Khoa học
công nghệ thủy lợi
phục vụ
phát triển bền vững
Thư viện > Tài liệu lưu trữ

DANH MỤC SÁCH TẠI THƯ VIỆN VKHTLMN
Tìm sách trong thư viện
Tài liệu lưu trữ

Tài liệu lưu trữ > Phòng Nghiên cứu nền Móng và Địa Kỹ Thuật > Đề tài cấp Nhà Nước, cấp Bộ
18 mục
STT Tên sách/tài liệu Ký hiệu Tác giả Phân loại Năm XB Nơi XB Ghi chú
18 Dự án Thủy lợi Phước Hòa Bình Dương – Bình Phước. Kết quả kiểm tra chất lượng đất đắp đập từ đợt 1 đến đợt 5.   26  Ths. Nguyễn Thúy Trang   2011    05 quyển 
17 Báo cáo địa chất: công trình hệ thống thủy lợi nội đồng Cái Tháp - Bà Phủ, địa điểm: Huyện Long Hồ - tỉnh Vĩnh Long   25  Ths. Nguyễn Thúy Trang   2011    01 quyển 
16 Kết quả thí nghiệm đầm nén hiện trường công trình hồ chứa nước Tả Trạch tỉnh Thừa Thiên - Huế: Gói thầu số 20, Đập chính, dẫn dòng thi công và hệ thống quan trắc   24  KS. Phạm Vĩnh Thành  2008    01 quyển 
15 Báo cáo địa chất xây dựng tượng đài Thích Quảng Đức : Địa điểm, phường 6, quận 3, Tp HCM   23  KS. Phạm Vĩnh Thành   2007    01 quyển 
14 Báo cáo thẩm tra mô hình thủy lực ( Báo cáo thủy văn, thủy lực khu vực Bắc 25B - lần 2)   22  Chủ trì thẩm tra: Ninh Văn Bình   2011    01 quyển 
13 Nghiên cứu cơ sở khoa học công nghệ nâng cao chất lượng đất đắp đập khu vực nam trung bộ và Tây nguyên   Bộ môn nền móng - Ths. Nguyễn Văn Cửu  2007    02 quyển 
12 Nghiên cứu thiết lập quan hệ giữa hệ số thấm cố kết theo phương đứng và phương ngang của nền đất sét yếu ở ĐBSCL   21  GS.TS. Trần Thị Thanh  2006    03 quyển 
11 Nghiên cứu ứng dụng công nghệ chống thấm hiệu quả cho đập bằng vật liệu địa phương   20  Bộ Môn Địa Kỹ Thuật - Trần Thị Thanh  2008    02 quyển 
10 Nghiên cứu ứng dụng công nghệ chống thấm hiệu quả cho đập bằng vật liệu địa phương    19  Bộ Môn Địa Kỹ Thuật - Trần Thị Thanh  2007    01 quyển 
9 Nghiên cứu giải pháp tăng ổn định đê bao vùng ngập lũ ở ĐBSCL  18  Bộ Môn Địa Kỹ Thuật - Trần Thị Thanh  2003    02 quyển 
8 Báo cáo tổng kết đề tài: Phương pháp kiểm định và đánh giá chất lượng công trình thủy lợi miền nam về lĩnh vực công trình đất, công trình bê tông, công trình tiêu năng hạ lưu cống vùng triều- Phần công trình đất: nghiên cứu công nghệ thi công đập đất ở Tây Nguyên  17  Bộ Môn Địa Kỹ Thuật - Nguyễn Văn Thơ  1999    01 quyển 
7 Nghiên cứu sự thay đổi tính chất cơ lý của đất nhiễm phèn mặn trong quá trình ngọt hóa ở các tỉnh ĐBSCL  16  Bộ Môn Địa Kỹ Thuật - Trần Thị Thanh  2001    01 quyển 
6 Đặc điểm trương nở - xối rửa của một số loại đất sét dùng đắp đập ở miền Trung  15  Bộ Môn Địa Kỹ Thuật - Nguyễn Văn Thơ  2000    02 quyển 
5 Nghiên cứu công nghệ thi công đập đất ở tây Nguyên - Đông nam Bộ và ĐB SCL  14  Bộ Môn Địa Kỹ Thuật - Nguyễn Văn Thơ  1999    01 quyển 
4 Kết quả thí nghiệm đầm nén đất tại hiện trường công trình hồ chứa nước Lộc Quang- huyện Lộc Ninh - Bình Phước  13  Bộ Môn Địa Kỹ Thuật - Nguyễn Văn Thơ  2000    01 quyển 
3 Kết quả thí nghiệm đầm nén đất tại hiện trường công trình hồ chứa nước Hra Nam - Gia Lai  12  Bộ Môn Địa Kỹ Thuật - Nguyễn Văn Thơ  2000    01 quyển 
2 Đặc điểm trương nở xói rửa của một số loại đất sét dùng đắp đập ở miền Trung  11  Bộ Môn Địa Kỹ Thuật - Nguyễn Văn Thơ  2000    01 quyển 
1 Báo cáo tổng kết đề tài cấp bộ : Nghiên cứu đất đắp đập Cà Giây  10  Bộ Môn Địa Kỹ Thuật - Nguyễn Văn Thơ  2000    02 quyển 

Liên kết web