Khoa học
công nghệ thủy lợi
phục vụ
phát triển bền vững
Thư viện > Tài liệu lưu trữ

DANH MỤC SÁCH TẠI THƯ VIỆN VKHTLMN
Tìm sách trong thư viện
Tài liệu lưu trữ

Tài liệu lưu trữ > Phòng Nghiên cứu Động Lực Sông và Công trình bảo vệ bờ > Đề tài cấp Cơ sở, cấp tỉnh
91 mục
STT Tên sách/tài liệu Ký hiệu Tác giả Phân loại Năm XB Nơi XB Ghi chú
48 Tư vấn khảo sát, tính toán thủy lực chỉnh trị sông và lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Dự án Chỉnh trị hạ lưu sông Tắc (giai đoạn II)  48      2024   

Lưu hồ sơ bằng file PDF

 
47 Tư vấn khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công hạng mục kè bảo vệ bờ biển khu vực cửa biển Hố Gùi (phần bổ sung) tỉnh Cà Mau” Tiểu dự án: Xử lý sạt lở bờ sông, bờ biển vùng Đồng bằng sông Cửu Long thuộc dự án: Chống chịu khí hậu tổng hợp và sinh kế bền vững ĐBSCL; Phụ lục hợp đồng tư vấn ngày 12/10/2023  47      2024   

Lưu hồ sơ bằng file PDF

 
46 Tư vấn khảo sát, tính toán thủy lực chỉnh trị sông và lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Dự án Chỉnh trị hạ lưu sông Tắc (giai đoạn II)  46      2023   

Lưu hồ sơ bằng file PDF

 
45 Khảo sát, lập hồ sơ TK BVTC thuộc Dự án Xử lý sạt lở cấp bách bờ sông, bờ biển khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.  45      2023   

Lưu hồ sơ bằng file PDF

 
44 Giám định tư pháp gói thầu số 4: Kênh chính Suối Le, kênh tiếp nước Suối Le và các công trình trên kênh thuộc công trình kiên cố hóa kênh mương hệ thống thủy lợi hồ Núi Đất- Suối Le; công trình: Kênh tiếp nước Suối Lách- Bàu Thiểm, huyện Hàm Thuận Bắc.  44      2023   

Lưu hồ sơ bằng File PDF

 
43 Tư vấn TDA1-TVTK-15: Tư vấn khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công hạng mục kè bảo vệ bờ biển khu vực cửa biển Hố Gùi (phần bổ sung) tỉnh Cà Mau, Tiểu dự án Xử lý sạt lở bờ sông, bờ biển vùng ĐBSCL  43      2022     
42 Tư vấn khảo sát – Lập BCNCKT, TDT và TKBVTC, DT hạng mục: Tuyến kè biển thuộc Dự án: Khu đô thị mới Phú Hài  42  Nguyễn Đức Vượng    2019     
41 Tư vấn khảo sát, lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án: Kè bảo vệ bờ biển thôn Vĩnh Tiến, xã Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận  41  Nguyễn Đức Vượng    2022     
40 Khảo sát xây dựng các mốc khống chế và hiện trạng đã thi công dự án lấn biển tạo khu dân cư - Thương mại - Dịch vụ mới LaGi.  40  Nguyễn Đinh Duy    2022     
39 Nghiên cứu đánh giá tác động của việc nuôi nghêu đến quá trình bồi lắng của cồn Vượt thuộc xã Hiệp Thành, thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh   39  Phạm Trung    2021     
38 Tư vấn thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình kè bảo vệ bờ biển phường Đức Long, thành phố Phan Thiết (đoạn 550m còn lại từ K1+000 đến KC) thuộc dự án lấn biển, bố trí sắp xếp lại dân cư và chỉnh trang đô thị phường Đức Long, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận  38  Nguyễn Đức Vượng    2020     
37 Tư vấn khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công - dự toán dự án: Kè bảo vệ thôn Vĩnh Tiến, xã Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận;  37  Trần Bá Hoằng    2021     
36 Tư vấn khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công- dự toán dự án Kè bảo vệ khu dân cư phường Phước Lộc, thị xã LaGi, tỉnh Bình Thuận (giai đoạn 2)  36  Nguyễn Xuân Giáp    2021     
35 Tư vấn khảo sát địa hình, dự án: Lấn biển, bố trí sắp xếp lại dân cư và chỉnh trang đô thị Phường Đức Long, Tp Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận; Công trình kè bảo vệ bờ biển Phường Đức Long, Tp Phan Thiết (đoạn từ 550M còn lại từ K1+000 đến KC)”  35  Nguyễn Đức Vượng    2020     
34 Tư vấn khảo sát địa hình, Dự án: Lấn biến, bố trí sắp xếp lại dân cư và chỉnh trang đô thị phường Đức Long, Tp Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận; Công trình: Kè bảo vệ bờ biển (đoạn bổ sung 360M), địa điểm: Phường Đức Long, xã Tiến Thành, Tp Phan Thiết, Bình Thuận”  34  Nguyễn Đức Vượng    2020     
33 Tư vấn khảo sát, lập thiết kế BVTC và dự toán xây dựng công trình dự án: hệ thống thủy lợi ngăn mặn, giữ ngọt khu vực Bắc Vũng Liêm, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long.  33  Cao Hồng Tân    2017     
32 Tư vấn khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi công trình Xử lý sạt lở bờ sông, bờ biển vùng ĐBSCL(TDA1)  32  Trần Bá Hoằng    2019     
31 Tư vấn khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án kè bảo vệ thôn Vĩnh Tiến, xã Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận   31  Trần Bá Hoằng    2020     
30 Chi phí tư vấn thực hiện Ứng dụng khoa học công nghệ phục vụ cảnh báo, dự báo xói lở bờ sông, kênh rạch trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh   30  Phạm Trung    2019     
29 Tư vấn khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư xây dựng công trình Kè bảo vệ khu dân cư phường Phước Lộc, thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận (giai đoạn 2)  29  Nguyễn Xuân Giáp    2020     
29 Tư vấn khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư xây dựng công trình Kè bảo vệ khu dân cư phường Phước Lộc, thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận (giai đoạn 2)  29  Nguyễn Xuân Giáp    2020     
28 Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình Âu thuyền Hàng Bàng   28  Cao Hồng Tân    2020     
27 Thẩm tra hồ sơ điều chỉnh dự án đầu tư, hồ sơ thiết kế BVTC - DT (hạng mục cống Bà Định, cống Thủ Cồn, cống La Khoa) dự án hệ thống thủy lợi trạm bơm cống Xuân Hòa, tỉnh Tiền Giang   27  Cao Hồng Tân    2020     
26 Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công - dự toán công trình, dự án Kè bờ sông Cần Thơ - Ứng phó biến đổi khí hậu thành phố Cần Thơ   26  Cao Hồng Tân    2018     
25 Tư vấn khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công- dự toán xây dựng công trình Kè bảo vệ khu dân cư phường Phước Lộc, Thị xã LaGi, tỉnh Bình Thuận   25  Nguyễn Xuân Giáp    2019     
24 Khảo sát xây dựng, thiết kế bản vẽ thi công - dự toán công trình kè bảo vệ bờ dự án Khu công viên mũi Đèn Đỏ và khu nhà ở đô thị, phường Phú  24  ThS. Nguyễn Đức Vượng    2017     
23 Chống sạt lở bán đảo Thanh Đa - đoạn 3 (Bình Quới, Cây Bàng, rạch Chùa)   23  ThS. Nguyễn Đức Vượng    2016     
22 Tư vấn thẩm tra hồ sơ thiết kế bờ kè và các công trình thủy ven sông thuộc dự án khu dân cư, dịch vụ và du lịch cù lao Tân Vạn   22  Cao Hồng Tân    2019     
21 Tư vấn khảo sát, đề xuất phương án công trình kè bảo vệ bờ sông Dự án Khu dân cư An Thủy, xã An Thủy, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre   21  ThS. Nguyễn Đức Vượng    2019     
20 Gói thầu: tư vấn khảo sát xây dựng công trình nạo vét sông Đồng Nai  20  Phạm Trung    2013     
19 Tư vấn thiết kế bản vẽ thi công & lập tổng dự toán hạng mục nâng cấp kè biển khu F19 thuộc dự án Khu đô thị mới lấn biển Hà Tiên - khu biệt thự 9ha   19  ThS. Nguyễn Đức Vượng    2018     
18 Tư vấn khảo sát- lập báo cáo nghiên cứu khả thi, tổng dự toán và thiết kế bản vẽ thi công, dự toán tuyến đê lấn biển   18  ThS. Nguyễn Đức Vượng    2018     
17 Tư vấn khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư xây dựng công trình Kè bảo vệ khu dân cư phường Phước Lộc, thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận   17  ThS. Nguyễn Xuân Giáp    2019     
16 Khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình thuộc dự án Hệ thống thủy lợi ngăn mặn, tiếp ngọt khu vực huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long   16  PGS.TS. Trần Bá Hoằng     2019     
15 Tư vấn thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng thuộc dự án Tạo bãi khu vực quảng trường LaGi.   15  ThS. Nguyễn Đức Vượng    2019     
14 Duy tu, nạo vét luồng Soài Rạp năm 2018   14  Lê Minh Phú    2018     
13 Tư vấn khảo sát lập bản vẽ thiết kế thi công dự án Nâng cấp, mở rộng khu neo đậu tránh trú bão Ninh Chữ, xã Tri Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận   13  ThS. Phạm Trung    2017     
12 Tư vấn khảo sát xây dựng bước lập Báo cáo nghiên cứu khả thi thuộc dự án Nạo vét tuyến rạch Đỉa- rạch Dơi- sông Phú Xuân   12  ThS. Nguyễn Đức Vượng     2017     
11 Kè bảo vệ bờ sông Khu công viên mũi Đèn Đỏ và khu nhà ở đô thị, phường Phú Thuận, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh   11  ThS. Nguyễn Đức Vượng     2012     
10 Tư vấn khảo sát lập dự án đầu tư dự án Nâng cấp, mở rộng khu neo đậu tránh trú bão Ninh Chữ, xã Tri Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận. (Hợp đồng số 06/HĐTV ngày 04/01/2016).   10  Phạm Trung    2016     
09 Kè khu vực cống Bà Bướm dự án Khu công viên mũi Đèn Đỏ và khu nhà ở đô thị, phường Phú Thuận, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh   09  ThS. Nguyễn Đức Vượng     2017     
08 Tư vấn khảo sát xây dựng bước lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Nạo vét tuyến Ông Lớn 2 - Phước Kiểng - Mương Chuối   08  ThS. Nguyễn Đức Vượng     2017     
07 Tư vấn khảo sát xây dựng bước lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Chống sạt lở khu vực bờ phải, thượng lưu cầu Rạch Tôm   07  ThS. Nguyễn Đức Vượng     2017     
06 Công trình Bờ kè Cần Thơ đoạn qua dự án VinCom Xuân Khánh, quận Ninh Kiền, Tp Cần Thơ.   06  ThS. Lê Thanh Chương     2016     
05 Khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng Dự án: Hệ thống thủy lợi ngăn mặn, tiếp ngọt khu vực huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long   05  PGS.TS.Trần Bá Hoằng     2018     
04 Xây dựng kè chống sạt lở bờ tả Rạch Giồng - sông Kinh Lộ   04  ThS. Nguyễn Đức Vượng     2017     
03 Dự án: Tư vấn thẩm tra thiết kế cơ sở dự án phòng chống sạt lở bờ sông để bảo vệ dân cư tại các khu vực xung yếu trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp   03      2018     
02 Dự án: Thẩm tra hồ sơ Thiết kế BVTC và Dự toán dự án: Cụm công trình thủy lợi vùng cao biên giới tỉnh Bình Phước   02      2018     
01 Dự án: Tư vấn rà soát, thu thập, tổng hợp tài liệu, tiêu chuẩn phục vụ cho việc nghiên cứu về quản lý, bảo vệ, khai thác và phát triển bãi tỉnh Cà Mau   01      2018     
29 Thiết kế sửa chữa kè bảo vệ bờ kênh chợ cũ thị trấn Trảng Bàng - Trảng Bàng - Tây Ninh   38  Ths. Lê Văn Tuấn     2006    01 Bộ Hồ sơ 
28 Nghiên cứu cơ sở khoa học của việc mở tuyến luồng mới lòng tầu - soài rạp cho tàu 30.000 DWT lưu thông hai chiều vào cảng Hiệp Phước, Nhà Bè, Tp HCM.   37  TS.Nguyễn Thế Biên     2008 + 2012    01 Bộ Hồ sơ 
27 Đề tài NN KC-08.29: Nghiên cứu đề xuất các giải pháp KHCN để ổn định lòng dẫn hạ du hệ thống sông Đồng nai-sài gòn phục vụ PTKT vùng Đông nam Bộ   36  Phòng động lực sông và công trình bảo vệ bờ - Tác giả : PGS.TS - Hoàng Văn Huân  2005    01 Bộ Hồ sơ 
26 Nghiên cứu ảnh hưởng chế độ thuỷ lực dòng chảy đến diễn biến lòng dẫn trên đọan sông cong chịu ảnh hưởng thuỷ triều   35  Phòng động lực sông và công trình bảo vệ bờ - Tác giả : PGS.TS - Hoàng Văn Huân  2009    01 Bộ Hồ sơ 
25 Đánh giá tác động dòng chảy sông Đồng Nai đoạn từ Cầu Hóa An đến Cầu Ghềnh   35A  Phòng động lực sông và công trình bảo vệ bờ - Tác giả : PGS.TS - Hoàng Văn Huân  2008-2009    01 Bộ Hồ sơ 
2 Nghiên cứu chế độ thủy lực, đánh giá ảnh hưởng và đề xuất giải pháp khắc phục hạn chế sạt lở bờ do khai thác cát trên sông Đồng Nai tại khu vực cầu Hóa An, thành phố Biên Hòa   Ths. Nguyễn Đức Vượng   2010   

BCTT + BCTK + 01 CD + Bản TT B47

 
1 Nghiên cứu ứng dụng mô hình hai chiều MIKE 21C tính toán bồi lắng tuyến luồng sông Soài rạp ( Đoạn từ cửa Soài Rạp đến khu vực vào Cảng KCN Hiệp Phước.   Ths. Phạm Trung   2009    BCTT + BCTK + 01 CD + Bản TT B46 
24 Nghiên cưú ứng dụng công nghệ mới, vật liệu mới vào việc bảo vệ ,phòng chống xói lở bờ vùng ven biển, cửa sông, hải đảo các tỉnh duyên hải miền Trung từ đà nẵng trở vào và nam bộ   34  Phòng động lực sông và công trình bảo vệ bờ - Tác giả Nguyễn Đức Vượng  2007    01 quyển 
23 Điều tra cơ bản: Dự án " Đo đạc giám sát diễn biễn lòng dẫn, bồi lấp sạt lở: cửa sông Đồng Nai- Sài Gòn, cửa sông Cửu Long   33  Phòng động lực sông và công trình bảo vệ bờ - Tác giả Hoàng Văn Huân  2007    05 quyển 
22 Điều tra cơ bản: Đo đạc,giám sát diễn biến lòng dẫn,bồi lấp sạt lở bờ sông,cửa sông Đồng Nai-Sài Gòn và sông Cửu Long   32  Phòng động lực sông và công trình bảo vệ bờ - Tác giả Hoàng Văn Huân  2006    06 quyển 
21 Đo đạc,giám sát diễn biến lòng dẫn,bồi lấp sạt lở bờ sông,cửa sông Đồng Nai-Sài Gòn và sông Cửu Long   31  Phòng động lực sông và công trình bảo vệ bờ - Tác giả Hoàng Văn Huân  2005    04 quyển 
20 Điều tra khảo sát hiện trạng lũ quét và các khu vứ có thể gây nguy hiểm khi xảy ra lũ quét để phục vụ công tác dự báo phòng tránh thiệt hại,giảm nhẹ thiên tai-Trung Bộ và Tây Nguyên   30  Phòng động lực sông và công trình bảo vệ bờ - Tác giả Nguyễn Đức Vượng  2006    02 quyển 
19 Báo cáo tổng kết đề tài: Xác định phương pháp dự báo sạt lở và lập hành lang ổn định bờ sông phục vụ phát triển kinh tế- xã hội trên địa bàn tỉnh Bến tre   29  Phòng động lực sông và công trình bảo vệ bờ - Tác giả Nguyễn Thế Biên  2007    01 quyển 
18 Đề tài: nghiên cứu giải pháp bảo vệ bờ khu vực cửa sông nam bộ   28  Phòng động lực sông và công trình bảo vệ bờ - Tác giả Hoàng Văn Huân  2003    08 quyển 
17 Đề tài nghiên cứu khoa học và PTCN: đánh giá cân bằng nước và định hướng sử dụng bền vững,bảo vệ tài nguyên nước ở tỉnh Khánh Hoà.   27  Phòng động lực sông và công trình bảo vệ bờ - Tác giả Hoàng Văn Huân  2005    02 quyển 
16 Đề tài nghiên cứu cấp tỉnh: nghiên cứu điều tra diễn biến môi trường sau khi xây dựng các hệ thống đạp balai,cầu sập tỉnh bến Tre.Định hướng các giải pháp tổng hợp để khai thác hợp lý tối ưu vùng dự án và hạn chế diễn biến xấu môi trường các vùng nhạy cảm  26  Phòng động lực sông và công trình bảo vệ bờ - Tác giả Hoàng Văn Huân  2006    03 quyển 
15 Đề tài cấp nhà nước:MS KC-08-29: nghiên cứu đề xuất các giải pháp khoa học công nghệ để ổn định lòng dẫn hạ du hệ thống sông đồng nai - sài gòn phục vụ phát triển KT-XH vùng ĐNB   25  Phòng động lực sông và công trình bảo vệ bờ - Tác giả Hoàng Văn Huân  2006    02 quyển 
14 Điều tra: nghiên cứu giải pháp bảo vệ bờ khu vực cửa sông Nam bộ: chương trình nghiên cứu nâng cấp hiện đại hoá và đa dạng hoá mục tiêu sử dụng các công trình thuỷ lợi   24  Phòng động lực sông và công trình bảo vệ bờ - Tác giả Hoàng Văn Huân  2003    08 quyển 
13 Đo đạc giám sát diễn biến lòng dẫn,bồi lấp sạt lở bờ sông,cửa sông Đồng Nai,Sài Gòn,Cửu Long.   23  Phòng động lực sông và công trình bảo vệ bờ - Tác giả Hoàng Văn Huân  2005    01 quyển 
12 Báo cáo bổ sung nghiên cứu khả thi công trình Kè chống sạt lở bờ sông Long Bình và sông Cổ Chiên khu vực thị xã Trà Vinh (Giai đoạn 2)  22  Phòng động lực sông và công trình bảo vệ bờ - Tác giả Hoàng Văn Huân  2003    01 quyển 
11 Nghiên cứu bước đầu ứng dụng công nghệ vật liệu mới trong công trình bảo vệ bờ sông ĐBSCL  21  Phòng động lực sông và công trình bảo vệ bờ - Tác giả Trần Thị Xuân Mỹ  2001    01 quyển 
10 nghiên cứu đánh giá quá trình xâm thực bờ biển Nam Trung Bộ và Nam Bộ  20  Phòng động lực sông và công trình bảo vệ bờ - Tác giả Nguyễn Thế Biên  2001    01 quyển 
9 Báo cáo kết quả nghiên cứu năm 2000- đề tài nghiên cứu diễn biến lòng dẫn và đề xuất các giải pháp kỹ thuật phòng chống giảm nhẹ thiên tai khu vực cửa sông gành Hào - Bạc Liêu   19  Phòng động lực sông và công trình bảo vệ bờ - Tác giả Hoàng Văn Huân  2001    01 quyển 
8 Sơ bộ nghiên cứu biến hình lòng sông tại các nút phân lưu của cửa sông  18  Phòng động lực sông và công trình bảo vệ bờ - Hồ Lương Tụy  2001    01 quyển 
7 Nghiên cứu xác lập cơ sở KH của các giải pháp kỹ thuật bảo vệ bờ vùng trọng điểm trên sông Cửu Long Năm 1998  17  Phòng động lực sông và công trình bảo vệ bờ - Tác giả Lê Ngọc Bích  1998    01 quyển 
8 Báo cáo kết quả đo đạc định kỳ thủy văn, địa hình đánh giá bước đầu về diễn biến lòng sông Cổ Chiên- Vĩnh Long  16  Phòng động lực sông và công trình bảo vệ bờ - Tác giả Hoàng Văn Huân  2000    01 quyển 
7 Báo cáo Nghiên cứu khả thi dự án phòng chống sạt lở bờ sông, bờ biển khu vực thị trấn Gành hào , huyện Giá Rai - Bạc Liêu  15  Phòng động lực sông và công trình bảo vệ bờ - Tác giả Lê Ngọc Bích  1998    01 quyển 
6 Báo cáo Nghiên cứu khả thi dự án bảo vệ bờ biển và di dời dân biển ở khu vực thị xã Phước Thổ - Tuy Phong - Bình Thuận  14  Phòng động lực sông và công trình bảo vệ bờ - Tác giả Hoàng Văn Huân  2000    01 quyển 
5 Báo cáo Nghiên cứu khả thi dự án chống sạt lở ổn định hai bên bờ sông Đồng Nai khu vực Thành Phố Biên Hòa  13  Phòng động lực sông và công trình bảo vệ bờ - Tác giả Hoàng Văn Huân  2000    01 quyển 
4 Báo cáo NCKT công trình chống xói lở rạch Giông đoạn cống Phước Lý đến cầu Đại Phước - Nhơn Trạch - Đồng Nai  12  Phòng động lực sông và công trình bảo vệ bờ - Tác giả Hoàng Văn Huân  1998    01 quyển 
3 Báo cáo NCKT công trình bảo vệ bờ sông Long Toàn khu vực thị trấn Duyên hải - Trà Vinh  11  Phòng động lực sông và công trình bảo vệ bờ - Tác giả Hoàng Văn Huân  1998    01 quyển 
2 Báo cáo NCKT công trình bảo vệ bờ sông Long Bình khu vực thị xã Trà Vinh   10  Phòng động lực sông và công trình bảo vệ bờ - Tác giả Hoàng Văn Huân  1998    01 quyển 
1 Điều tra cơ bản vùng cửa sông thuộc hệ thống sông Tiền, sông Hậu kết quả 1999  Phòng động lực sông và công trình bảo vệ bờ - Tác giả Lê Ngọc Bích  1999    01 quyển 
8 Điều tra cơ bản vùng cửa sông thuộc hệ thống sông Tiền, sông Hậu kết quả 1998  Phòng động lực sông và công trình bảo vệ bờ - Tác giả Lê Ngọc Bích  1998    01 quyển 
7 Nghiên cứu thường xuyên cấp bộ: Đoạn sông phân lạch - Cửu Long  Phòng động lực sông và công trình bảo vệ bờ - Tác giả Lê Ngọc Bích  1997    01 quyển 
6 Báo cáo nghiên cứu khả thi chống sạt lở đất sông Hậu An Phú An Giang  Phòng động lực sông và công trình bảo vệ bờ - Tác giả Lê Ngọc Bích  1997    01 quyển 
5A Công trình Kè bảo vệ bờ biển Cần Giờ thành phố HCM. Giai đoạn thiết kế kỹ thuật và bản vẽ thi công công trình đoạn hà Thanh Đông Hòa Tập 1. Thuyết minh kỹ thuật    Phòng động lực sông và công trình bảo vệ bờ  1995    01 quyển 
4A Công trình bảo vệ bờ sông Sài Gòn khu vực An Phú - Thủ Đức. Tập 1 Thuyết minh kỹ thuật     Phòng động lực sông và công trình bảo vệ bờ  1995    01 quyển 
3A Tân Châu Hồng ngự. Dự báo biến hình lòng sông và biện pháp công trình    Phòng động lực sông và công trình bảo vệ bờ  1995    01 quyển 
2A Công tình bảo vệ bờ sông Sa Đéc Đồng Tháp giai đoạn 1. Báo cáo nghiên cứu khả thi     Phòng động lực sông và công trình bảo vệ bờ  1995    01 quyển 
1, Công trình bảo vệ khu vực bờ sông Cổ Chiên khu vực thị xã Vĩnh Long, Luận chứng KTKT    Phòng động lực sông và công trình bảo vệ bờ  1993    01 quyển 
1A Dự án quy hoạch chỉnh trị đoạn sông Đồng Nai chảy qua thành phố Biên Hòa     Phòng động lực sông và công trình bảo vệ bờ  1994    01 quyển 

Liên kết web