Khoa học
công nghệ thủy lợi
phục vụ
phát triển bền vững
Thư viện > Tài liệu lưu trữ

DANH MỤC SÁCH TẠI THƯ VIỆN VKHTLMN
Tìm sách trong thư viện
Tài liệu lưu trữ

Tài liệu lưu trữ > Trung tâm Thuỷ công và Thuỷ lực > Đề tài cấp Cơ sở, cấp tỉnh
69 mục
STT Tên sách/tài liệu Ký hiệu Tác giả Phân loại Năm XB Nơi XB Ghi chú
04 Khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi - Dự án Sửa chữa đê bao kênh Truyền Giồng, xã Vĩnh Xuân, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long.  04  Trung tâm Thủy công    2023   

Lưu hồ sơ dạng file PDF (Gồm 7 file)

 
03 Thí nghiệm mô hình thủy lực cống Cái Lớn (Báo cáo chính)  03  Trung tâm Thủy công  TNMH       
02 Thí nghiệm mô hình thủy lực cống Cái Bé. (Báo cáo chính)   02  Trung tâm Thủy công  TNMH       
01 Xây dựng và thí nghiệm mô hình thủy lực Hồ chứa nước sông Lũy, tỉnh Bình Thuận   01  Trung tâm Thủy công   TNMH       
34 Thí nghiệm mô hình thủy lực cống Tân Dinh, Bông Bót, Vũng Liêm ( Bông Bót)  65  PGS.TS.Nguyễn Thanh Hải    2017    01 Hộp hồ sơ 
33 Thí nghiệm mô hình thủy lực cống Tân Dinh, Bông Bót, Vũng Liêm ( Tân Dinh)  64  PGS.TS.Nguyễn Thanh Hải    2017    01 Hộp hồ sơ 
32 Thí nghiệm mô hình thủy lực cống Tân Dinh, Bông Bót, Vũng Liêm ( Cống Vũng Liêm)  63  PGS.TS.Nguyễn Thanh Hải    2017    01 Hộp hồ sơ 
31 Nghiên cứu đề xuất các giải pháp thủy lợi phục vụ sản xuất lúa vụ Thu Đông ở Đồng bằng sông Cửu Long   62  GS.TS. Tăng Đức Thắng    2017    01 Hộp hồ sơ 
30 Nghiên cứu ứng dụng tràn có ngưỡng kiểu phím Piano vào xây dựng công trình thủy lợi Việt Nam   61  TS. Nguyễn Thanh Hải     2015    01 Hộp hồ sơ 
29 Báo cáo kết quả thí nghiệm mô hình thủy lực phục vụ giai đoạn thiết kế kỹ thuật- dự án đầu tư xây dựng công trình cống Mương Chuối thuộc Quy hoạch thủy lợi chống ngập úng khu vực Tp HCM.   60  Nguyễn Trần Khánh     2012    01 Hộp hồ sơ 
28 Nghiên cứu các giải pháp KHCN nhằm khai thác bền vững vùng bán đảo Cà Mau - ĐTĐL 2007G/28   59  PGS.TS. Tăng Đức Thắng     2012    BCTK 
27 Công trình thủy điện Đồng Nai 5- tỉnh Lâm Đồng - Đắc Nông, kết quả thí nghiệm mô hình thủy lực tràn xả lũ, dẫn dòng thi công - 2 tập   58  Ths. Nguyễn Thanh Hải     2011  Viện KHTLMN  Báo cáo chính +Phụ lục 
26 Thủy điện Đồng Nai 3 - Thiết kế thi công - tập 5.1-BS nghiên cứu mô hình thủy lực hố xói sau đập tràn - Phụ lục   57  Ths. Nguyễn Thanh Hải     2011  Viện KHTLMN  Phụ lục 
25 Dự án đầu tư xây dựng công Mương Chuối thuộc hệ thống công trình thủy lợi phục vụ chống ngập úng cho khu vực vùng 1, thành phố Hồ Chí Minh.Địa điểm: Xã Long Thới,Huyện nhà bè, Tp Hồ Chí Minh: Báo cáo kết quả thí nghiệm mô hình thủy lực cống Mương Chuối   56  Ths. Nguyễn Thanh Hải     2010  Viện KHTLMN  Báo cáo chính 
24 Công trình đập dâng Văn Phong tỉnh Bình Định - Báo cáo kết quả thí nghiệm mô hình thủy lực tràn   55  Ths. Nguyễn Thanh Hải     2010  Viện KHTLMN  Báo cáo tổng hợp 
23 Kết quả thí nghiệm mô hình thủy lực - Công trình thủy điện Đăk Mi 2 - Tràn xả lũ - cống dẫn dòng Đăk Mi 2   54  Ths. Nguyễn Thanh Hải     2010  Viện KHTLMN  01 Phần phụ lục + 01 Phần phụ lục 
22 Thí nghiệm mô hình thủy lực - Công trình thủy điện sông Bung 2 tỉnh Quảng Nam - Phần phụ lục- Tràn xả lũ - Hầm dẫn dòng   53  Ths. Nguyễn Thanh Hải     2009  Viện KHTL MN  01 quyển 
21 Thí nghiệm mô hình thủy lực tràn xả lũ hồ trung tâm -Cụm công trình thủy lợi Gia Nghĩa tỉnh Đắc Nông   52  Ths. Nguyễn Thanh Hải     2007  Viện KHTL MN  01 BC kết quả thí nghiệm 
20 Thí nghiệm mô hình thủy lực đập tràn - Công trình thủy điện sông Bung 4A - Báo cáo chính   51  Ths. Nguyễn Thanh Hải     2009  Viện KHTLMN  01 Báo cáo chính 
19 Thí nghiệm mô hình thuỷ lực dòng chảy đoạn sông Bung tại khu vực nhà máy thủy điện A - Vương - 2 tập   50  Ths. Nguyễn Thanh Hải ; Ths. Phạm Văn Hồi     2009  Viện KHTL MN  02 quyển ( BC chính+ Khảo sát địa hình ) 
18 Điều tra tình hình khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước vùng bán đảo Cà Mau.   49  Phòng thủy công, thủy lực     2008  Viện KHTL MN  1 BC tổng hợp 
17 Đánh giá tác động của hệ thống đê bao, bờ bao đến xâm nhập mặn đồng bằng sông Cửu Long ( Chỉ tham khảo khi được sự đồng ý của UB sông Mekong Việt Nam )   48  PGS.TS. Tăng Đức Thắng     2008  Viện KHTL MN  01 quyển 
16 Báo cáo thí nghiệm mô hình thủy lực phương án thiết kế bổ sung công trình hồ chứa nước sông Ray, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu   47  Ths. Phan Trần Khánh    2008  Viện KHTL MN  01 quyển 
15 Báo cáo thí nghiệm mô hình thủy lực công trình hồ chứa nước ĐaGle,ĐăK Lông Thượng   46  Ths. Phan Trần Khánh     2008  Viện KHTL MN  01 quyển 
14 Công trình thủy điện Srêpôk 4tỉnh Đắc Lắc- Đắc Nông. Báo cáo kết quả thí nghiệm mô hình thủy lực tràn xả lũ Srêpôk 4   45  Ths.Nguyễn Thanh Hải     2008  Viện KHTLMN  01 quyển 
13 Cập nhật thông tin và phân tích các mặt tác động trong nước và Quốc tế của hệ thống đê bao đồng bằng sông Cửu Long   44  PGS.TS. Tăng Đức Thắng     2007  Viện KHTLMN  02 ( Báo cáo + phụ lục) 
12 Thí nghiệm mô hình thuỷ lực dự án thuỷ lợi sông ray (gói thầu số 01-Tư vấn khảo sát thiết kế công trình hồ chứa nước sông Ray)   43  Ths.Nguyễn Thanh Hải     2007  Viện KHTLMN  01 quyển 
11 Nghiên cứu đề xuất các giải pháp khoa học công nghệ xây dựng hệ thống đê bao bờ bao nhằm phát triển bền vững vùng ngập lũ ĐB SCL   42  GS.TS. Trần Như Hối     2006  Viện KHTLMN  14 quyển 
10 Nghiên cứu xây dựng cơ sở dữ liệu đê bao,bờ bao và đánh giá tác động của việc xây dựng đê bao bờ bao đến kinh tế xã hội và môi trường ở châu thổ sông mêkông(tham khảo khi được sự đồng ý của UBMK)   41  PGS.TS.Tăng Đức Thắng    2006  Viện KHTLMN  01 quyển 
9 Nghiên cứu cải tiến,nâng cấp các cống có cửa van tự động thuỷ lực vùng ảnh hưởng thuỷ triều phía nam   40  PGS.TS.Tăng Đức Thắng    2005  Viện KHTL MN  02 quyển ( BC tổng hợp) 
9 Nghiên cứu cải tiến,nâng cấp các cống có cửa van tự động thuỷ lực vùng ảnh hưởng thuỷ triều phía nam     PGS.TS.Tăng Đức Thắng    2005  Viện KHTL MN  02 quyển ( BC tổng hợp) 
8 Nghiên cứu các giải pháp KHCN đánh giá và quản lý nguồn nước hệ thống thuỷ lợi đồng bằng sông cửu long có cống ngăn mặn và đề xuất giải pháp khắc phục.   39  PGS.TS.Tăng Đức Thắng     2005  Viện KHTL MN  04 quyển 
7 Nghiên cứu giải pháp đảm bảo an toàn hồ chứa Tây nguyên và Đông Nam Bộ   37,38  PGS.TS.Tăng Đức Thắng     2004  Viện KHTL MN  02 quyển 
6 Thí nghiệm mô hình thủy lực công trình thủy điện A Vương tỉnh Quảng Nam  36  Nguyễn Thanh Hải    2004  Viện KHTL MN  02 quyển 
5 Thí nghiệm mô hình thủy lực đập tràn công trình thủy điện BuônKnôp trên sông Srepop tỉnh Đắc Lắc  35  Nguyễn Thanh Hải    2004  Viện KHTL MN  03 quyển 
4 Nghiên cứu đề xuất các giải pháp KHCN phục vụ xây dựng hệ thống đê biển đê cửa sông ngăn mặn Nam Bộ  34  Trần Như Hối    2002  Viện KHTL MN  02 bộ 
3 Nghiên cứu xác định hệ số lưu lượng thực nghiệm tổng hợp cho cống cải tiến đang mở hai chiều ở đồng bằng sông Cửu Long  33  Mai Thị Cánh    2001  Viện KHTL MN  01 quyển 
2 Một số đặc tính động lực dòng chảy sau cống ở đồng bằnh sông Cửu Long  32  Tăng Đức Thắng    2000  Viện KHTL MN  01 quyển 
1 Phương pháp kiểm định và đánh giá chất lượng công trình tiêu năng phòng xói cống vùng triều đồng bằng sông Cửu Long và hướng khắc phục  31  Trần Như Hối    1998  Viện KHTL MN  01 quyển 
20 Kết quả đo đạc, theo dõi biễn biến xói lở Cống Chủ Chí - Bạc Liêu  30  Phòng nghiên cứu thủy công, thủy lực    1997    01 quyển 
19 Thí nghiệm mô hình thủy lực Châu Phê - Long An  29  Phòng nghiên cứu thủy công, thủy lực    1997    05 quyển 
18 Thí nghiệm mô hình thủy lực Cống Ba Tỏ- Xẻo Mát - Cái Vồn  28  Phòng nghiên cứu thủy công, thủy lực -Trần Như Hối    1997    05 quyển 
17 Thí nghiệm mô hình thủy lực Vàm Tháp - Tiền Giang  27  Phòng nghiên cứu thủy công, thủy lực - Mai Thị Cánh    1997    05 quyển 
16 Thí nghiệm mô hình thủy lực Cống cuối Kênh B ( hành phố HCM)  26  Phòng nghiên cứu thủy công, thủy lực - Nguyễn Trần KHánh    1997    05 quyển 
15 Thí nghiệm mô hình thủy lực Nhật Tảo - Long An  25  Phòng nghiên cứu thủy công, thủy lực -Tăng Đức Thắng    1997    05 quyển 
14 Thí nghiệm mô hình thủy lực Cống Bố Thảo - Sóc Trăng  24  Phòng nghiên cứu thủy công, thủy lực - Mai Thị Cánh    1997    05 quyển 
13 Thí nghiệm mô hình thủy lực Cống Bao Biển - Sóc Trăng  23  Phòng nghiên cứu thủy công, thủy lực - Nguyễn Thanh Hải    1996    05 quyển 
12 Thí nghiệm mô hình thủy lực Hồ chứa nước Đá Đen - Bà Rịa Vũng tàu  22  Phòng nghiên cứu thủy công, thủy lực -Tăng Đức Thắng    1997    05 quyển 
11 Thí nghiệm mô hình Cống Vĩnh Mỹ - Minh Hải  21  Phòng nghiên cứu thủy công, thủy lực - Trần Như Hối, Mai Thị Cánh    1996    01 quyển 
10 Thí nghiệm mô hình Láng Trâm - Minh Hải  20  Phòng nghiên cứu thủy công, thủy lực - Trần Như Hối,Nguyễn Trần Khánh    1996    01 quyển 
9 Thí nghiệm mô hình Cống Hưng Hội - Minh Hải  19  Phòng nghiên cứu thủy công, thủy lực - Trần Như Hối,Nguyễn Thanh Hải    1996    01 quyển 
8 Thí nghiệm mô hình Đập Tràn Ba bàn - Bình Thuận  18  Phòng nghiên cứu thủy công, thủy lực - Trần Như Hối,Nguyễn Trần Khánh    1996    01 quyển 
7 Thí nghiệm mô hình thủy lực Bắc Trang - Trà Vinh   17  Phòng nghiên cứu thủy công, thủy lực - Trần Như Hối,Nguyễn Trần Khánh     1996    01 quyển 
6 Thí nghiệm mô hình Cống Vàm Buôm - Trà Vinh  16  Phòng nghiên cứu thủy công, thủy lực - Trần Như Hối, Mai Thị Cánh    1996    01 quyển 
5 Thí nghiệm mô hình Cống số 03 Tân Hưng - Tây Ninh   15  Phòng nghiên cứu thủy công, thủy lực - Trần Như Hối, Nguyễn Trần Khánh     1996    01 quyển 
4 Báo cáo thực nghiệm bổ sung Chủ Chí - Minh Hải  14  Phòng nghiên cứu thủy công, thủy lực - Trần Như Hối    1996    01 quyển 
3 Thí nghiệm mô hình Cống Thạch Trị  13  Phòng nghiên cứu thủy công, thủy lực - Trần Như Hối    1996    01 quyển 
2 Thí nghiệm mô hình Cống Chủ Chí  12  Phòng nghiên cứu thủy công, thủy lực - Trần Như Hối    1996    01 quyển 
1 Thí nghiệm mô hình Kênh C  11  Phòng nghiên cứu thủy công, thủy lực - Trần Như Hối    1996    01 quyển 
10 Thí nghiệm mô hình Tuyền Lâm    Phòng nghiên cứu thủy công, thủy lực - Trần Như Hối    1996    01 quyển 
9 Thí nghiệm mô hình Rầm Vé - Rạch Đung    Phòng nghiên cứu thủy công, thủy lực - Trần Như Hối    1996    01 quyển 
8 Thí nghiệm mô hình Cầu Sập    Phòng nghiên cứu thủy công, thủy lực - Trần Như Hối    1996    01 quyển 
7 Thí nghiệm mô hình Cống Nhà Thờ    Phòng nghiên cứu thủy công, thủy lực - Trần Như Hối    1996    01 quyển 
6 Thí nghiệm mô hình Cống Mỹ Tú    Phòng nghiên cứu thủy công, thủy lực - Trần Như Hối    1996    01 quyển 
5 Thí nghiệm mô hình Cống Trà Cú    Phòng nghiên cứu thủy công, thủy lực - Trần Như Hối    1996    01 quyển 
4 Thí nghiệm mô hình Cống Tam Sóc    Phòng nghiên cứu thủy công, thủy lực - Trần Như Hối    1996    01 quyển 
3 Thí nghiệm mô hình Cống Cà Ráng Sâu    Phòng nghiên cứu thủy công, thủy lực - Trần Như Hối    1996    01 quyển 
2 Thí nghiệm mô hình Cống Cổ Rạng    Phòng nghiên cứu thủy công, thủy lực    1995    01 quyển 
1 Thí nghiệm mô hình cống Tân Hương - Bến Tre    Phòng nghiên cứu thủy công, thủy lực - Trần Như Hối, Mai Thị Cánh    1995    01 quyển 

Liên kết web