Khoa học
công nghệ thủy lợi
phục vụ
phát triển bền vững
Thư viện > Tiêu chuẩn, quy trình, quy phạm
DANH MỤC SÁCH TẠI THƯ VIỆN VKHTLMN
Tìm sách trong thư viện
Tiêu chuẩn, quy trình, quy phạm
Tiêu chuẩn, quy trình, quy phạm > Tiêu chuẩn

STT Tên sách/tài liệu Ký hiệu Năm XB Nơi XB Ghi chú
224 Quy trình tưới tiêu nước cho cây lương thực và thực phẩm   14 TCN 87-2006  2007     
223 Quy hoạch phát triển thuỷ lợi - các quy định chủ yếu về thiết kế quy hoạch   14 TCN 87-2006  2007     
222 Chế tạo và lắp ráp thiết bị cơ khí, kết cấu thép của công trình   14 TCN 3-2006  2007     
221 Thiết kế, chế tạo cửa van phẳng bằng thép yêu cầu kỹ thuật   14 TCN 6-2006  2007     
220 Tiêu chuẩn thí nghiệm đất trong phòng thí nghiệm   SD 128-001-84 đến SD 128-019-84  2000     
219 Hệ thống công trình thuỷ lợi quy định về lập và ban hành quy trình vận hành hệ thống   14 TCN 156 - 2005  2005     
218 Hệ thống công trình thuỷ lợi quy định về lập và ban hành quy trình vận hành hệ thống   14 TCN 156 - 2005  2005     
217 Tiêu chuẩn thiết kế hệ số tiêu cho lúa   14 TCN 60 - 88  1992     
216 Hệ số tưới cho ruộng lúa tiêu chuẩn thiết kế   14 TCN 61 - 92  1992     
215 Quy trình tính toán thuỷ lực công trình xả kiểu hở và xói lòng dẫn bằng đá do dòng phun   14 TCN 81 - 90  1992     
214 Đường viền dưới đất của đập trên nền không phải là đá quy trình thiết kế   14 TCN 58 - 88  1988     
213 Khảo nghiệm các thông số máy bơm, yêu cầu kỹ thuật của phương pháp khảo nghiệm   14 TCN 169 - 2006  2008     
212 Yêu cầu về nội dung bản vẽ, khung tên và bảng kê vật liệu các bản vẽ cơ - điện .   14 TCN 170 - 2006  2007     
211 Hướng dẫn tính toán nhu cầu nước và quản lý tưới cho cây trồng cạn theo chương trình CROPWAT For Window 4.3 của Tổ chức Liên Hiệp Quốc FAO trong điều kiện Việt naṃ   14 TCN 176 - 2006  2007     
210(1) Thiết kế đập bê tông và bê tông cốt thép. Tiêu chuẩn thiết kế.  14TCN 56-88  2003     
210 Thiết kế đập bê tông và bê tông cốt thép. Tiêu chuẩn thiết kế.  14TCN 56-88  2003     
209(1) Thành phần ,nội dung, khối lượng điều tra khảo sát và tính toán khí tượng thủy văn các giai đoạn lập dự án và thiết kế công trình thủy lợi  14 TCN 4/2003  2003     
209 Thành phần ,nội dung, khối lượng điều tra khảo sát và tính toán khí tượng thủy văn các giai đoạn lập dự án và thiết kế công trình thủy lợi  14 TCN 4/2003  2003     
208(1) Các tiêu chuẩn về thí nghiệm đất trong phòng thí nghiệm trong xây dựng công trình thủy lợi.  14TCN-132-2005 đến 14TCN 140-2005, và từ 14 TCN 146-2005 đến 14 TCN 149-2005  2005     
208 Các tiêu chuẩn về thí nghiệm đất trong phòng thí nghiệm trong xây dựng công trình thủy lợi.  14TCN-132-2005 đến 14TCN 140-2005, và từ 14 TCN 146-2005 đến 14 TCN 149-2005  2005     

61-80/344, tổng cộng 18 trang
Liên kết web