Khoa học
công nghệ thủy lợi
phục vụ
phát triển bền vững
Thư viện > Sách tiếng Việt chuyên ngành

DANH MỤC SÁCH TẠI THƯ VIỆN VKHTLMN
Tìm sách trong thư viện
Sách tiếng Việt chuyên ngành

Sách tiếng Việt chuyên ngành > Thi công
104 mục
STT Tên sách/tài liệu Ký hiệu Năm XB Nơi XB Ghi chú
103 Sổ tay cơ điện nông nghiệp, bảo quản và chế biến nông - lâm sản cho chủ trang trại, doanh nghiệp vừa và nhỏ, trường đào tạo - T3   1874/VL  2008  Hà nội   
102 Hội thảo thiết kế và thi công công trình thủy lợi đồng bằng sông Cửu Long   1854/VL  2006  Hà nội   
101 Hội thảo thiết kế và thi công công trình thủy lợi đồng bằng sông Cửu Long   1853/VL  2006  Hà nội   
100 Bê tông đầm lăn khối lớn( tài liệu dịchTrung - Việt )   1837/VL  2006  Hà nội   
99 Hướng dẫn thiết kế và xây dựng đập bê tông đầm lăn ACERTM - 08 USA ( tài liệu dịch Anh - Việt )   1836/VL  2006  Hà nội   
98 Bê tông đầm lăn sử dụng cho đập ( tài liệu dịch Anh - Việt )   1835/VL  2006  Hà nội   
97 Chỉ dẫn về bê tông đầm lăn ( tài liệu dịch Anh - Việt )   1834/VL  2006  Hà nội   
96 Yêu cầu kỹ thuật thi công bê tông đầm lăn ( tài liệu dịch Trung - Việt )   1833/VL  2006  Hà nội   
96 Yêu cầu kỹ thuật thi công bê tông đầm lăn ( tài liệu dịch Trung - Việt )   1833/VL  2006  Hà nội   
95 Chỉ dẫn về bê tông đầm lăn ( tài liệu dịch Anh - Việt )   1832/VL  2006  Hà nội   
94 Bê tông đầm lăn ( tài liệu dịch Anh - Việt )   1831/VL  2006  Hà nội   
93 Bê tông đặc biệt sử dụng cho các đập lớn ( tài liệu dịch Anh - Việt )   1830/VL  2006  Hà nội   
92 Nguyên tắc chỉ đạo thiết kế đập đá đổ mặt bản bằng bê tông DL 5016-93 ( tài liệu dịch)   1829/VL  1999  Hà nội    
91 Quá trình phát triển của đập bê tông đầm lăn (tài liệu dịch Anh - Việt)   1828/VL  2006  Hà nội   
90 Chuẩn tác thiết kế tấm bản mặt và tường tâm bằng bê tông nhựa đường của đập đất đá SLJ 01-88 (tài kiệu dịch)   1827/VL  1999  Hà nội   
89 Chỉ dẫn kỹ thuật đập bằng cao su SDJ 03-88 ( Tài liệu dịch)   1826/VL  1998  Hà nội   
88 Nguyên tắc chỉ đạo thiết kế đập bê tông đầm lăn DL/T 5005-92 ( tài liệu dịch ).   1825/VL  1998  Hà nội   
87 Kỹ thuật tường chống thấm bằng bê tông- tài liệu dịch   1824/VL  2000  Hà nội   
86 Hướng dẫn thiết kế tường chắn công trình thuỷ lợi -Phần phụ lục   1823/VL  1978  Hà nội   
85 Thiết kế điển hình đập trọng lực , đập trụ chống (Tài liệu dịch)   1822/VL  2000  Hà nội   
84 Thiết kế mẫu kiên cố hoá kênh mương   1821/VL  2000  Hà nội   
83 Thiết kế điển hình đầu mối thuỷ lợi - thuỷ điện loại vừa và nhỏ(Phần 1- Đập vật liệu địa phương và tràn xả lũ) -Tài liệu dịch tham khảo trong ngành   1820/VL  2000  Hà nội   
82 Thiết kế điển hình đầu mối thuỷ lợi - thuỷ điện loại vừa và nhỏ(Phần 2- Đập đá đổ và tràn xả lũ) -Tài liệu dịch tham khảo trong ngành   1819/VL  2000  Hà nội   
81 Vẽ công trình thuỷ lợi   V1761   2006  Từ điển bách khoa   
80 Máy nâng chuyển t/bị cửa van   V1732  2003  NXB Xây dựng   
79 Máy xây dựng   V1733  2004  NXB Xây dựng   
78 Thi công T2  V1735  2004  NXB Xây dựng   
77 Thi công T1   V1734  2004  NXB Xây dựng   
76 Tổ chức SX & QL thi công   V1742  2005  NXB Nông nghiệp   
75 Sổ tay chọn máy thi công   V1773  2005  NXB Xây dựng   
74 Xây dựng đập đất đá bằng nổ mìn định hướng  V190, 208, 490  1978  Hà nội   
73 ứng dụng nổ mìn trong XD thuỷ lợi T1  V545  1975  Hà nội   
72 Thuỷ lực trong XD CT thuỷ lợi (dẫn dòng thi công )  V623  1975  Hà nội   
71 Thực hành thiết kế chống động đất cho công trình XD (dịch)  V1255  1997  NXBXD   
70 Thể lệ nghiệm thu và tiêu chuẩn đánh giá….  V261  1985  Hà nội   
69 Thiết kế và thi công trạm thuỷ điện nhỏ  V1081  1993  NXBXD   
68 Thiết kế và thi công các kết cấu móng hợp lý và tiết kiệm (dịch)  V337  1981  Hà nội   
67 Thiết kế tổ chức thi công XD  V1122    ĐHBK HCM   
66 Thiết bị và phương pháp thi công móng cọc (dịch)  V362, 1300  1981  Hà nội   
65 Thi công các công trình thuỷ lợi T2  V1194  1983  ĐHTL   
64 Thi công các công trình thuỷ lợi T1  V1193  1983  ĐHTL   
63 Thi công hầm  V999  1997  NXB KHKT   
62 Thi công cọc khoan nhồi   V1003  1997  NXBXD   
61 Thi công các CTTL T2 (ĐHTL)  V1600  2004  NXBXD   
60 Thi công các CTTL T2  V1433  1983  ĐHTL   
59 Thi công các CTTL T1 (ĐHTL)  V1599  2004  NXBXD   
58 Thi công các CTTL T1  V1432  1983  ĐHTL   
57 Thi công các CT thuỷ lợi T2  V580  1983  Hà nội   
56 Thi công các CT thuỷ lợi T1  V579  1983  Hà nội   
55 Thi công các công trình thuỷ lợi  V1105  1983  ĐHTL   
54 Tổ chức và kỹ thuật thi công các CT thuỷ lợi T2  V627  1969  Hà nội   
53 Tổ chức và kỹ thuật thi công các CT thuỷ lợi T1  V626  1969  Hà nội   
52 Tổ chức thi công  V1178, 1262  1996  NXBXD   
51 Tài liệu tham khảo công tác dẫn dòng thi công khi XD CT thuỷ lợi  V617  1974  Hà nội   
50 Sự cố một số CTTL ở Việt nam và các biện pháp phòng tránh  V1309  2000  NXBNN   
49 Sử lý kỹ thuật các sự cố đê điều trong lũ bão 96  V1422  1997  NXBNN   
48 Sử lý khẩn cấp đê, kè cống trong mùa lũ  V1456  2000  NXBNN   
47 Sổ tay tính toán kết cấu gạch đá và gạch đá cốt thép  V342  1974  Hà nội   
46 Sổ tay tra cứu máy thi công  V794  1975  Hà nội   
45 Sổ tay giám sát thi công công trình XD (dịch)  V1256  1999  NXBXD   
44 Sổ tay giám sát thi công công trình XD  V1176, 1551  1998  XNBXD   
43 Sổ tay chọn máy thi công XD  V1282, 1548  1999  XNXBXD   
42 Phá vỡ đất đá bằng khoan nổ mìn  V974  1996  NXBGD   
41 Những vấn đề kinh tế và tổ chức trạm máy móc (dịch)  V296  1980  Hà nội   
40 Những giải pháp kỹ thuật an toàn trong XD  V1550  2002  NXBXD   
39 Nổ mìn trong XD thuỷ lợi  V491  1986  Hà nội   
38 Nổ mìn tạo biên trong XD thuỷ lợi (dịch)  V489  1986  Hà nội   
37 Nâng cao năng suất máy XD (dịch)  V218  1975  Hà nội   
36 Một số chế độ và thể lệ về XDCB T3  V260  1976  Hà nội   
35 Máy XD (phần bài tập)  V1292  1999  NXB KHKT   
34 Máy XD  V1265  1997  ĐH kỹ thuật   
33 Máy XD  V1264  1999  NXB KHKT   
32 Máy thuỷ lợi (làm đất)  V1090  1995  ĐHTL   
31 Máy thi công T2  V574  1973  Hà nội   
30 Máy thi công T1  V573  1973  Hà nội   
29 Lập kế hoạch tổ chức và chỉ đạo thi công  V1544  2002  NXB KHKT   
28 Kỹ thuật XD (công tác đất và thi công bêtong toàn khối)  V1104  1995  NXB KHKT   
27 Kỹ thuật xây đá và ốp đá  V209  1980  Hà nội   
26 Kỹ thuật và tổ chức thi công trong XD thuỷ lợi  V364, 442, 463  1970  Hà nội   
25 Kỹ thuật và tổ chức thi công CT thuỷ lợi T3 (ĐHXD)  V1598  2004  NXBXD   
24 Kỹ thuật và tổ chức thi công CT thuỷ lợi T2  V1103  1995  NXBGD   
23 Kỹ thuật thi công trạm bơm điện vừa và nhỏ  V130  1980  Hà nội   
22 Kỹ thuật thi công đất và nền móng  V584  1977  Hà nội   
21 Kỹ thuật thi công  V1123, 1177, 1263  1994  NXBXD   
20 Kỹ thuật thi công  V933  1994  NXBXD   
19 Kỹ thuật thi công  V356  1982  Hà nội   
18 Kỹ thuật thường thức giữ đê phòng lụt  V224  1971  Hà nội   
17 Kỹ thuật gia cố đê  V233  1982  Hà nội   
16 Kinh nghiệm thi công bêtong khối lớn trong XD thuỷ lợi  V575  1977  Hà nội   
15 Hướng dẫn sử dụng vật liệu đá cho các công trình ven bờ và ven biển (dịch)  V1089  1995  NXBNN   
14 Giới thiệu kinh nghiệm khoan nổ mìn theo phương pháp lỗ nông (dịch)  V492  1977  Hà nội   
13 Giới thiệu kinh nghiệm khoan nổ mìn  V277  1977  Hà nội   
12 Giới thiệu công cụ thủ công và cơ giới nông nghiệp (dịch)  V113  1977  HCM   
11 Giáo trình tổ chức thi công XD  V1547  2003  NXBXD   
10 Giám sát thi công và chuyển giao công nghệ T2  V1074  1997  Hà nội   
9 Giám sát thi công và chuyển giao công nghệ T1  V1073  1997  Hà nội   
8 Định mức dự toán XDCB T3  V410  1983  Hà nội   
7 Định mức dự toán khảo sát XD  V877  1995  Bộ XD   
6 Công tác ván khuôn  V777  1979  Hà nội   
5 Các sơ đồ dẫn dòng thi công và nội dung tính toán  V547  1975  Hà nội   
4 Bảo vệ hố móng công trình thuỷ lợi chống nước ngầm  V341  1974  Hà nội   
3 Bảo dưỡng kỹ thuật máy kéo máy đào  V210, 231  1965  Hà nội   
2 Bài giảng máy nâng chuyển và thiết bị cửa van  V1091  1993  ĐHTL   
1 An toàn lao động trong XD thuỷ lợi (ĐHTL)  V1545  2002  NXBXD   

Liên kết web