Khoa học
công nghệ thủy lợi
phục vụ
phát triển bền vững
Thư viện > Sách tiếng Việt chuyên ngành
DANH MỤC SÁCH TẠI THƯ VIỆN VKHTLMN
Tìm sách trong thư viện
Sách tiếng Việt chuyên ngành
Sách tiếng Việt chuyên ngành > Sau Đại học

STT Tên sách/tài liệu Ký hiệu Năm XB Nơi XB Ghi chú
136 Listening and speaking    1999  ĐHTL   
135 Tiếng Anh cho lớp cao học    2001  ĐHTL   
134 Công trình bảo vệ bờ biển và hải đảo (Cơ sở tính toán công trình thuỷ, quy hoạch thiết kế và XD đê biển, trình tự thiết kế ngăn dòng vùng triều bằng phương pháp thùng chìm, thi công công trình bảo vệ bờ)    2000  ĐHTL   
133 Công trình bảo về bờ biển và hải đảo (thuỷ triều và thuỷ động lực vùng bờ biển)    2000  ĐHTL   
132 Sinh thái học tương quan giữa đất - nước - cây trồng    2000  ĐHTL   
131 Một số công nghệ và vật liệu trong sửa chữa công trình bêtong    1999  ĐHTL   
130 Thuỷ lực công trình (dùng cho cao học có sửa chữa bổ sung)    1999  ĐHTL   
129 Quan trắc công trình thuỷ lợi    1999  ĐHTL   
128 Tổng hợp sử dụng và bảo vệ nguồn nước    1998  ĐHTL   
127 Lý thuyết dòng chẩy sườn dốc    1998  ĐHTL   
126 Cơ học môi trường liên tục    1998  ĐHTL   
125 Các phương pháp tính toán cấu tạo, sửa chữa và gia cố kết cấu BTCT    1998  ĐHTL   
124 Phân tích giới hạn kết cấu công trình    1998  ĐHTL   
123 Kỹ thuật tưới tiêu hiện đại tiết kiệm nước    1997  ĐHTL   
122 Quản lý tổng hợp tài nguyên nước (phần 1)    1998  ĐHTL   
121 ứng suất đập vật liệu địa phương    1998  ĐHTL   
120 Tính toán áp lực khe rỗng    1998  ĐHTL   
119 Công tác đất    1998  ĐHTL   
118 Thi công đường hầm thuỷ công    1999  ĐHTL   
117 Quan trắc, thiết bị quan trắc công trình đất    1998  ĐHTL   

61-80/196, tổng cộng 10 trang
Liên kết web