Khoa học
công nghệ thủy lợi
phục vụ
phát triển bền vững
Thư viện > Sách tiếng Việt chuyên ngành

DANH MỤC SÁCH TẠI THƯ VIỆN VKHTLMN
Tìm sách trong thư viện
Sách tiếng Việt chuyên ngành

Sách tiếng Việt chuyên ngành > Sau Đại học
196 mục
STT Tên sách/tài liệu Ký hiệu Năm XB Nơi XB Ghi chú
196 Công trình bảo vệ bờ biển và hải đảo. Thuỷ triều và thuỷ động lực vùng bờ biển    2000  ĐHTL   
195 Công trình bảo vệ bờ biển và hải đảo. Cơ sở tính công trình thuỷ. Quy hoạch thiết kế XD đê biển. Trình tự thiết kế ngăn dòng vùng triều bằng phương pháp thùng chìm. Thi công công trình bảo vệ bờ    2000  ĐHTL   
194 Công trình bảo vệ bờ biển và hải đảo    2000  ĐHTL   
193 Mô hình toán thuỷ lực mạng lưới sông    1999  ĐHTL   
192 Mô hình toán diễn biến lòng sông và bờ biển (phần cửa sông và bờ biển)    1997  ĐHTL   
191 Thuỷ văn công trình nâng cao Tập 1    2000  ĐHTL   
190 Thuỷ văn công trình nâng cao Tập 3    2000  ĐHTL   
189 Thuỷ văn nâng cao    1998  ĐHTL   
188 Kiến thức cơ bản về đánh giá tác động môi trường các DA phát triển    1998  ĐHTL   
187 Bộ đề thi tiếng Anh    1997  ĐHTL   
186 Mô hình toán và mô hình vật lý công trình thuỷ lợi (Phần mô hình thuỷ lực công trình)    1998  ĐHTL   
185 Toán ứng dụng (Các bảng số để tra cứu)    2000  ĐHTL   
184 Toán bổ túc và nâng cao    1999  ĐHTL   
183 Một số bài toán đàn hồi    1999  ĐHTL   
182 Phân tích hệ thống và ứng dụng    1995  ĐHTL   
181 ứng dụng lý thuyết phân tích hệ thống trong quy hoạch và điều khiển hệ thống nguồn nước    1996  ĐHTL   
180 Phương pháp phần tử hữu hạn dùng cho các lớp cao học    1998  ĐHTL   
179 Kỹ thuật viễn thám bằng hệ thống thông tin địa lý    1998  ĐHTL   
178 Bài giảng mô hình nước ngầm bằng phương pháp 2 chiều (Mô hình phần tử hữu hạn)    1998  ĐHTL   
177 Tính toán kết cấu công trình bằng phương pháp sai phân hữu hạn    1997  ĐHTL   
176 Chủ nhiệm đồ án thiết kế công trình     1998  ĐHTL   
175 Nâng cao năng lực thiết kế CTTL. Tập 3: Thiết kế công trình thuỷ lợi    1998  ĐHTL   
174 Nâng cao năng lực thiết kế CTTL. Tập 2    1997  ĐHTL   
173 Nâng cao năng lực thiết kế CTTL. Tập 1. Thủy văn và môi trường. Tin học ứng dụng. Kinh tế tài nguyên nước    1998  ĐHTL   
172 Giám sát thi công và quản lý chất lượng. Công nghệ sản xuất cầu máng ximăng lưới thép. Tính nền công trình theo trạng thái giới hạn và các chỉ tiêu địa kỹ thuật của đất. Sử dụng vải địa kỹ thuật trong XD thuỷ lợi. Công nghệ xử lý nền cát sỏi để thi công đ    2000  ĐHTL   
171 Giám sát thi công và quản lý chất lượng. Một số loại vật liệu mới. Chống thấm cho công trình ngầm dưới đất. Khoan phụt vữa để xử lý nền và sửa chữa công trình    2000  ĐHTL   
170 Giám sát thi công và quản lý chất lượng. Yêu cầu mới về quản lý chất lượng XD công trình. Tư vấn giám sát XD. áp dụng các tiêu chuẩn ISO 9000 trong XD    2000  ĐHTL   
169 Giám sát thi công và quản lý chất lượng. Các sự cố CTTL. Nguyên nhân và biện pháp hư hỏng    2000  ĐHTL   
168 Một số vấn đề xử lý trong công nghệ bêtong    1998  ĐHTL   
167 Giám sát thi công và chuyển giao công nghệ     1998  ĐHTL   
166 Giám sát thi công và chuyển giao công nghệ tập 2    1997  ĐHTL   
165 Giám sát thi công và chuyển giao công nghệ tập 1: VLXD và công nghệ quản lý kỹ thuật và đầu tư XD    1998  ĐHTL   
164 Cửa van và thiết bị đóng mở    2001  ĐHTL   
163 Cơ sở tính toán công trình thuỷ     2000  ĐHTL   
162 Cơ sở NC công trình thuỷ lợi    1996  ĐHTL   
161 Thuỷ lực công trình    1999  ĐHTL   
160 Công tác đất    1998  ĐHTL   
159 Thi công đường hầm thuỷ công    1999  ĐHTL   
158 Công tác nổ mìn    2001  ĐHTL   
157 Kinh tế đầu tư XD thủy lợi    2000  ĐHTL   
156 Thiết bị quan trắc công trình đất    1999  ĐHTL   
155 Chủ nhiệm chuyên ngành địa chất công trình    1999  ĐHTL   
154 Tính toán thuỷ lực các kết cấu để điều khiển dòng xiết trong công trình xả nước    1997  ĐHTL   
153 Địa kỹ thuật công trình     2001  ĐHTL   
152 Tính toán khí thực các công trình thuỷ lợi    2000  ĐHTL   
151 Địa kỹ thuật công trình ngành CTTL    2000  ĐHTL   
150 Một số vần đề về thiết kế các công trình tháo nước    1998  ĐHTL   
149 Quan trắc công trình thuỷ lợi    1999  ĐHTL   
148 Bài giảng công nghệ thi công bêtong    1999  ĐHTL   
147 Tin học ứng dụng trong thuỷ nông (Mô hình phân phối , vận hành và quy hoạch)    2001  ĐHTL   
146 Đất phèn và môi trường đất phèn    1998  ĐHTL   
145 Biện pháp kỹ thuật thuỷ lợi vùng ven biển chịu ảnh hưởng thuỷ triều    1995  ĐHTL   
144 Khí tượng, khí hậu phần 2    1999  ĐHTL   
143 Khí tượng, khí hậu phần 1    1999  ĐHTL   
142 Xác định hiệu quả kinh tế DA thuỷ lợi - Nông nghiệp    1995  ĐHTL   
141 Sinh thái học tương quan giữa đất - nước - cây trồng    1998  ĐHTL   
140 Quản lý tổng hợp tài nguyên nước (phần 2)    1998  ĐHTL   
139 Quản lý tổng hợp tài nguyên nước (phần 1)    1998  ĐHTL   
138 Nâng cao hiệu quả quản lý khai thác các hệ thống thuỷ nông (phần 1)    1996  ĐHTL   
137 Quy hoạch thiết kế và quản lý công trình khai thác nước ngầm    1997  ĐHTL   
136 Listening and speaking    1999  ĐHTL   
135 Tiếng Anh cho lớp cao học    2001  ĐHTL   
134 Công trình bảo vệ bờ biển và hải đảo (Cơ sở tính toán công trình thuỷ, quy hoạch thiết kế và XD đê biển, trình tự thiết kế ngăn dòng vùng triều bằng phương pháp thùng chìm, thi công công trình bảo vệ bờ)    2000  ĐHTL   
133 Công trình bảo về bờ biển và hải đảo (thuỷ triều và thuỷ động lực vùng bờ biển)    2000  ĐHTL   
132 Sinh thái học tương quan giữa đất - nước - cây trồng    2000  ĐHTL   
131 Một số công nghệ và vật liệu trong sửa chữa công trình bêtong    1999  ĐHTL   
130 Thuỷ lực công trình (dùng cho cao học có sửa chữa bổ sung)    1999  ĐHTL   
129 Quan trắc công trình thuỷ lợi    1999  ĐHTL   
128 Tổng hợp sử dụng và bảo vệ nguồn nước    1998  ĐHTL   
127 Lý thuyết dòng chẩy sườn dốc    1998  ĐHTL   
126 Cơ học môi trường liên tục    1998  ĐHTL   
125 Các phương pháp tính toán cấu tạo, sửa chữa và gia cố kết cấu BTCT    1998  ĐHTL   
124 Phân tích giới hạn kết cấu công trình    1998  ĐHTL   
123 Kỹ thuật tưới tiêu hiện đại tiết kiệm nước    1997  ĐHTL   
122 Quản lý tổng hợp tài nguyên nước (phần 1)    1998  ĐHTL   
121 ứng suất đập vật liệu địa phương    1998  ĐHTL   
120 Tính toán áp lực khe rỗng    1998  ĐHTL   
119 Công tác đất    1998  ĐHTL   
118 Thi công đường hầm thuỷ công    1999  ĐHTL   
117 Quan trắc, thiết bị quan trắc công trình đất    1998  ĐHTL   
116 Thuỷ văn nâng cao    1998  ĐHTL   
115 Phân tích thống kê trong thuỷ văn    1998  ĐHTL   
114 Kinh tế tài nguyên nước và môi trường    1998  ĐHTL   
113 Địa kỹ thuật ngành CTTL. Phần 5: Sử dụng vải địa kỹ thuật trong XD thuỷ lợi      ĐHTL   
112 Địa kỹ thuật ngành CTTL. Phần 4: Xây dựng nền móng hố móng      ĐHTL   
111 Địa kỹ thuật ngành CTTL. Phần 2b       ĐHTL   
110 Địa kỹ thuật ngành CTTL. Phần 2a sự phá hỏng của khối đất    1997  ĐHTL   
109 Địa kỹ thuật ngành CTTL. Phần 2a sự phá hỏng của khối đất    1997  ĐHTL   
108 Giới thiệu bộ chương trình địa kỹ thuật GEO - Slope Version 3    1997  ĐHTL   
107 Công tác đất    1998  ĐHTL   
106 Chuyên đề công trình tháo lũ    1997  ĐHTL   
105 Cơ sở NC công trình thuỷ lợi    1996  ĐHTL   
104 Các xu hướng phát triển của kiến trúc hiện đại (Đề cương cao học ngành xây dựng)      ĐHTL   
103 Phân tích giới hạn kết cấu công trình    1998  ĐHTL   
102 Giới thiệu công nghệ sản xuất cầu máng xi măng lưới thép    1998  ĐHTL   
101 Mô hình toán và mô hình vật lý công trình thuỷ lợi (Phần mô hình thuỷ lực công trình)    1998  ĐHTL   
100 Phương pháp phần tử hữu hạn dùng cho các lớp cao học    1998  ĐHTL   
99 Sinh thái học tương quan giữa đất - nước - cây trồng    1998  ĐHTL   
98 Biện pháp thuỷ lợi bảo về đất chống xói mòn vùng đồi núi Việt Nam    1998  ĐHTL   
97 Hoá học trong quản lý chất lượng nước      ĐHTL   
96 Xác định hiệu quả kinh tế DA thuỷ lợi - Nông nghiệp    1995  ĐHTL   
95 Quản lý khai thác hệ thống thuỷ nông (Phân tích hiệu quả kinh tế của những giải pháp kỹ thuật trong nông nghiệp)    1992  ĐHTL   
94 Bài giảng về giải tích số (Phương pháp tính)    1997  ĐHTL   
93 Mô hình toán diễn biến lòng sông và bờ biển (phần cửa sông và bờ biển)    1997  ĐHTL   
92 Mô hình toán diễn biến lòng sông và bờ biển (phần lòng sông)    1997  ĐHTL   
91 Mô hình toán thuỷ văn    1997  ĐHTL   
90 Thuỷ văn ứng dụng    1998  ĐHTL   
89 Mô hình nước ngầm 2 chiều (Mô hình phần tử hữu hạn)    1998  ĐHTL   
88 Mô hình toán chất lượng nước (mô hình Stream)    1998  ĐHTL   
87 Mô hình Mitsim và hướng dẫn sử dụng     1997  ĐHTL   
86 Một số vấn đề về quy hoạch, khai thác hệ thống nguồn nước    1998  ĐHTL   
85 Kiến thức cơ bản về đánh giá tác động môi trường các DA phát triển    1998  ĐHTL   
84 Tính toán kết cấu công trình bằng phương pháp sai phân hữu hạn    1997  ĐHTL   
83 Phân tích hệ thống và ứng dụng    1995  ĐHTL   
82 ứng dụng lý thuyết phân tích hệ thống trong quy hoạch và điều khiển hệ thống thuỷ nông    1992  ĐHTL   
81 Lý thuyết phân tích hệ thống và một số ứng dụng trong quy hoạch nguồn nước    1991  ĐHTL   
80 Chỉnh trị sông    1992  ĐHTL   
79 Thuỷ văn vùng ven bờ biển    1991  ĐHTL   
78 Mô hình toán nước dưới đất và ứng dụng    1991  ĐHTL   
77 Một số mô hình toán thống kê thường dùng trong thuỷ văn    1991  ĐHTL   
76 Tác động của biến đổi khí hậu đến tài nguyên nước và mực nước biển    1994  ĐHTL   
75 Vấn đề quản lý khu vực và môi trường      ĐHTL   
74 Phân tích chi phí lợi ích trong đánh giá tác động môi trường      ĐHTL   
73 ứng dụng mô hình toán thuỷ văn để khôi phục số liệu dòng chẩy từ mưa      ĐHTL   
72 Kế toán trong quản lý phân tích kinh tế và kinh doanh    1994  ĐHTL   
71 Xác định nhu cầu dùng nước và kế hoạch phân phối nước trên hệ thống     1993  ĐHTL   
70 Những vấn đề thấm, ổn định, quản lý công trình đất    1994  ĐHTL   
69 Kinh tế đầu tư    1993  ĐHTL   
68 Đánh giá DA thuỷ lợi    1993  ĐHTL   
67 Lý thuyết phân tích hệ thống và quy trình điều khiển kho nước    1993  ĐHTL   
66 Phân tích thấm bằng phương pháp số    1993  ĐHTL   
65 Quản lý công trình tháo lũ của hồ chứa nước    1993  ĐHTL   
64 Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác quản lý khai thác công trình thuỷ lợi    1992  ĐHTL   
63 Quản lý công trình lấy nước và dẫn nước ở hệ thống tưới bằng hồ chứa    1993  ĐHTL   
62 Chương trình soạn thảo văn bản BKED    1993  ĐHTL   
61 Đo nước trong hệ thống thuỷ nông    1992  ĐHTL   
60 Vấn đề môi trường và bồi lắng kho nước    1994  ĐHTL   
59 Nhiễm mặn nguồn nước ngầm vùng ven biển    1991  ĐHTL   
58 Một số mô hình toán thống kê thường dùng trong thuỷ văn    1991  ĐHTL   
57 Phân tích đánh giá hiện trạng hoạt động các hệ thống thuỷ nông    1993  ĐHTL   
56 Quản lý nước trong hệ thống thuỷ nông    1992  ĐHTL   
55 Hạch toán kế toán trong quản lý và phân tích hoạt động kinh doanh    1992  ĐHTL   
54 Quy luật chuyển nước trên hệ thống thuỷ lợi      ĐHTL   
53 Bài giảng địa kỹ thuật ngành CTTL - Phần 6: Nền móng CTTL      ĐHTL   
52 Bài giảng địa kỹ thuật ngành CTTL - Phần 5: Sử dụng vải địa kỹ thuật trong XD thuỷ lợi      ĐHTL   
51 Bài giảng địa kỹ thuật ngành CTTL - Phần 4: XD nền móng CTTL      ĐHTL   
50 Bài giảng địa kỹ thuật ngành CTTL - Phần 2 : Phi tuyến tính của đất và phương pháp nghiên cứu      ĐHTL   
49 Bài giảng địa kỹ thuật ngành CTTL - Phần 1 : Tính chất địa kỹ thuật của đất    1997  ĐHTL   
48 Địa kỹ thuật - Cao học ngành CTTL. Các thí nghiệm đất hiện trường    1997  ĐHTL   
47 Bài giảng môn VLXD ngành công trình cho cao học    1996  ĐHTL   
46 Chất kết dính vô cơ, thạch cao xây dựng      ĐHTL   
45 Quản lý chất lượng nước      ĐHTL   
44 Quản lý chất lượng nước      ĐHTL   
43 Hoá học trong quản lý chất lượng nước. Q3    1995  ĐHTL   
42 Hoá học trong quản lý chất lượng nước. Q2    1995  ĐHTL   
41 Hoá học trong quản lý chất lượng nước. Q1    1995  ĐHTL   
40 Đánh giá khái quát về đất Việt Nam      ĐHTL   
39 Đánh giá tác động môi trường - Phương pháp luận và thực tế      Hà Nội   
38 Quản lý khai thác hệ thống thuỷ nông    1995  ĐHTL   
37 Những kiến thức cơ bản về đánh giá tác động môi trường của các dự án phát triển    1996  ĐHTL   
36 Những vấn đề cơ bản NC sử dụng hệ thống công trình tưới tiêu bằng động lực    1997  ĐHTL   
35 Biện pháp thuỷ lợi vùng đồi núi và chống xói mòn    1995  ĐHTL   
34 Quy hoạch thiết kế và quản lý công trình khai thác nước ngầm    1997  ĐHTL   
33 Đất - Sử dụng và quản lý đất    1996  ĐHTL   
32 Nâng cao hiệu quả quản lý khai thác các hệ thống thuỷ nông. Phần 1    1996  ĐHTL   
31 Tài nguyên nước và cân bằng nước hệ thống. Tập 1 - Tài nguyên nước    1996  ĐHTL   
30 Kỹ thuật tưới hiện đại tiết kiệm nước    1997  ĐHTL   
29 Tính toán thuỷ lực các kết cấu để điều khiển dòng siết trong công trình xả nước    1997  ĐHTL   
28 Thực nghiệm mô hình thuỷ lực CTTL     1997  ĐHTL   
27 Một số vấn đề tính thuỷ lực nối tiếp hạ lưu và xói sau CTTL    1995  ĐHTL   
26 Chuyên đề công trình tháo lũ    1995  ĐHTL   
25 Cơ sở tính toán công trình thuỷ lợi    1995  ĐHTL   
24 Dòng tia rối và ứng dụng    1996  ĐHTL   
23 Thuỷ lực dòng chẩy hở    1997  ĐHTL   
22 Kỹ thuật đê điều và trị sông    1994  ĐHTL   
21 Những cơ sở pháp lý trong công tác quản lý tài nguyên nước    1994  ĐHTL   
20 Bài giảng về giải tích số (Phương pháp tính)      ĐHTL   
19 Bài giảng phân tích xử lý số liệu      ĐHTL   
18 Bài giảng toán bổ túc Phương pháp tính      ĐHTL   
17 Phương pháp Monte - Carlo và một vài ứng dụng    1994  ĐHTL   
16 Điều hành hệ thống thuỷ nông cấp nước tưới bằng sự trợ giúp của máy tính    1995  ĐHTL   
15 Điều hành hệ thống thuỷ nông cấp nước tưới bằng sự trợ giúp của máy tính    1995  ĐHTL   
14 Khảo sát thiết kế thi công và quản lý khai thác hồ chứa (kiến thức về lập trình máy tính)      ĐHTL   
13 Mô hình Mitsim và hướng dẫn sử dụng (bài giảng cao học thuỷ văn môi trường)    1997  ĐHTL   
12 ứng dụng tin học trong tính toán thuỷ văn và điều tiết dòng chẩy    1994  ĐHTL   
11 Đánh giá tác động đến môi trường các DA thuỷ lợi (phần tính thuỷ văn và điều tiết dòng chẩy) Tập 2    1994  ĐHTL   
10 Đánh giá tác động đến môi trường các DA thuỷ lợi (phần tính thuỷ văn và điều tiết dòng chẩy) Tập 1    1994  ĐHTL   
9 Thuỷ văn thiết kế và điều tiết dòng chẩy bằng kho nước (phần 3)    1997  ĐHTL   
8 Phân tích hệ thống và ứng dụng    1994  ĐHTL   
7 Đánh giá tác động đến môi trường trong các DA thuỷ lợi và tính toán thuỷ văn thiết kế    1994  ĐHTL   
6 Mô hình toán diễn biến lòng sông và bờ biển (phần lòng sông)    1997  ĐHTL   
5 Mô hình toán diễn biến lòng sông và bờ biển (phần lòng sông)    1997  ĐHTL   
4 Bài giảng mô hình toán thủy văn    1996  ĐHTL   
3 Phù sa sông ngòi và bồi lắng lòng hồ chứa    1996  ĐHTL   
2 Thuỷ văn ứng dụng (phần 1, 2 - phân tích và mô hình hệ thống thuỷ văn)    1996  ĐHTL   
1 Quy hoạch và điều khiển hệ thống nguồn nước    1996  ĐHTL   

Liên kết web