Khoa học
công nghệ thủy lợi
phục vụ
phát triển bền vững
Thư viện > Tài liệu lưu trữ

DANH MỤC SÁCH TẠI THƯ VIỆN VKHTLMN
Tìm sách trong thư viện
Tài liệu lưu trữ

Tài liệu lưu trữ > Phòng Nghiên cứu Động Lực Sông và Công trình bảo vệ bờ > Dự án
49 mục
STT Tên sách/tài liệu Ký hiệu Tác giả Phân loại Năm XB Nơi XB Ghi chú
48 Tư vấn khảo sát, tính toán thủy lực chỉnh trị sông và lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Dự án Chỉnh trị hạ lưu sông Tắc (giai đoạn II)  48      2024   

Lưu hồ sơ bằng file PDF

 
47 Tư vấn khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công hạng mục kè bảo vệ bờ biển khu vực cửa biển Hố Gùi (phần bổ sung) tỉnh Cà Mau” Tiểu dự án: Xử lý sạt lở bờ sông, bờ biển vùng Đồng bằng sông Cửu Long thuộc dự án: Chống chịu khí hậu tổng hợp và sinh kế bền vững ĐBSCL; Phụ lục hợp đồng tư vấn ngày 12/10/2023  47      2024   

Lưu hồ sơ bằng file PDF

 
46 Tư vấn khảo sát, tính toán thủy lực chỉnh trị sông và lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Dự án Chỉnh trị hạ lưu sông Tắc (giai đoạn II)  46      2023   

Lưu hồ sơ bằng file PDF

 
45 Khảo sát, lập hồ sơ TK BVTC thuộc Dự án Xử lý sạt lở cấp bách bờ sông, bờ biển khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.  45      2023   

Lưu hồ sơ bằng file PDF

 
44 Giám định tư pháp gói thầu số 4: Kênh chính Suối Le, kênh tiếp nước Suối Le và các công trình trên kênh thuộc công trình kiên cố hóa kênh mương hệ thống thủy lợi hồ Núi Đất- Suối Le; công trình: Kênh tiếp nước Suối Lách- Bàu Thiểm, huyện Hàm Thuận Bắc.  44      2023   

Lưu hồ sơ bằng File PDF

 
43 Tư vấn TDA1-TVTK-15: Tư vấn khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công hạng mục kè bảo vệ bờ biển khu vực cửa biển Hố Gùi (phần bổ sung) tỉnh Cà Mau, Tiểu dự án Xử lý sạt lở bờ sông, bờ biển vùng ĐBSCL  43      2022     
42 Tư vấn khảo sát – Lập BCNCKT, TDT và TKBVTC, DT hạng mục: Tuyến kè biển thuộc Dự án: Khu đô thị mới Phú Hài  42  Nguyễn Đức Vượng    2019     
41 Tư vấn khảo sát, lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án: Kè bảo vệ bờ biển thôn Vĩnh Tiến, xã Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận  41  Nguyễn Đức Vượng    2022     
40 Khảo sát xây dựng các mốc khống chế và hiện trạng đã thi công dự án lấn biển tạo khu dân cư - Thương mại - Dịch vụ mới LaGi.  40  Nguyễn Đinh Duy    2022     
39 Nghiên cứu đánh giá tác động của việc nuôi nghêu đến quá trình bồi lắng của cồn Vượt thuộc xã Hiệp Thành, thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh   39  Phạm Trung    2021     
38 Tư vấn thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình kè bảo vệ bờ biển phường Đức Long, thành phố Phan Thiết (đoạn 550m còn lại từ K1+000 đến KC) thuộc dự án lấn biển, bố trí sắp xếp lại dân cư và chỉnh trang đô thị phường Đức Long, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận  38  Nguyễn Đức Vượng    2020     
37 Tư vấn khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công - dự toán dự án: Kè bảo vệ thôn Vĩnh Tiến, xã Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận;  37  Trần Bá Hoằng    2021     
36 Tư vấn khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công- dự toán dự án Kè bảo vệ khu dân cư phường Phước Lộc, thị xã LaGi, tỉnh Bình Thuận (giai đoạn 2)  36  Nguyễn Xuân Giáp    2021     
35 Tư vấn khảo sát địa hình, dự án: Lấn biển, bố trí sắp xếp lại dân cư và chỉnh trang đô thị Phường Đức Long, Tp Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận; Công trình kè bảo vệ bờ biển Phường Đức Long, Tp Phan Thiết (đoạn từ 550M còn lại từ K1+000 đến KC)”  35  Nguyễn Đức Vượng    2020     
34 Tư vấn khảo sát địa hình, Dự án: Lấn biến, bố trí sắp xếp lại dân cư và chỉnh trang đô thị phường Đức Long, Tp Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận; Công trình: Kè bảo vệ bờ biển (đoạn bổ sung 360M), địa điểm: Phường Đức Long, xã Tiến Thành, Tp Phan Thiết, Bình Thuận”  34  Nguyễn Đức Vượng    2020     
33 Tư vấn khảo sát, lập thiết kế BVTC và dự toán xây dựng công trình dự án: hệ thống thủy lợi ngăn mặn, giữ ngọt khu vực Bắc Vũng Liêm, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long.  33  Cao Hồng Tân    2017     
32 Tư vấn khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi công trình Xử lý sạt lở bờ sông, bờ biển vùng ĐBSCL(TDA1)  32  Trần Bá Hoằng    2019     
31 Tư vấn khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án kè bảo vệ thôn Vĩnh Tiến, xã Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận   31  Trần Bá Hoằng    2020     
30 Chi phí tư vấn thực hiện Ứng dụng khoa học công nghệ phục vụ cảnh báo, dự báo xói lở bờ sông, kênh rạch trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh   30  Phạm Trung    2019     
29 Tư vấn khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư xây dựng công trình Kè bảo vệ khu dân cư phường Phước Lộc, thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận (giai đoạn 2)  29  Nguyễn Xuân Giáp    2020     
29 Tư vấn khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư xây dựng công trình Kè bảo vệ khu dân cư phường Phước Lộc, thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận (giai đoạn 2)  29  Nguyễn Xuân Giáp    2020     
28 Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình Âu thuyền Hàng Bàng   28  Cao Hồng Tân    2020     
27 Thẩm tra hồ sơ điều chỉnh dự án đầu tư, hồ sơ thiết kế BVTC - DT (hạng mục cống Bà Định, cống Thủ Cồn, cống La Khoa) dự án hệ thống thủy lợi trạm bơm cống Xuân Hòa, tỉnh Tiền Giang   27  Cao Hồng Tân    2020     
26 Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công - dự toán công trình, dự án Kè bờ sông Cần Thơ - Ứng phó biến đổi khí hậu thành phố Cần Thơ   26  Cao Hồng Tân    2018     
25 Tư vấn khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công- dự toán xây dựng công trình Kè bảo vệ khu dân cư phường Phước Lộc, Thị xã LaGi, tỉnh Bình Thuận   25  Nguyễn Xuân Giáp    2019     
24 Khảo sát xây dựng, thiết kế bản vẽ thi công - dự toán công trình kè bảo vệ bờ dự án Khu công viên mũi Đèn Đỏ và khu nhà ở đô thị, phường Phú  24  ThS. Nguyễn Đức Vượng    2017     
23 Chống sạt lở bán đảo Thanh Đa - đoạn 3 (Bình Quới, Cây Bàng, rạch Chùa)   23  ThS. Nguyễn Đức Vượng    2016     
22 Tư vấn thẩm tra hồ sơ thiết kế bờ kè và các công trình thủy ven sông thuộc dự án khu dân cư, dịch vụ và du lịch cù lao Tân Vạn   22  Cao Hồng Tân    2019     
21 Tư vấn khảo sát, đề xuất phương án công trình kè bảo vệ bờ sông Dự án Khu dân cư An Thủy, xã An Thủy, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre   21  ThS. Nguyễn Đức Vượng    2019     
20 Gói thầu: tư vấn khảo sát xây dựng công trình nạo vét sông Đồng Nai  20  Phạm Trung    2013     
19 Tư vấn thiết kế bản vẽ thi công & lập tổng dự toán hạng mục nâng cấp kè biển khu F19 thuộc dự án Khu đô thị mới lấn biển Hà Tiên - khu biệt thự 9ha   19  ThS. Nguyễn Đức Vượng    2018     
18 Tư vấn khảo sát- lập báo cáo nghiên cứu khả thi, tổng dự toán và thiết kế bản vẽ thi công, dự toán tuyến đê lấn biển   18  ThS. Nguyễn Đức Vượng    2018     
17 Tư vấn khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư xây dựng công trình Kè bảo vệ khu dân cư phường Phước Lộc, thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận   17  ThS. Nguyễn Xuân Giáp    2019     
16 Khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình thuộc dự án Hệ thống thủy lợi ngăn mặn, tiếp ngọt khu vực huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long   16  PGS.TS. Trần Bá Hoằng     2019     
15 Tư vấn thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng thuộc dự án Tạo bãi khu vực quảng trường LaGi.   15  ThS. Nguyễn Đức Vượng    2019     
14 Duy tu, nạo vét luồng Soài Rạp năm 2018   14  Lê Minh Phú    2018     
13 Tư vấn khảo sát lập bản vẽ thiết kế thi công dự án Nâng cấp, mở rộng khu neo đậu tránh trú bão Ninh Chữ, xã Tri Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận   13  ThS. Phạm Trung    2017     
12 Tư vấn khảo sát xây dựng bước lập Báo cáo nghiên cứu khả thi thuộc dự án Nạo vét tuyến rạch Đỉa- rạch Dơi- sông Phú Xuân   12  ThS. Nguyễn Đức Vượng     2017     
11 Kè bảo vệ bờ sông Khu công viên mũi Đèn Đỏ và khu nhà ở đô thị, phường Phú Thuận, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh   11  ThS. Nguyễn Đức Vượng     2012     
10 Tư vấn khảo sát lập dự án đầu tư dự án Nâng cấp, mở rộng khu neo đậu tránh trú bão Ninh Chữ, xã Tri Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận. (Hợp đồng số 06/HĐTV ngày 04/01/2016).   10  Phạm Trung    2016     
09 Kè khu vực cống Bà Bướm dự án Khu công viên mũi Đèn Đỏ và khu nhà ở đô thị, phường Phú Thuận, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh   09  ThS. Nguyễn Đức Vượng     2017     
08 Tư vấn khảo sát xây dựng bước lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Nạo vét tuyến Ông Lớn 2 - Phước Kiểng - Mương Chuối   08  ThS. Nguyễn Đức Vượng     2017     
07 Tư vấn khảo sát xây dựng bước lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Chống sạt lở khu vực bờ phải, thượng lưu cầu Rạch Tôm   07  ThS. Nguyễn Đức Vượng     2017     
06 Công trình Bờ kè Cần Thơ đoạn qua dự án VinCom Xuân Khánh, quận Ninh Kiền, Tp Cần Thơ.   06  ThS. Lê Thanh Chương     2016     
05 Khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng Dự án: Hệ thống thủy lợi ngăn mặn, tiếp ngọt khu vực huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long   05  PGS.TS.Trần Bá Hoằng     2018     
04 Xây dựng kè chống sạt lở bờ tả Rạch Giồng - sông Kinh Lộ   04  ThS. Nguyễn Đức Vượng     2017     
03 Dự án: Tư vấn thẩm tra thiết kế cơ sở dự án phòng chống sạt lở bờ sông để bảo vệ dân cư tại các khu vực xung yếu trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp   03      2018     
02 Dự án: Thẩm tra hồ sơ Thiết kế BVTC và Dự toán dự án: Cụm công trình thủy lợi vùng cao biên giới tỉnh Bình Phước   02      2018     
01 Dự án: Tư vấn rà soát, thu thập, tổng hợp tài liệu, tiêu chuẩn phục vụ cho việc nghiên cứu về quản lý, bảo vệ, khai thác và phát triển bãi tỉnh Cà Mau   01      2018     

Liên kết web