Khoa học
công nghệ thủy lợi
phục vụ
phát triển bền vững
Thư viện > Tài liệu lưu trữ

DANH MỤC SÁCH TẠI THƯ VIỆN VKHTLMN
Tìm sách trong thư viện
Tài liệu lưu trữ

Tài liệu lưu trữ > Trung tâm Nghiên cứu Ứng dụng và Phát Triển Công Nghệ Thủy lợi > Đề tài cấp Nhà Nước, cấp Bộ
26 mục
STT Tên sách/tài liệu Ký hiệu Tác giả Phân loại Năm XB Nơi XB Ghi chú
26 Nghiên cứu đánh giá các tác động tích cực và những tồn tại, đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả về kinh tế- xã hội và môi trường của hệ thống công trình kiểm soát lũ vùng Tứ Giác Long Xuyên   01  TS. Tô Văn Thanh    2016    01 Hộp hồ sơ 
25 Hồ sơ dự án : Quy hoạch vùng lòng hồ Dầu Tiêng và khu đầu mối phục vụ quản lý, khai thác đa mục tiêu   25  KS. Nguyễn Văn Hưng    2012    2 Hồ sơ 
24 Hồ sơ lập dự án: Dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ NTTS xã Bình trị   24  KS. Nguyễn Văn Hưng     2012    01 Hộp hồ sơ 
23 Dự án kết hợp bảo vệ vùng ven biển và phục hồi đai rừng ngập mặn tỉnh Cà Mau   23  KS. Ngô Xuân Hưng     2012    2 Hồ sơ 
22 Dự án đầu tư xây dựng nâng cấp đê biển Tây tỉnh Cà Mau ( điều chỉnh)   22  Ngô Xuân Hưng    2012    01 Hộp hồ sơ 
21 Hoàn thiện công nghệ thiết kế, chế tạo và thi công cống lắp ghép bằng BTCT và BTCT dự ứng lực ở ĐBSCL   21  Ths. Doãn Văn Huế     2012    01 Hộp hồ sơ 
20 Thuyết minh thiết kế phát sinh đầu tư xây dựng cống Rạch Dinh; Địa điểm xây dựng: Huyện U Minh - tỉnh Cà Mau   20  Ngô Xuân Hưng    2011    01hồ sơ 
19 Dự án điều tra cơ bản: Điều tra đánh giá hiện trạng các cửa sông Tiền thuộc hệ thống sông Cửu Long và kiến nghị giải pháp bảo vệ, khai thác   19  TS. Tô Văn Thanh; TS. Nguyễn Nghĩa Hùng    2009-2010    01 Hộp hồ sơ 
18 Dự án: Quy hoạch thủy lợi chống ngập úng thành phố Cà Mau   18  TS. Tô Văn Thanh     2010-2011    01 Hộp hồ sơ 
17 Hồ sơ Khảo sát : Dự án đầu tư xây dựng củng cố , nâng cấp đê biển Hòn Đất- Kiên Lương ( Từ cống số 2 - Chùa Hang)   17  TS. Tô Văn Thanh     2011    01 Hộp hồ sơ 
16 Hồ sơ thiết kế : Dự án đầu tư xây dựng củng cố , nâng cấp đê biển Hòn Đất- Kiên Lương ( Từ cống số 2 - Chùa Hang)   16  TS. Tô Văn Thanh     2011    01 Hộp hồ sơ 
15 Hồ sơ Khảo sát : Dự án đầu tư xây dựng khôi phục và nâng cấp đê biển An Biên - An Minh tỉnh Kiên Giang   15  TS. Tô Văn Thanh     2011    01 Hộp hồ sơ 
14 Hồ sơ thiết kế : Dự án đầu tư xây dựng khôi phục và nâng cấp đê biển An Biên - An Minh tỉnh Kiên Giang   14  TS. Tô Văn Thanh     2011    01 Hộp hồ sơ 
13 Đề tài cấp Bộ:Nghiên cứu các giải pháp khoa học công nghệ thủy lợi nhằm phát triển bền vững vùng chuyên canh cây ăn quả: Cam, Quýt, Bưởi, Nhãn ở đồng bằng sông Cửu Long   13  Ths. Phan Thanh Hùng     2010    6 quyển ( 03BCTT + BCTK+02 Hồ sơ nghiệm thu + CD) 
12 Tập báo cáo chuyên đề năm 2007: nghiên cứu các giải pháp khoa học công nghệ thủy lợi nhằm phát triển bền vững vùng chuyên canh cây ăn quả: Cam, Quýt, Bưởi, Nhãn ở đồng bằng sông Cửu Long   12      2008    01 quyển 
11 Báo cáo tổng kết ứng dụng công nghệ cừ BTCT dự ứng lực để xây dựng cồng ngăn mặn Ninh Qưới, huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu   11  Ths. Phan Thanh Hùng     2004    01 quyển 
10 Nghiên cứu công nghệ thiết kế và thi công kết cấu cống lắp ghép ở đồng bằng sông Cửu Long   10  Ths. Phan Thanh Hùng     2005    3 quyển 
9 Nghiên cứu các giải pháp khoa học công nghệ thủy lợi nhằm phát triển bền vững vùng chuyên canh cây ăn quả: Cây Cam ở xã Mỹ lợi, Huyện cái Bè, tỉnh Tiền Giang.       2008    01 quyển 
8 Nghiên cứu các giải pháp khoa học công nghệ thủy lợi nhằm phát triển bền vững vùng chuyên canh cây ăn quả: Bưởi, Quýt, Nhãn ở đồng bằng sông Cửu Long - Tập báo cáo số liệu đo đạc và thí nghiệm ở mô hình thực nghiệm cây Bưởi, ở huyện Phú Hữu, huyện Châu Thành, Hậu Giang. Cây Cam ở xã Mỹ Lợi - Huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang.       2008    2 quyển 
7 Nghiên cứu ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật về công nghệ và vật liệu mới cải tiến kết cấu cống ngăm mặn vùng ảnh hưởng triều thấp nam cà mau.   TS.Tô Văn Thanh     2005    05 quyển 
6 Báo cáo tổng kết KHKT dự án sản xuất thử nghiệm: Hoàn thiện công nghệ thiết kế chế tạo và thiết kế thi công cừ bản BTCT dự ứng lực cho các công trình giao thông, thủy lợi - KC 07-DA03  Ths.Phan Thanh Hùng    2004    1 quyển 
5 TKKT công trình kè chống xói lở của biển Gành Hào huyện Đông Hải - Bạc Liêu ( đoạn từ đồn Biên phòng đến tuyến đê biển)  Ths.Phan Thanh Hùng    2002    4 quyển + 1 Bình đồ 
4 Nghiên cứu úng dụng công nghệ vật liệu chống thấm địa kỹ thuật trong xây dựng thủy lợi  Ths.Phan Thanh Hùng    2000    1 quyển 
3 Nghiên cứu các phương thức khai thác hợp lý và phát triển bền vững vùng bãi bồi ven biển Nam Bộ  Ths. Ngô Xuân Hải    1999    1 quyển 
2 Thiết kế công trình xây dựng cống Rạch Ráng giai đoạn TKKT - BVTC tỉnh Cà Mau  Ths. Ngô Xuân Hải    2003    1 quyển 
1 Báo cáo kết quả dự án sản xuất thử nghiệm hoàn thiện công nghệ thiết kế thi công vải địa kỹ thuật ( geotextile) và rọ đá ( gabion) bọc PVC trong xây dựng giao thông thủy lợi ở các tỉnh phía Nam  Ths.Phan Thanh Hùng    1998    1 quyển 

Liên kết web