Khoa học
công nghệ thủy lợi
phục vụ
phát triển bền vững
Hoạt động NCKH > Các đề tài NCKH đã thực hiện
2018-2021 | 2014-2017 | 2010-2013 | 2006-2009 | 2002-2005 | 1998-2001 |

Năm 2018-2021
TT Nội dung Chủ trì đề tài Thời gian thực hiện Ghi chú
  Nhiệm vụ KHCN cấp Nhà nước      
KC.08.30/16-20: Nghiên cứu đề xuát các giải pháp tổng thể cải thiện và bảo vệ môi trường nước phục vụ phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long ThS. Phạm Thế Vinh 2019-2020 Đang thực hiện
Nghiên cứu đề xuất các giải pháp khai thác và sử dụng nguồn nước hợp lý để phát triển bền vững kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh An Giang và vùng phụ cận trong bối cảnh thay đổi của thượng nguồn sông Mê Kông và biến đổi khí hậu PGS.TS. Nguyễn Thanh Hải 2019-2022 Đang thực hiện
Nghiên cứu đề xuất giải pháp chỉnh trị hệ thống sông Tiền, sông Hậu phục vụ phát triển kinh tế xã hội bền vững vùng đồng bằng sông Cửu Long. (Chương trình Hợp tác Quốc tế - ViWat) GS.TS. Lê Mạnh Hùng 2018-2021 Đang thực hiện
Nghiên cứu giải pháp công nghệ chống xói lở, bảo vệ bờ biển hợp lý cho vùng đồng bằng sông Cửu Long dựa trên mô hình vật lý. (Chương trình Hợp tác Quốc tế - ViWat). TS. Nguyễn Nguyệt Minh 2018-2021 Đang thực hiện
Nghiên cứu sử dụng phế thải, phụ phẩm từ rơm, rạ, trấu, thân cây để chế tạo vật liệu nhẹ, cấu kiện bảo vệ sông rạch thân thiện với môi trường tại ĐBSCL. Chương trình Tây Nam Bộ PGS.TS. Nguyễn Phú Quỳnh 2018-2020 Đang thực hiện
Nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ nhằm hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất Tôm - Lúa - vùng ven biển Tây ĐBSCL PGS.TS. Tô Văn Thanh 2018-2021 Đang thực hiện
KC.08.25/16-20: Nghiên cứu diễn biến nguồn nước, chất lượng nước và đề xuất các giải pháp khai thác thích hợp nhằm nâng cao hiệu quả và hạn chế rủi ro thiên tai (hạn mặn) vùng nuôi thủy sản, trồng trọt ven biển đồng bằng sông Cửu Long GS.TS. Tăng Đức Thắng 2018-2020 Đang thực hiện
  Nhiệm vụ KHCN cấp Bộ      
Nghiên cứu xâm nhập mặn và nguồn nước thời hạn dài phục vụ sản xuất và dân sinh vùng đồng bằng sông Cửu Long GS.TS. Tăng Đức Thắng 2020-2023 Đang thực hiện
Nghiên cứu giải pháp công nghệ chống xói lở để bảo vệ rừng ngập mặn vùng ven biển đồng bằng sông Cửu Long ThS. Đỗ Đắc Hải 2019-2021 Đang thực hiện
Nghiên cứu giải pháp, công nghệ nâng cấp mở thêm khoang cống, vận hành cống tự động vùng triều đồng bằng sông Cửu Long PGS.TS. Nguyễn Thanh Hải 2019-2021 Đang thực hiện
Nghiên cứu đề xuất các giải pháp thủy lợi phục vụ phát triển nông nghiệp thích ứng vùng lũ đồng bằng sông Cửu Long GS.TS. Lê Mạnh Hùng 2018-2020 Đang thực hiện
  Đề tài cơ sở      
Nghiên cứu xâm nhập mặn nhằm đề xuất các giải pháp nâng cấp và hiện đại hóa hệ thống hạ tầng Thủy lợi phục vụ phát triển kinh tế- xã hội tỉnh Tiền Giang ThS. Trần Minh Tuấn 2020-2022 Thực hiện Tháng 12/2020
Đánh giá, dự báo chế độ dòng chảy (lưu lượng. mực nước, chất lượng nước) và diễn biến bồi xói tuyến sông Cổ Chiên và sông Hậu tỉnh Trà Vinh PGS.TS. Trần Bá Hoằng 2020-2023 Đang thực hiện
Điều khiển thông minh hệ thống cống đập ngăn mặn, điều tiết nước phục vụ sản xuất nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu PGS.TS.Nguyễn Nghĩa Hùng 2019-2021 Đang thực hiện
Liên kết web