Khoa học
công nghệ thủy lợi
phục vụ
phát triển bền vững
Thư viện > Sách tiếng Việt chuyên ngành
DANH MỤC SÁCH TẠI THƯ VIỆN VKHTLMN
Tìm sách trong thư viện
Sách tiếng Việt chuyên ngành
Sách tiếng Việt chuyên ngành > Sông Mekong

STT Tên sách/tài liệu Ký hiệu Năm XB Nơi XB Ghi chú
16 Mekong river commmission….30/1/98     1998     
15 Hiệp định về hợp tác phát triển bền vững lưu vực sông Mêkong     1997     
14 Hiệp định về hợp tác phát triển bền vững lưu vực sông Mêkong     1997     
13 Tóm tắt tài liệu NC ĐBSCL của UB Mêkong năm 1970 và chuyên viên Hà Lan          
12 Quy hoạch nguồn nước sông Mêkong (Tài liệu Liên hiệp quốc)     1972     
11 BC hàng năm (1974) lưu vực sông Mêkong          
10 BC hàng năm (1974) lưu vực sông Mêkong     1974     
9 Các kiến nghị về phát triển nông nghiệp bằng các biện pháp thuỷ lợi ở sông Mêkong     1974     
8 Phân tích các trận bão nhiệt đới quan trọng tác động đến hạ lưu sông Mêkong     1970     
7 Sông Mêkong và khai thác lưu vực sông Mêkong     1976     
6 Kế hoạch phát triển sông Mêkong     1974     
5 Khảo sát 4 sông nhánh trong hạ lưu lưu vực sông Mêkong     1976     
4 Phúc trình của phái đoàn Việt Nam cộng hòa về cuộc họp soạn thảo tài nguyên nước…     1971     
3 Ý kiến sơ khởi về nguyên tắc và thuỷ ước Mêkong     1972     
2 Mô hình toán dòng chẩy hạ lưu sông Mêkong đến Tân Châu và Châu Đốc          
1 Strategic review of the Mekong committee     1992     

61-76/76, tổng cộng 4 trang
Liên kết web