Khoa học
công nghệ thủy lợi
phục vụ
phát triển bền vững
Thư viện > Sách tiếng Việt chuyên ngành
DANH MỤC SÁCH TẠI THƯ VIỆN VKHTLMN
Tìm sách trong thư viện
Sách tiếng Việt chuyên ngành
Sách tiếng Việt chuyên ngành > Thuỷ nông cải tạo đất

STT Tên sách/tài liệu Ký hiệu Năm XB Nơi XB Ghi chú
148 Sổ tay kỹ thuật thủy lợi - phần 3: Quản lý khai thác công trình thủy lợi: Quản lý khai thác hệ thống tưới tiêu; Quản lý vận hành an toàn đập; Quản lý dự án khôi phục và hiện đại hóa HT các CTTL; Đánh giá kinh tế các dự án  1869/VL  2005  NXB Nông nghiệp   
147 Sổ tay hướng dẫn quy hoạch mạng lưới cấp thoát nước đô thị  1982/VL  2020  NXBXD-Hà Nội   
146 Sổ tay hướng dẫn quy hoạch mạng lưới cấp thoát nước đô thị  1981/VL  2020  NXBXD-Hà Nội   
145 Sổ tay hướng dẫn quy hoạch mạng lưới cấp thoát nước đô thị  1980/VL  2020  NXBXD-Hà Nội   
144 Sổ tay hướng dẫn quy hoạch mạng lưới cấp thoát nước đô thị   1979/VL  2020  NXBXD-Hà Nội   
143 PGS.TS.KTS. Nguyễn Đình Thi  1978/VL  2020  NXBXD-Hà Nội   
142 Kiến trúc nhà ở nông thôn thời kỳ Công nghiệp hóa hiện đại hóa  1977/VL  2020  NXBXD-Hà Nội   
141 Kiến trúc nhà ở nông thôn thời kỳ Công nghiệp hóa hiện đại hóa  1976/VL  2020  NXBXD-Hà Nội   
140 Kiến trúc nhà ở nông thôn thời kỳ Công nghiệp hóa hiện đại hóa  1975/VL  2020  NXBXD-Hà Nội   
139 Quy hoạch xây dựng và phát triển môi trường sinh thái đô thị - nông thôn   1974/VL  2020  NXBXD-Hà Nội   
138 Quy hoạch xây dựng và phát triển môi trường sinh thái đô thị - nông thôn   1973/VL  2020  NXBXD-Hà Nội   
137 Quy hoạch xây dựng và phát triển môi trường sinh thái đô thị - nông thôn   1972/VL  2020  NXBXD-Hà Nội   
136 Quy hoạch xây dựng và phát triển môi trường sinh thái đô thị - nông thôn   1971/VL  2020  NXBXD-Hà Nội   
135 Quy hoạch xây dựng và phát triển môi trường sinh thái đô thị - nông thôn   1970/VL  2020  NXBXD-Hà Nội   
134 Giải pháp chống ngập cho các thành phố lớn  1966  2014  NXB nông ng   
133 Giải pháp chống ngập cho các thành phố lớn  1965  2014  NXB nông ng   
132 Giải pháp chống ngập cho các thành phố lớn  1964  2014  NXB nông ngh   
131 Giải pháp chống ngập cho các thành phố lớn  1963  2014  NXB nông nghiệp   
130 Cơ học đất - Tập 2  1962  2014  NXB nông nghiệp   
129 Cơ học đất - Tập 2  1961  2014  NXB nông nghiệp   

1-20/149, tổng cộng 8 trang
Liên kết web