Khoa học
công nghệ thủy lợi
phục vụ
phát triển bền vững
Thư viện > Tài liệu lưu trữ

DANH MỤC SÁCH TẠI THƯ VIỆN VKHTLMN
Tìm sách trong thư viện
Tài liệu lưu trữ

Tài liệu lưu trữ > Trung tâm Nghiên cứu Thủy Nông và Cấp nước > Dự án
14 mục
STT Tên sách/tài liệu Ký hiệu Tác giả Phân loại Năm XB Nơi XB Ghi chú
14 Lập thiết kế mẫu, thiết kế điển hình công trình thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng, tưới tiên tiến, tiết kiệm nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.  14      2023   

Lưu tài liệu bằng file PDF (06 file)

 
13 Điều tra, đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp phát triển hạ tầng thủy lợi phục vụ phân vùng sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Trà Vinh   13      2023   

Lưu tài liệu bằng file PDF (05 file)

 
12 Tư vấn khảo sát, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật- Công trình: Đập thép kênh Nguyễn tấn Thành  12      2022     
11 Tư vấn khảo sát, lập báo cáo KTKT- Công trình: Đập thép rạch Ông Hồ, rạch Cầu sao, Rạch Me, kênh Mỹ Long, kênh Chín Tương, kênh Ba Trà và Ông Mười  11      2022     
10 Đắp đập thép kênh Nguyễn Tấn Thành Gói thầu: Tư vấn khảo sát, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật   10      2021     
09 Tư vấn khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán hạng mục Kênh Cộng Đồng - Rạch Đào, Rạch Hưu, Rạch Kiến, Rạch Lá. Thuộc công trình: Nạo vét các kênh, rạch để trữ nước ngọt phục vụ phòng chống hạn mặn.   09    09  2021     
08 Tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng; Thuộc công trình: Nạo vét các kênh, rạch để trữ nước ngọt phục vụ phòng chống hạn mặn.  08    08  2021     
07 Cập nhật cơ sở dữ liệu và xây dựng bản đồ phục vụ công tác cảnh báo rủi ro thiên tai xâm nhập mặn tỉnh Long An   07    07  2020     
06 Đắp đập thép ngăn mặn, trữ ngọt trên kênh Nguyễn Tất Thành phục vụ bơm nước ngọt bổ cấp cho người dân trên địa bàn tỉnh trong mùa khô năm 2020   06    06  2020     
05 Đánh giá tác động của hạn hán và xâm nhập mặn tại đồng bằng sông Cửu Long đối với một số lĩnh vực chủ chốt   05    05  2020     
04 Tư vấn lập thiết kế bản vẽ thi công hạng mục nạo vét rạch Vàm Giồng- Công trình: kênh 14   04    04  2020     
03 Kênh 14. Gói thầu: Tư vấn khảo sát, lập thiết kế BVTC và dự toán hạng mục Cống kênh Tiếp Nước, Cống rạch Sáu Thoàn và Xử lý các điểm sạt lở kênh 14.   03    01  2020     
02 Kênh 14. Gói thầu: Tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng điều chỉnh.   02    01  2020     
01 : Tư vấn thẩm tra điều chỉnh thiết kế cơ sở (Bổ sung các cống Bà Hai Màng, cống Ông Nhượng). Dự án: Hệ thống thủy lợi trạm bơm Xuân Hòa, Tiền Giang  01  ThS.Ninh văn Bình  01  2019     

Liên kết web