Khoa học
công nghệ thủy lợi
phục vụ
phát triển bền vững
Thư viện > Sách tiếng Việt chuyên ngành
DANH MỤC SÁCH TẠI THƯ VIỆN VKHTLMN
Tìm sách trong thư viện
Sách tiếng Việt chuyên ngành
Sách tiếng Việt chuyên ngành > Thuỷ nông cải tạo đất

STT Tên sách/tài liệu Ký hiệu Năm XB Nơi XB Ghi chú
134 Giải pháp chống ngập cho các thành phố lớn  1966  2014  NXB nông ng   
133 Giải pháp chống ngập cho các thành phố lớn  1965  2014  NXB nông ng   
132 Giải pháp chống ngập cho các thành phố lớn  1964  2014  NXB nông ngh   
131 Giải pháp chống ngập cho các thành phố lớn  1963  2014  NXB nông nghiệp   
130 Cơ học đất - Tập 2  1962  2014  NXB nông nghiệp   
129 Cơ học đất - Tập 2  1961  2014  NXB nông nghiệp   
128 Cơ học đất - Tập 2  1960  2014  NXB nông nghiệp   
127 Thủy nông ở vùng khô hạn  1911/VL  2009  NXB nông nghiệp   
126 Tập san khoa học và công nghệ quy hoạch thủy lợi  1910/VL  2009  NXB nông nghiệp   
125 Đất ngập nước kiến tạo  1909/VL  2009  NXB Nông nghiệp   
04 Xây dựng mô hình áp dụng tiến bộ kỹ thuật về vật liệu và công nghệ mới trong thủy lợi kết hợp tưới tiêu và cấp nước sinh hoạt nhằm nâng cao đời sống kinh tế xã hội cho đồng bào dân tộc vùng Tà Nung - Đà lạt - Lâm Đồng    1994/1995    01 đề cương, 01 báo cáo, 01 quy trình 
124 Giáo trình quy hoạch và thiết kế hệ thống thủy lợi (Tập 2)  1902/VL  2006  NXB Xây Dựng   
123 Giáo trình quy hoạch và thiết kế hệ thống thủy lợi (Tập 1)  1901/VL  2007  NXB Xây Dựng   
122 Tự động hóa các công trình cấp và thoát nước  1891/VL  2003  NXB Xây Dựng   
121 Giáo trình quy hoạch và phân tích hệ thống tài nguyên nước  1894/VL  2007  NXB Giáo Dục   
120 Giáo trình phát triển và quản lý tài nguyên nước ngầm  1907/VL  2007  NXB Giáo Dục   
119 Máy bơm và trạm bơm tưới tiêu trong nông nghiệp  VL 1882  2008  NXB Nông nghiệp   
118 Một số vấn đề cơ sở nghiên cứu hệ thống tưới tiêu bằng động lực  VL 1881  2008  NXB Nông nghiệp   
117 Giáo trình mô phỏng mạng lưới cấp nước bằng phần mềm EPANET  VL 1880  2007  NXB Xây Dựng   
116 Cơ học môi trường liên tục  VL 1877  2007  NXB Từ Điển Bách Khoa   

1-20/135, tổng cộng 7 trang
Liên kết web