Khoa học
công nghệ thủy lợi
phục vụ
phát triển bền vững
Thư viện > Sách tiếng Việt chuyên ngành
DANH MỤC SÁCH TẠI THƯ VIỆN VKHTLMN
Tìm sách trong thư viện
Sách tiếng Việt chuyên ngành
Sách tiếng Việt chuyên ngành > Sau Đại học

STT Tên sách/tài liệu Ký hiệu Năm XB Nơi XB Ghi chú
176 Chủ nhiệm đồ án thiết kế công trình     1998  ĐHTL   
175 Nâng cao năng lực thiết kế CTTL. Tập 3: Thiết kế công trình thuỷ lợi    1998  ĐHTL   
174 Nâng cao năng lực thiết kế CTTL. Tập 2    1997  ĐHTL   
173 Nâng cao năng lực thiết kế CTTL. Tập 1. Thủy văn và môi trường. Tin học ứng dụng. Kinh tế tài nguyên nước    1998  ĐHTL   
172 Giám sát thi công và quản lý chất lượng. Công nghệ sản xuất cầu máng ximăng lưới thép. Tính nền công trình theo trạng thái giới hạn và các chỉ tiêu địa kỹ thuật của đất. Sử dụng vải địa kỹ thuật trong XD thuỷ lợi. Công nghệ xử lý nền cát sỏi để thi công đ    2000  ĐHTL   
171 Giám sát thi công và quản lý chất lượng. Một số loại vật liệu mới. Chống thấm cho công trình ngầm dưới đất. Khoan phụt vữa để xử lý nền và sửa chữa công trình    2000  ĐHTL   
170 Giám sát thi công và quản lý chất lượng. Yêu cầu mới về quản lý chất lượng XD công trình. Tư vấn giám sát XD. áp dụng các tiêu chuẩn ISO 9000 trong XD    2000  ĐHTL   
169 Giám sát thi công và quản lý chất lượng. Các sự cố CTTL. Nguyên nhân và biện pháp hư hỏng    2000  ĐHTL   
168 Một số vấn đề xử lý trong công nghệ bêtong    1998  ĐHTL   
167 Giám sát thi công và chuyển giao công nghệ     1998  ĐHTL   
166 Giám sát thi công và chuyển giao công nghệ tập 2    1997  ĐHTL   
165 Giám sát thi công và chuyển giao công nghệ tập 1: VLXD và công nghệ quản lý kỹ thuật và đầu tư XD    1998  ĐHTL   
164 Cửa van và thiết bị đóng mở    2001  ĐHTL   
163 Cơ sở tính toán công trình thuỷ     2000  ĐHTL   
162 Cơ sở NC công trình thuỷ lợi    1996  ĐHTL   
161 Thuỷ lực công trình    1999  ĐHTL   
160 Công tác đất    1998  ĐHTL   
159 Thi công đường hầm thuỷ công    1999  ĐHTL   
158 Công tác nổ mìn    2001  ĐHTL   
157 Kinh tế đầu tư XD thủy lợi    2000  ĐHTL   

21-40/196, tổng cộng 10 trang
Liên kết web