoa học kỹ thuật   Nguyễn Thị Phương Thảo   Nguyễn Thị Phương Thảo  
10  Nghiên cứu ứng dụng một số thông số trong thí nghiệm cố kết tốc độ biến dạng không đổi (CRS) vào phân tích bài toán cố kết có sử dụng bấc thấm trong điều kiện Việt Nam  Địa kỹ thuật nền móng  40   2019   GS.TS. Trần Thị Thanh   Tp Hồ Chí Minh   Tiến sỹ khoa học kỹ thuật   Nguyễn Công Oanh   Nguyễn Công Oanh  
11  Nghiên cứu sự thay đổi một số đặc trưng cơ lý của đất yếu TP. Hồ Chí Minh theo các lộ trình ứng suất dỡ tải trong tính toán hố đào sâu  Địa Kỹ thuật xây dựng  39   2019   PGS.TS. Võ Phán
GS.TS.Trần Thị Thanh  
Tp Hồ Chí Minh   Tiến sỹ khoa học kỹ thuật   Ngô Đức Trung   Ngô Đức Trung  
12  Nghiên cứu động thái ẩm của đất trong kỹ thuật tưới nhỏ giọt để xác định chế độ tưới hợp lý cho cây nho lấy lá trên vùng khan hiếm nước  Kỹ thuật tài nguyên nước  38   2019   PGS. TS Võ Khắc Trí
GS. Lê Sâm  
Tp Hồ Chí Minh   Tiến sỹ khoa học kỹ thuật   Trần Thái Hùng   Trần Thái Hùng  
13  Đặc tính thủy động lực và môi trường vùng triều ứng dụng cho hệ thống nuôi trồng thủy sản ven biển  Kỹ thuật tài nguyên nước  37   2018   GS. TS Tăng Đức Thắng
GS. Lê Sâm  
Tp Hồ Chí Minh   Tiến sỹ khoa học kỹ thuật   Nguyễn Đình Vượng   Nguyễn Đình Vượng  
14  Nghiên cứu đề xuất chế độ nước hợp lý để phát triển rừng Tràm tái sinh vườn quốc gia U Minh Thượng  Môi trường Đất và Nước  36   2018   PGS.TS. Lương Văn Thanh
PGS.TS.Thái Thành Lượm  
Tp Hồ Chí Minh   Tiến sỹ khoa học kỹ thuật   Phạm Văn Tùng   Phạm Văn Tùng  
15  Nghiên cứu ảnh hưởng của hiệu ứng nhóm đến khả năng chịu tải dọc trục và độ lún của nhóm cọc thằng đứng  Địa Kỹ thuật xây dựng  35   2017   PGS.TS. Tô Văn Lận
GS.Nguyễn Công Mẫn
  
Tp Hồ Chí Minh   Tiến sỹ khoa học kỹ thuật   Bạch Vũ Hoàng Lan   Bạch Vũ Hoàng Lan  
16  Nghiên cứu cơ chế tác động để chỉnh trị đoạn sông cong gấp trong vùng chịu ảnh hưởng của thủy triều  Kỹ thuật xây dựng công trình thuỷ  34   2017   PGS.TS. Hoàng Văn Huân
GS.TS. Lương Phương Hậu  
Tp Hồ Chí Minh   Tiến sỹ khoa học kỹ thuật   Lê Văn Tuấn   Lê Văn Tuấn  
17  Xây dựng mô hình thích hợp cho tính toán hệ thống công trình tổng hợp tiêu thoát nước đô thị vùng ảnh hưởng triều  Kỹ thuật Tài nguyên nước  33   2015   GS.TS.Nguyễn Tất Đắc   Tp Hồ Chí Minh   Tiến sỹ khoa học kỹ thuật   Đặng Thanh Lâm   Đặng Thanh Lâm  
18  Nghiên của các khả năng phát triển thượng lưu tác động đến chế độ dòng chảy và xâm nhập mặn màu khô ở đồng bằng sông Cửu Long  Kỹ thuật Tài nguyên nước  32   2015   GS.TS. Tăng Đức Thắng   Tp Hồ Chí Minh   Tiến sỹ khoa học kỹ thuật   Tô Quang Toản   Tô Quang Toản  
19  Nghiên cứu diễn biến và giải pháp chỉnh trị đoạn sông phân lạch - ứng dụng cho sông Cửu Long  Kỹ thuật xây dựng công trình thuỷ  31   2014   PGS.TS. Lê Mạnh Hùng
GS.TS. Lương Phương Hậu  
Tp Hồ Chí Minh   Tiến sỹ khoa học kỹ thuật   Trần Bá Hoằng   Trần Bá Hoằng  
20  Nghiên cứu sự biến đổi tính chất cơ – lý của các loại đất tàn – sườn tích ở Tây Nguyên theo độ ẩm ảnh hưởng đến sự ổn định của sườn dốc cạnh đường ô - tô  Địa Kỹ thuật xây dựng  30   2013   GS.TS. Trần Thị Thanh
GS.TSKH. Nguyễn Văn Thơ
  
Tp Hồ Chí Minh   Tiến sỹ khoa học kỹ thuật   Ngô Tấn Dược   Ngô Tấn Dược  
21  Sediment dynamics in the floodplain of th Mekong Delta, Vietnam    29   2011   Pdof.Dr.rer.nat.Dr.ing.habi   Eigenverlag des Instituts fur Wasserbau der University Stuttgart   Doctor of Engineering   Nguyen Nghia Hung   Nguyen Nghia Hung  
22  Multi-objective automatic calibration of hydrodynamic models – development of the concept and an application in the Mekong     28   2011   Pdof.Dr.rer.nat.Dr.ing.habil.Andras Bardossy   Eigenverlag des Instituts fur Wasserbau der University Stuttgart   Doctor of Engineering   Nguyen Viet Dung   Nguyen Viet Dung  
23  Nghiên cứu xác định sơ đồ kết cấu hợp lý hạ lưu công trình cột nước thấp vùng triều đồng bằng sông Cửu Long  Xây dựng công trình thủy  27   2012   PGS.TS. Tăng Đức Thắng   Tp Hồ Chí Minh   Tiến sỹ khoa học kỹ thuật   Nguyễn Thanh Hải   Nguyễn Thanh Hải  
24  Nghiên cứu tính toán dòng chảy hợp lý qua cống và bờ bao vùng ngập lũ ( Ứng dụng cho vùng tứ giác Long Xuyên)  Xây dựng công trình thủy  26   2012   GS.TSKH. Nguyễn Ân Niên   Tp Hồ Chí Minh   Tiến sỹ khoa học kỹ thuật   Nguyễn Phú Quỳnh   Nguyễn Phú Quỳnh  
25  Nghiên cứu cơ sở khoa học đánh giá và quản lý chất lượng nước các điểm nguồn cấp nước sinh hoạt trên sông Sài Gòn thuộc hệ thống sông Đồng Nai  Quy hoạch và Quản lý Tài Nguyên Nước  25   2012   PGS.TS. Tăng Đức Thắng   Tp Hồ Chí Minh   Tiến sỹ khoa học kỹ thuật   Huỳnh Chức   Huỳnh Chức  
26  Nghiên cứu sự biến đổi cường độ và tính chống thấm của bê tông trong môi trường chua phèn đồng bằng sông Cửu Long   Xây dựng công trình thủy  24   2012   PGS.TS. Phan Xuân Hoàng
PGS.TS. Lê Minh
  
Tp Hồ Chí Minh   Tiến sỹ khoa học kỹ thuật   Khương Văn Huân   Khương Văn Huân  
27  Sanility intrusion and water environment in coastal irrigation scheme in the Mekong Delta,Vietnam – A case study of Ba Lai Project   Planning and integrated water resources management  23   2011   Professor YUJI KOHGO   Tokyo University of Agriculture and Technology   Doctor of Engineering   Hoang Quang Huy   Hoang Quang Huy  
28  Nghiên cứu sự thay đổi tính chất cơ lý của đất đắp sau khi hồ tích nước theo thời gian có ảnh hưởng đến sự ổn định lâu dài của đập đất miền Trung Việt Nam  Địa Kỹ thuật xây dựng  22   2011   GS.TSKH. Nguyễn Văn Thơ PGS.TS. Tô Văn Lận   Tp Hồ Chí Minh   Tiến sỹ khoa học kỹ thuật   Trương Quang Thành   Trương Quang Thành  
29  Ảnh hưởng áp lực nước lỗ rỗng đối với sự ổn định của đập đất được đắp bằng đất loại sét có tính trương nở   Địa Kỹ thuật xây dựng  21   2010   GS.TS. Trần Thị Thanh
GS.TSKH. Nguyễn Văn Thơ
  
Tp Hồ Chí Minh   Tiến sỹ khoa học kỹ thuật   Nguyễn Kế Tường    Nguyễn Kế Tường   
30  Nghiên cứu sử dụng đất loại sét có tính trương nở để đắp sau lưng tường chắn trọng lực thuộc khu vực miền Trung   Địa Kỹ thuật xây dựng  20   2010   GS.TS. Trần Thị Thanh GS.TSKH. Nguyễn Văn Thơ   Tp Hồ Chí Minh   Tiến sỹ khoa học kỹ thuật   Nguyễn Ngọc Phúc    Nguyễn Ngọc Phúc   
31  Nghiên cứu quản lý ô nhiễm trong hệ thống thủy lợi vùng ven đô thị ảnh hưởng triều ví dụ cho vùng ven sông Sài Gòn Tp HCM   Môi trường Đất và Nước  19      GS.TS. Lê Sâm ; GS.TSKH. Nguyễn Ân Niên   Tp Hồ Chí Minh   Tiến sỹ khoa học kỹ thuật   Trịnh Thị Long    Trịnh Thị Long   
32  Nghiên cứu mô hình dự báo lũ sông Cửu Long đựa trên đánh giá vai trò tác động các nguồn nước   Quy Hoạch và Quản lý tài nguyên nước  18   2009   GS.TSKH. Nguyễn Ân Niên   Tp Hồ Chí Minh   Tiến sỹ khoa học kỹ thuật   Hồ Trọng Tiến    Hồ Trọng Tiến   
33  Nghiên cứu độ chặt – độ ẩm thích hợp theo chiều cao đập để nâng cao tính ổn định của đập đất   Địa Kỹ thuật xây dựng  17   2009   GS.TSKH. Nguyễn Văn Thơ   Tp Hồ Chí Minh   Tiến sỹ khoa học kỹ thuật   Nguyễn Hùng Sơn    Nguyễn Hùng Sơn   
34  Comparison of conceptual hydrological models and improvement via GIS aided Approach    16   2008   Prof.Liliang Ren   China   Doctor of Engineering   Vu Van Nghi   Vu Van Nghi  
35  Nghiên cứu sự thay đổi sức chống cắt và hệ số nhớt () của đất loại sét theo thời gian và áp dụng tính toán ổn định đê ở ĐBSC  Địa kỹ thuật xây dựng  15   2008   PGS.TS. Trần Thị Thanh.
GS.TS. Lê Bá Lương
  
Tp Hồ Chí Minh   Tiến sỹ khoa học kỹ thuật   Nguyễn Việt Tuấn   Nguyễn Việt Tuấn  
36  Salt intrusion, tides and mixing in multi - channel estuaries    14   2008   Prof.Dr.ir H.H.G.Savenije   Netherlands   Doctor of Engineering   Nguyen Anh Duc   Nguyen Anh Duc  
37  Một số vấn đề về động lực học dòng chảy và quan hệ hình thái sông Cửu Long  Chỉnh trị sông và bờ biển  13   2007   GS.TS. Lương Phương Hậu
PGS. Lê Ngọc Bích
  
Tp Hồ Chí Minh   Tiến sỹ khoa học kỹ thuật   Đinh Công Sản   Đinh Công Sản  
38  Nghiên cứu tính toán triều mặn vùng cửa sông Cửu Long có xét đến tương tác động lực sông biển  Quy hoạch và quản lý tài nguyên nước  12   2007   PGS.TS. Nguyễn Tất Đắc   Tp Hồ Chí Minh   Tiến sỹ khoa học kỹ thuật   Lương Quang Xô   Lương Quang Xô  
39  Nghiên cứu đặc điểm địa chất công trình phương pháp thí nghiệm thích hợp và phương pháp tính toán ổn định công trình đê trên nền đất yếu ĐBSCL  Địa kỹ thuật xây dựng  11   2006   GS.TSKH. Nguyễn Văn Thơ.
PGS.TS. Trần Thị Thanh
  
Tp Hồ Chí Minh   Tiến sỹ khoa học kỹ thuật   Võ Ngọc Hà   Võ Ngọc Hà  
40  Nâng cao độ chính xác của lời giải bài toán truyền chất một chiều ( cụ thể cho trường hợp truyền mặn)  Quy hoạch và quản lý tài nguyên nước  10   2005   PGS.TS. Nguyễn Tất Đắc   Tp Hồ Chí Minh   Tiến sỹ khoa học kỹ thuật   Bùi Việt Hưng   Bùi Việt Hưng  
41  Nghiên cứu sự thay đổi tính chất cơ - lý của đất phèn, nhiễm phèn và ứng dụng tính toán ổn định công trình đất ở ĐBSCL  Địa kỹ thuật xây dựng  9   2005   GS.TSKH. Nguyễn Văn Thơ
GS.TS. Lê Bá Lương.
  
Tp Hồ Chí Minh   Tiến sỹ khoa học kỹ thuật   Nguyễn Ngọc Thọ   Nguyễn Ngọc Thọ  
42  Integrated Modeling Approaches for Analyzing Groundwater Flow and Solute Transport in Fractured Rock Masses in Different Scales    8   2004   Prof. Kunio Watanabe
( Chairman)
  
Japan   Doctor of Engineering in Environmental Engineering   Nguyen Duy Khang   Nguyen Duy Khang  
43  Xây dựng các liên hệ tương quanvề các chỉ tiêu vật lý và cơ học dựa theo kết quả thí nghiệm trong phòng và kết quả thí nghiệm hiện trường của đất ở khu vực thành phố HCM, khu vực lân cận và một số tỉnh ĐBSCL  Cơ học đất- Cơ học nền móng - Công trình ngầm.  7B   2004   GS.TS. Hoàng Văn Tân.
GS.TSKH. Nguyễn Văn Thơ
  
Tp Hồ Chí Minh   Tiến sỹ khoa học kỹ thuật   Võ Phán   Võ Phán  
44  Hố xói hạ lưu công trình có cột nước thấp chịu ảnh hưởng triều tại ĐBSCL và biện pháp ổn định hố xói   Thuỷ lực học, thuỷ văn công trình và thuỷ lợi  7A   2003   GS.TS Trần Như Hối & PGS.TS Trần Chấn Chỉnh   Tp Hồ Chí Minh   Tiến sỹ khoa học kỹ thuật   Trịnh Công Vấn   Trịnh Công Vấn  
45  Nghiên cứu và đề xuát các biện pháp quản lý nước hợp lý nhằm cải tạo sử dụng đất phèn trồng lúa vùng đồng tháp mười  Thủy nông cải tạo đất  6   2003   PGS.TS. Lê Sâm
PGS.TS. Cù Xuân Đồng
  
Tp Hồ Chí Minh   Tiến sỹ khoa học kỹ thuật   Lương Văn Thanh   Lương Văn Thanh  
46  Nghiên cứu sự chuyển vận của nước và chất hòa tan trong đất phèn đồng tháp mười  Thủy nông cải tạo đất  5   2002   PGS.TS. Lê Sâm
PGS.TS. Cù Xuân Đồng
  
Tp Hồ Chí Minh   Tiến sỹ khoa học kỹ thuật   Võ Khắc Trí   Võ Khắc Trí  
47  Nghiên cứu bài toán hệ thống thủy lợi có nhiều nguồn nước tác động ( ví dụ ứng dụng cho đồng bằng sông Cửu Long và Đông Nam Bộ)  Thủy lực học - Thủy văn công trình và thủy lợi  4   2002   GS.TSKH. Nguyễn Ân Niên
PGS.TS. Lê Sâm
  
Tp Hồ Chí Minh   Tiến sỹ khoa học kỹ thuật   Tăng Đức Thắng   Tăng Đức Thắng  
48  Nghiên cứu ảnh hưởng môi trường mặn và nhiễm mặn đến sự ổn định và biến dạng của nền công trình xây dựng  Cơ học đất- Cơ học nền móng - Công trình ngầm  3   2002   GS.TS. Lê Bá Lương.
GS.TS.Nguyễn Văn Thơ;  
Tp Hồ Chí Minh   Tiến sỹ khoa học kỹ thuật   Tô Văn Lận   Tô Văn Lận  
49  Những nguyên liệu sử dụng đất loại sét có tính trương nở - co ngót vào công trình đất đắp đập trong điều kiện nhiệt đới ẩm Việt Nam  Cơ học đất- Cơ học nền móng - Công trình ngầm  2   1998   GS.TS. Lê Bá Lương.
GS.TS.Nguyễn Văn Thơ;
  
Tp Hồ Chí Minh   Tiến sỹ khoa học kỹ thuật   Trần Thị Thanh   Trần Thị Thanh  
50  Nghiên cứu sử dụng hợp lý các loại đất lẫn hạt thô vùng Nam Trung Bộ , Tây Nguyên và Đông Nam Bộ làm vật liệu đắp đập  Cơ học đất- Cơ học nền móng - Công trình ngầm  1   1996   GS.TS. Lê Bá Lương.
GS.TS. Nguyễn Văn Thơ;
GS.TS. Hoàng Văn Tân
  
Tp Hồ Chí Minh   Phó tiến sỹ khoa học kỹ thuật   Lê Thanh Bình   Lê Thanh Bình  

Liên kết web