Khoa học
công nghệ thủy lợi
phục vụ
phát triển bền vững
Thư viện > Luận văn đào tạo
DANH MỤC SÁCH TẠI THƯ VIỆN VKHTLMN
Tìm sách trong thư viện
Luận văn đào tạo
Luận văn đào tạo > Tiến sỹ

STT Đề tài Chuyên ngành Mã số Năm bảo vệ Người hướng dẫn Nơi bảo vệ Học vị Tác giả Ghi chú
Nghiên cứu cơ chế xâm nhập mặn và đề xuất một số giải pháp khai thác nước hợp lý cho vùng cửa sông ven biển đồng bằng sông Cửu Long  Kỹ thuật Tài nguyên nước  48   2022   PGS.TS. Huỳnh Thanh Sơn;
GS.TSKH. Nguyễn Ân Niên  
Tp Hồ Chí Minh   Tiến sỹ khoa học kỹ thuật   Đỗ Đắc Hải   Đỗ Đắc Hải  
Nghiên cứu cơ sở khoa học và thiết kế thực địa đường qua đập cho tôm càng xanh ở hồ Thủy lợi Phước Hòa  Môi trường Đất và Nước  47   2022   PGS.TS. Vũ Cẩm Lương
PGS.TS. Nguyễn Nghĩa Hùng  
Tp Hồ Chí Minh   Tiến sỹ khoa học kỹ thuật   Vũ Văn Hiếu   Vũ Văn Hiếu  
Nghiên cứu ảnh hưởng của các tải trọng tĩnh và động tới sức chịu tải của cọc khu vực thành phố Hồ Chí Minh   Địa kỹ thuật xây dựng  46   2022   PGS.TS. Châu Ngọc Ẩn   Tp Hồ Chí Minh   Tiến sỹ khoa học kỹ thuật   Nguyễn Mạnh Tường   Nguyễn Mạnh Tường  
Nghiên cứu diễn biến hình thái vùng ven biển Nam Trung Bộ trong điều kiện nước biển dâng do biến đổi khí hậu   Xây dựng công trình thủy  45   2022   PGS.TS. Trịnh Công Vấn
TS. Trịnh Thu Tâm  
Tp Hồ Chí Minh   Tiến sỹ khoa học kỹ thuật   Phạm Trung   Phạm Trung  
Xây dựng mô hình vận hành hợp lý công trình thủy lợi Dầu Tiếng để phục vụ cấp nước và phòng lũ hạ du sông Sài Gòn  Kỹ thuật tài nguyên nước  44   2022   PGS.TS. Lê Văn Dực   Tp Hồ Chí Minh   Tiến sỹ khoa học kỹ thuật   Nguyễn Văn Lanh   Nguyễn Văn Lanh  
Nghiên cứu vai trò của bãi triều đến mực nước và lưu lượng sông Sài Gòn – Đồng Nai  Kỹ thuật tài nguyên nước  43   2021   GS.TS KH. Nguyễn Ân Niên
GS.TS. Tăng Đức Thắng
  
Tp Hồ Chí Minh   Tiến sỹ khoa học kỹ thuật   Phạm Thế Vinh   Phạm Thế Vinh  
Nghiên cứu đề xuất giải pháp và đánh giá chức năng giảm sóng của công trình đê rỗng phức hợp bảo vệ bờ biển từ mũi Cà Mau đến Hà Tiên   Xây dựng công trình thủy  42   2021   PGS.TS. Tô Văn Thanh
GS.TS. Thiều Quang Tuấn
  
Tp Hồ Chí Minh   Tiến sỹ khoa học kỹ thuật   Nguyễn Anh Tiến   Nguyễn Anh Tiến  
Nghiên cứu cơ chế thủy động lực và vận chuyển bùn cát khu vực bờ biển tỉnh Trà Vinh, đề xuất giải pháp chỉnh trị.  Xây dựng công trình thủy  41   2019   PGS.TS. Nguyễn Hoàng Huân
PGS.TS. Lương Văn Thanh
  
Tp Hồ Chí Minh   Tiến sỹ khoa học kỹ thuật   Nguyễn Thị Phương Thảo   Nguyễn Thị Phương Thảo  
Nghiên cứu ứng dụng một số thông số trong thí nghiệm cố kết tốc độ biến dạng không đổi (CRS) vào phân tích bài toán cố kết có sử dụng bấc thấm trong điều kiện Việt Nam  Địa kỹ thuật nền móng  40   2019   GS.TS. Trần Thị Thanh   Tp Hồ Chí Minh   Tiến sỹ khoa học kỹ thuật   Nguyễn Công Oanh   Nguyễn Công Oanh  
10  Nghiên cứu sự thay đổi một số đặc trưng cơ lý của đất yếu TP. Hồ Chí Minh theo các lộ trình ứng suất dỡ tải trong tính toán hố đào sâu  Địa Kỹ thuật xây dựng  39   2019   PGS.TS. Võ Phán
GS.TS.Trần Thị Thanh  
Tp Hồ Chí Minh   Tiến sỹ khoa học kỹ thuật   Ngô Đức Trung   Ngô Đức Trung  
11  Nghiên cứu động thái ẩm của đất trong kỹ thuật tưới nhỏ giọt để xác định chế độ tưới hợp lý cho cây nho lấy lá trên vùng khan hiếm nước  Kỹ thuật tài nguyên nước  38   2019   PGS. TS Võ Khắc Trí
GS. Lê Sâm  
Tp Hồ Chí Minh   Tiến sỹ khoa học kỹ thuật   Trần Thái Hùng   Trần Thái Hùng  
12  Đặc tính thủy động lực và môi trường vùng triều ứng dụng cho hệ thống nuôi trồng thủy sản ven biển  Kỹ thuật tài nguyên nước  37   2018   GS. TS Tăng Đức Thắng
GS. Lê Sâm  
Tp Hồ Chí Minh   Tiến sỹ khoa học kỹ thuật   Nguyễn Đình Vượng   Nguyễn Đình Vượng  
13  Nghiên cứu đề xuất chế độ nước hợp lý để phát triển rừng Tràm tái sinh vườn quốc gia U Minh Thượng  Môi trường Đất và Nước  36   2018   PGS.TS. Lương Văn Thanh
PGS.TS.Thái Thành Lượm  
Tp Hồ Chí Minh   Tiến sỹ khoa học kỹ thuật   Phạm Văn Tùng   Phạm Văn Tùng  
14  Nghiên cứu ảnh hưởng của hiệu ứng nhóm đến khả năng chịu tải dọc trục và độ lún của nhóm cọc thằng đứng  Địa Kỹ thuật xây dựng  35   2017   PGS.TS. Tô Văn Lận
GS.Nguyễn Công Mẫn
  
Tp Hồ Chí Minh   Tiến sỹ khoa học kỹ thuật   Bạch Vũ Hoàng Lan   Bạch Vũ Hoàng Lan  
15  Nghiên cứu cơ chế tác động để chỉnh trị đoạn sông cong gấp trong vùng chịu ảnh hưởng của thủy triều  Kỹ thuật xây dựng công trình thuỷ  34   2017   PGS.TS. Hoàng Văn Huân
GS.TS. Lương Phương Hậu  
Tp Hồ Chí Minh   Tiến sỹ khoa học kỹ thuật   Lê Văn Tuấn   Lê Văn Tuấn  
16  Xây dựng mô hình thích hợp cho tính toán hệ thống công trình tổng hợp tiêu thoát nước đô thị vùng ảnh hưởng triều  Kỹ thuật Tài nguyên nước  33   2015   GS.TS.Nguyễn Tất Đắc   Tp Hồ Chí Minh   Tiến sỹ khoa học kỹ thuật   Đặng Thanh Lâm   Đặng Thanh Lâm  
17  Nghiên của các khả năng phát triển thượng lưu tác động đến chế độ dòng chảy và xâm nhập mặn màu khô ở đồng bằng sông Cửu Long  Kỹ thuật Tài nguyên nước  32   2015   GS.TS. Tăng Đức Thắng   Tp Hồ Chí Minh   Tiến sỹ khoa học kỹ thuật   Tô Quang Toản   Tô Quang Toản  
18  Nghiên cứu diễn biến và giải pháp chỉnh trị đoạn sông phân lạch - ứng dụng cho sông Cửu Long  Kỹ thuật xây dựng công trình thuỷ  31   2014   PGS.TS. Lê Mạnh Hùng
GS.TS. Lương Phương Hậu  
Tp Hồ Chí Minh   Tiến sỹ khoa học kỹ thuật   Trần Bá Hoằng   Trần Bá Hoằng  
19  Nghiên cứu sự biến đổi tính chất cơ – lý của các loại đất tàn – sườn tích ở Tây Nguyên theo độ ẩm ảnh hưởng đến sự ổn định của sườn dốc cạnh đường ô - tô  Địa Kỹ thuật xây dựng  30   2013   GS.TS. Trần Thị Thanh
GS.TSKH. Nguyễn Văn Thơ
  
Tp Hồ Chí Minh   Tiến sỹ khoa học kỹ thuật   Ngô Tấn Dược   Ngô Tấn Dược  
20  Sediment dynamics in the floodplain of th Mekong Delta, Vietnam    29   2011   Pdof.Dr.rer.nat.Dr.ing.habi   Eigenverlag des Instituts fur Wasserbau der University Stuttgart   Doctor of Engineering   Nguyen Nghia Hung   Nguyen Nghia Hung  

1-20/49, tổng cộng 3 trang
Liên kết web