Khoa học
công nghệ thủy lợi
phục vụ
phát triển bền vững
Thư viện > Tiêu chuẩn, quy trình, quy phạm
DANH MỤC SÁCH TẠI THƯ VIỆN VKHTLMN
Tìm sách trong thư viện
Tiêu chuẩn, quy trình, quy phạm
Tiêu chuẩn, quy trình, quy phạm > Khác

STT Tên sách/tài liệu Ký hiệu Năm XB Nơi XB Ghi chú
2 Thiết kế điển hình đầu mối thuỷ lợi thuỷ điện loại vừa và nhỏ. Phần1. Đập vật liệu địa phương và tràn xả lũ (dịch)    12/1/1998  Bộ NN&PTNT   
1 Thiết kế dịnh hình tường chắn đất BTCT kiểu bản chống  ĐH-1-77  8/2/1977  Bộ TL   

41-42/42, tổng cộng 3 trang
Liên kết web