Khoa học
công nghệ thủy lợi
phục vụ
phát triển bền vững
Thư viện > Tài liệu lưu trữ

DANH MỤC SÁCH TẠI THƯ VIỆN VKHTLMN
Tìm sách trong thư viện
Tài liệu lưu trữ

Tài liệu lưu trữ > Phòng Đào tạo và Hợp tác Quốc tế > Đề tài cấp Cơ sở, cấp tỉnh
27 mục
STT Tên sách/tài liệu Ký hiệu Tác giả Phân loại Năm XB Nơi XB Ghi chú
7 Nghiên cứu biến động nguồn nước thượng lưu, điều kiện khí hậu cực đoan ở đồng bằng sông Cửu Long và đề xuất các giải pháp chuyển đổi cơ cấu sản xuất  07  TS. Tô Quang Toản    2021  Tp Hồ Chí Minh   
12 Dự báo nguồn nước và xây dựng kế hoạch sử dụng nước, phục vụ chỉ đạo điều hành cấp nước cho sản xuất nông nghiệp vùng giữa đồng bằng sông cửu long trong mùa kiệt năm 2020”   12  Tô Quang Toản    2020     
11 Quy hoạch chi tiết sử dụng nguồn nước Tà Đùng và Nam Nungcho phát triển kinh tế - xã hội.   11  Võ Khắc Trí    2011     
10 Tư vấn khảo sát, lập dự án về việc: Thực hiện công tác điều tra, thu thập số liệu, khảo sát xây dựng và lập dự án đầu tư xây dựng các tuyến đê cửa sông, tỉnh Bạc Liêu.   10  Võ Khắc Trí    2011     
9 Đánh giá ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến tài nguyên nước tỉnh Tây Ninh, đề xuất kế hoạch hành động và giải pháp ứng phó thích hợp   Võ Khắc Trí    2014     
8 Trạm đo nước Vàm Trà Vinh- Tư vấn khảo sát, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình;   Võ Khắc Trí    2014     
7 Trạm đo nước Bắc Trang- Tư vấn khảo sát, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình;   Võ Khắc Trí    2014     
6 Trạm đo nước Láng thé - Tư vấn khảo sát, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình;   Võ Khắc Trí    2014     
05 Trạm bơm Tân Long, gói thầu: Tư vấn, lập báo cáo đánh giá tác động môi trường.   05  Võ Khắc Trí    2012     
04 Đầu tư hệ thống Thủy lợi Rẫy Cá Kèo phục vụ nuôi trồng Thủy sản xã Mỹ Long Nam, huyện Cầu Ngang.   04  Võ Khắc Trí    2012     
03 Chống chịu khí hậu tổng hợp và sinh kế bền vững đồng bằng sông Cửu Long. Gói thầu CPMU-NCKT: lập báo cáo nghiên cứu khả thi cho tiểu dự án HP1-05 tăng cường năng lực dự báo chuyên ngành phục vụ quản lý vận hành các công trình thủy lợi   03  Tô Quang Toản    2016     
02 Hệ thống thủy lợi Cái Lớn - Cái Bé tỉnh Kiên Giang.Hợp phần tư vấn bổ sung, gói thầu “Khảo sát, lập dự án đầu tư xây dựng công trình   02      2016     
01 Tư vấn quy hoạch hệ thống đê bao, bờ bao ven sông Cổ Chiên và sông Hậu trên địa bàn tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2013-2020 và định hướng đến năm 2050 trong điều kiện Biến đổi khí hậu – Nước biển dâng. Hợp đồng số 15/2014/HĐ-TVQH ký ngày 16/06/2014   01      2014     
6 Điều tra, đánh giá phân bố phù sa vùng biên giới VN-CPC làm cơ sở cho phân tích ảnh hưởng của các phương án phát triển thượng lưu tới phân bố phù sa bùn cát và rủi ro xói lở bùn cát ở ĐBSCL   TS. Tô Văn Thanh    2016  Phòng Đào tạo & HTQT  01 hộp hồ sơ 
5 Nghiên cứu đánh giá tác động của các bậc thang thủy điện trên dòng chính hạ lưu sông Mê Công đến dòng chảy, môi trường, kinh tế xã hội vùng Đồng bằng sông Cửu Long và đề xuất giải pháp giảm thiểu bất lợi   TS. Tô Quang Toản    2016  Phòng Đào tạo & HTQT  01 hộp hồ sơ 
8 Nghiên cứu đề xuất các giải pháp công nghệ nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng các hồ chứa nhỏ cho nông nghiệp và dân sinh trên địa bàn huyện Cư Jút tỉnh Đắc Nông   PGS.TS. Đỗ Tiến Lanh     2012  Phòng hợp tác Quốc tế  PGS.TS. Đỗ Tiến Lanh 
4 Nghiên cứu xây dựng hệ thống thông tin liên quan tới nước để phát triển bền vững Đồng bằng sông Cửu Long, Việt Nam   PGS.TS.Võ Khắc Trí     2010  Phòng hợp tác Quốc tế  01 hộp hồ sơ 
3 Nghiên cứu các giải pháp công nghệ,thiết bị trong hệ thống thuỷ lợi nhằm phân phối về số lượng nước hiệu quả cao   PGS.TS.Võ Khắc Trí    2008  Phòng hợp tác Quốc tế  04quyển 
2 Nghiên cứu các giải pháp công nghệ,thiết bị trong hệ thống thuỷ lợi nhằm phân phối về số lượng nước hiệu quả cao   PGS.TS.Võ Khắc Trí     2007  Phòng hợp tác Quốc tế  07 quyển ( 1 Đề cương DT) 
1 Đề tài :Từng bước hiện đại hoá công tác quản lý hệ thống công trình thuỷ lợi Gò công-Tiền Giang   TS.Võ Khắc Trí     2003  Phòng hợp tác Quốc tế  05 quyển 
7 Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến khu vực xã Phước Sơn, huyện tuy Phước, tỉnh Bình Định   Ths. Tô Quang Toản     2010  Viện KHTL miền Nam   
6 Đánh giá hiện trạng và khả năng tiêu thoát nước chua vùng Đồng Tháp Mười phục vụ phát triển nông nghiệp bền vững trong vùng.   Ths. Tô Quang Toản    2009  Viện KHTL miền Nam   
5 Nghiên cứu cơ sở khoa học dự báo xâm nhập mặn ở đồng bằng sông Cửu Long   Ths. Tô Quang Toản     2008  Viện KHTL miền Nam   
4 Đánh giá hiện trạng và khả năng tiêu thoát nước chua vùng Đồng Tháp Mười phục vụ phát triển nông nghiệp bền vững trong vùng.   Ths. Tô Quang Toản     2008  Viện KHTL miền Nam   
3 Nghiên cứu giải pháp công nghệ Internet cho Scada ứng dụng trong điều khiển hệ thống các công trình thủy lợi.   KS. Nguyễn Minh Trung     2008  Viện KHTL miền Nam   
2 Nghiên cứu giải pháp công nghệ Internet cho Scada ứng dụng trong điều khiển hệ thống các công trình thủy lợi: Chuyên đề: Nghiên cứu giao thức truyền thông qua Internet.   KS. Nguyễn Minh Trung     2008  Viện KHTL miền Nam   
1 Nghiên cứu giải pháp công nghệ Internet cho Scada ứng dụng trong điều khiển hệ thống các công trình thủy lợi: Chuyên đề: Nghiên cứu các mạng điều khiển thông dụng trong hệ thống Scada.   KS. Nguyễn Minh Trung     2008  Viện KHTL miền Nam   

Liên kết web