Khoa học
công nghệ thủy lợi
phục vụ
phát triển bền vững
Thư viện > Tài liệu lưu trữ

DANH MỤC SÁCH TẠI THƯ VIỆN VKHTLMN
Tìm sách trong thư viện
Tài liệu lưu trữ

Tài liệu lưu trữ > Phòng Đào tạo và Hợp tác Quốc tế > Đề tài cấp Nhà Nước, cấp Bộ
7 mục
STT Tên sách/tài liệu Ký hiệu Tác giả Phân loại Năm XB Nơi XB Ghi chú
7 Nghiên cứu biến động nguồn nước thượng lưu, điều kiện khí hậu cực đoan ở đồng bằng sông Cửu Long và đề xuất các giải pháp chuyển đổi cơ cấu sản xuất  07  TS. Tô Quang Toản    2021  Tp Hồ Chí Minh   
6 Điều tra, đánh giá phân bố phù sa vùng biên giới VN-CPC làm cơ sở cho phân tích ảnh hưởng của các phương án phát triển thượng lưu tới phân bố phù sa bùn cát và rủi ro xói lở bùn cát ở ĐBSCL   TS. Tô Văn Thanh    2016  Phòng Đào tạo & HTQT  01 hộp hồ sơ 
5 Nghiên cứu đánh giá tác động của các bậc thang thủy điện trên dòng chính hạ lưu sông Mê Công đến dòng chảy, môi trường, kinh tế xã hội vùng Đồng bằng sông Cửu Long và đề xuất giải pháp giảm thiểu bất lợi   TS. Tô Quang Toản    2016  Phòng Đào tạo & HTQT  01 hộp hồ sơ 
4 Nghiên cứu xây dựng hệ thống thông tin liên quan tới nước để phát triển bền vững Đồng bằng sông Cửu Long, Việt Nam   PGS.TS.Võ Khắc Trí     2010  Phòng hợp tác Quốc tế  01 hộp hồ sơ 
3 Nghiên cứu các giải pháp công nghệ,thiết bị trong hệ thống thuỷ lợi nhằm phân phối về số lượng nước hiệu quả cao   PGS.TS.Võ Khắc Trí    2008  Phòng hợp tác Quốc tế  04quyển 
2 Nghiên cứu các giải pháp công nghệ,thiết bị trong hệ thống thuỷ lợi nhằm phân phối về số lượng nước hiệu quả cao   PGS.TS.Võ Khắc Trí     2007  Phòng hợp tác Quốc tế  07 quyển ( 1 Đề cương DT) 
1 Đề tài :Từng bước hiện đại hoá công tác quản lý hệ thống công trình thuỷ lợi Gò công-Tiền Giang   TS.Võ Khắc Trí     2003  Phòng hợp tác Quốc tế  05 quyển 

Liên kết web