Khoa học
công nghệ thủy lợi
phục vụ
phát triển bền vững
Thư viện > Tiêu chuẩn, quy trình, quy phạm
DANH MỤC SÁCH TẠI THƯ VIỆN VKHTLMN
Tìm sách trong thư viện
Tiêu chuẩn, quy trình, quy phạm
Tiêu chuẩn, quy trình, quy phạm > Quy phạm

STT Tên sách/tài liệu Ký hiệu Năm XB Nơi XB Ghi chú
126 Quy phạm phân cấp đê  QPTL .A.6.77  1977     
125 Quy phạm phân cấp đê   QPTL .A.6.77  1977     
124 Quy phạm vận hành và quản lý trạm bơm điện cao thế     1978     
123 Quy phạm vận hành và quản lý trạm bơm điện cao thế   QPTL 1-4-78  1978     
122 Quy phạm phân cấp đê   QPTL .A.6.77  1977     
121 Quy phạm phân cấp đê   QPTL .A.6.77  1977     
120 Quy phạm bảo quản nõn,mẫu đá và đất trong công tác khảo sát địa chất công trình thuỷ lợi   QPTL -2-70  1970     
119 Quy phạm bảo quản nõn,mẫu đá và đất trong công tác khảo sát địa chất công trình thuỷ lợi   QPTL - 2-70  1970     
118 Quy phạm thiết kế kênh dẫn của nhà máy thuỷ điện   QPTL - C-1-76  1977     
117 Quy phạm thiết kế kênh dẫn của nhà máy thuỷ điện   QPTL - C-1-76  1977     
116 Quy phạm tạm thời quan trắc mực nước và nhiệt độ nước vùng sông ảnh hưởng triều   QPTL 268       
115 Quy phạm tạm thời quan trắc mực nước và nhiệt độ nước vùng sông ảnh hưởng triều   QPTL 268       
114 Quy phạm quản lý công nghệ gia công và công nghệ tháo lắp cơ khí   QPTL E.1.74  1974     
113 Quy phạm quản lý công nghệ gia công và công nghệ tháo lắp cơ khí   QPTL E.1.74  1974     
112 Quy phạm vận hành máy bơm điện trục đứng     1966     
111 Quy phạm vận hành máy bơm điện trục đứng     1966     
110 Quy phạm kỹ thuật quản lý sử dụng và bảo vệ hồ chứa nước ( phần II)   QPTL 1-69  1969     
109 Quy phạm kỹ thuật quản lý sử dụng và bảo vệ hồ chứa nước ( phần II)   QPTL 1-69  1969     
108 Những quy định về quản lý - sử dụng - bảo vệ các công trình thuỷ nông, các cống và đập quan trọng trong hệ thống thuỷ nông, hồ chứa nước, kênh trong hệ thống thuỷ nông ( tập II)   QPTL-6-68  1968     
107 Những quy định về quản lý - sử dụng - bảo vệ các công trình thuỷ nông, các cống và đập quan trọng trong hệ thống thuỷ nông, hồ chứa nước, kênh trong hệ thống thuỷ nông ( tập II)   QPTL-6-68  1968     

1-20/127, tổng cộng 7 trang
Liên kết web