Khoa học
công nghệ thủy lợi
phục vụ
phát triển bền vững
Thư viện > Tiêu chuẩn, quy trình, quy phạm
DANH MỤC SÁCH TẠI THƯ VIỆN VKHTLMN
Tìm sách trong thư viện
Tiêu chuẩn, quy trình, quy phạm
Tiêu chuẩn, quy trình, quy phạm > Hướng dẫn

STT Tên sách/tài liệu Ký hiệu Năm XB Nơi XB Ghi chú
55 Sổ tay Hướng dẫn kỹ thuật thủy lợi nội đồng phục vụ nuôi tôm ven biển đồng bằng sông Cửu Long  ST HD       
54 Sổ tay Hướng dẫn kỹ thuật thủy lợi nội đồng phục vụ nuôi tôm ven biển đồng bằng sông Cửu Long  ST HD       
53 Sổ tay Hướng dẫn kỹ thuật thủy lợi nội đồng phục vụ nuôi tôm ven biển đồng bằng sông Cửu Long  ST HD       
52 Sổ tay Hướng dẫn kỹ thuật thủy lợi nội đồng phục vụ nuôi tôm ven biển đồng bằng sông Cửu Long  ST HD       
51 Sổ tay Hướng dẫn kỹ thuật thủy lợi nội đồng phục vụ nuôi tôm ven biển đồng bằng sông Cửu Long  ST HD       
50 Hướng dẫn tính toán các đường ống dẫn bằng thép các công dụng khác nhau   HDTL .E.1.77       
49 Hướng dẫn tính toán các đường ống dẫn bằng thép các công dụng khác nhau   HDTL .E.1.77       
48 Hướng dẫn thiết kế trạm bơm tưới tiêu nước  HDTL.C-7-83       
47 Hướng dẫn thiết kế trạm bơm tưới tiêu nước   HDTL.C-7-83       
46 Hướng dẫn quan trắc động thái nước dưới đất   HDTL .B.1.75       
45 Hướng dẫn quan trắc động thái nước dưới đất   HDTL .B.1.75       
44 Hướng dẫn bộ tiêu chí Quốc gia về nông thôn mới, các quy định về công tác quản lý nông lâm nghiệp, thuỷ sản, thuỷ lợi, và chăn nuôi thú y năm 2009          
43 Hướng dẫn bộ tiêu chí Quốc gia về nông thôn mới, các quy định về công tác quản lý nông lâm nghiệp, thuỷ sản, thuỷ lợi, và chăn nuôi thú y năm 2009          
42 Hướng dẫn kỹ thuật tính toán thuỷ lực kênh nhà máy thuỷ điện trong trường hợp dòng chảy không ổn định   HDTL-C-1-75    Bộ thuỷ lợi   
41 Hướng dẫn thiết kế trạm bơm tưới tiêu nước   Phụ lục    Bộ Thủy lợi   
40 Chỉ dẫn thiết kế các công trình lấy nước trên sông bằng đập cột nước thấp cho hệ thống tưới.     6/5/1995  Bộ Thủy lợi   
39(1) Hướng dẫn thiết kế trạm bơm tưới tiêu nước   HDTL- C-7-83    Bộ NN & PTNT   
39 Hướng dẫn thiết kế trạm bơm tưới tiêu nước   HDTL- C-7-83    Bộ NN & PTNT   
38(1) Hướng dẫn thiết kế tường chắn công trình thuỷ lợi   HDTL - C-4-76    Bộ NN & PTNT   
38 Hướng dẫn thiết kế tường chắn công trình thuỷ lợi   HDTL - C-4-76    Bộ NN & PTNT   

1-20/57, tổng cộng 3 trang
Liên kết web