Khoa học
công nghệ thủy lợi
phục vụ
phát triển bền vững
Thư viện > Sách tiếng Việt chuyên ngành
DANH MỤC SÁCH TẠI THƯ VIỆN VKHTLMN
Tìm sách trong thư viện
Sách tiếng Việt chuyên ngành
Sách tiếng Việt chuyên ngành > Khí tượng thuỷ văn

STT Tên sách/tài liệu Ký hiệu Năm XB Nơi XB Ghi chú
161 Tác động của biến đổi khí hậu đến các lĩnh vực nông nghiệp và giải pháp ứng phó  VL 1935  2012  NXB Nông nghiệp   
160 Tác động của biến đổi khí hậu đến các lĩnh vực nông nghiệp và giải pháp ứng phó   VL 1934  2012  NXB Nông nghiệp   
159 Bảng thuỷ triều 2013-Tập 3  VL 1933  2012  NXBKHTN & Công nghệ Hà Nội   
158 Bảng thuỷ triều 2013-Tập 3  VL 1932  2012  NXBKHTN & Công nghệ Hà Nội   
157 Bảng thuỷ triều 2013-Tập 2  VL 1931  2012  NXBKHTN & Công nghệ Hà Nội   
156 Bảng thuỷ triều 2013-Tập 2  VL 1930  2012  NXBKHTN & Công nghệ Hà Nội   
155 Bảng thuỷ triều 2013-Tập 1  VL 1929  2012  NXBKHTN & Công nghệ Hà Nội   
154 Bảng thuỷ triều 2013-Tập 1   VL 1928  2012  NXBKHTN & Công nghệ Hà Nội   
153 Chế độ nước Đồng bằng sông Cửu Long và những biến động do biến đổi khí hậu - nước biển dâng   VL 1927  2011  NXB Nông nghiệp   
152 Cơ sở khoa học để Đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu và nước biển dâng   VL 1926  2012  NXB Nông nghiệp   
151 Kỷ yếu hội thảo Quốc Gia: Bảo tồn và phát triển bền vững vương quốc gia U Minh Thượng   Vl 1929  2011  NXB Nông nghiệp   
150 Kỷ yếu hội thảo Quốc Gia: Bảo tồn và phát triển bền vững vương quốc gia U Minh Thượng   VL 1928  2011  NXB Nông nghiệp   
149 Sổ tay định vị GPS   1925/VL  1997  NXB KHKT   
148 Trắc địa ảnh – phần đoán đọc điều vẽ ảnh   1924/VL  2003  NXBGTVT   
147 Bảng thủy triều 2012 - tập 3 ( Tide tables Vol 3) :Hồng Kong; Com Pong Som; Singapo; Băng Cốc  1923/VL  2011  NXB Khoa học Tự Nhiên và Công Nghệ HN   
146 Bảng thủy triều 2012 - tập 2 ( Tide tables Vol 2) : Đà Nẵng; Quy Nhơn; Nha Trang; Vũng Tàu; Sài Gòn; Định An; Hà Tiên; Trường Sa  1922/VL  2011  NXB Khoa học Tự Nhiên và Công Nghệ HN   
145 Bảng thủy triều 2012 - tập 1 ( Tide tables Vol 1):Hòn Dáu; Hồng Gai; Cửa Ông;Cửa Hội; Cửa Gianh; Cửa Việt  1921/VL  2011  NXB Khoa học Tự Nhiên và Công Nghệ HN   
144 Khí tượng thời tiết và khí hậu   1895/VL  2002  NXB Nông nghiệp   
143 Thủy văn ứng dụng  1896/VL  1994  NXB Giáo dục   
142 Khí hậu Việt nam   1908/VL  1975  NXB KHKT   

1-20/161, tổng cộng 9 trang
Liên kết web