Khoa học
công nghệ thủy lợi
phục vụ
phát triển bền vững
Thư viện > Tài liệu lưu trữ

DANH MỤC SÁCH TẠI THƯ VIỆN VKHTLMN
Tìm sách trong thư viện
Tài liệu lưu trữ

Tài liệu lưu trữ > Trung tâm Thuỷ công và Thuỷ lực > Dự án
4 mục
STT Tên sách/tài liệu Ký hiệu Tác giả Phân loại Năm XB Nơi XB Ghi chú
04 Khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi - Dự án Sửa chữa đê bao kênh Truyền Giồng, xã Vĩnh Xuân, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long.  04  Trung tâm Thủy công    2023   

Lưu hồ sơ dạng file PDF (Gồm 7 file)

 
03 Thí nghiệm mô hình thủy lực cống Cái Lớn (Báo cáo chính)  03  Trung tâm Thủy công  TNMH       
02 Thí nghiệm mô hình thủy lực cống Cái Bé. (Báo cáo chính)   02  Trung tâm Thủy công  TNMH       
01 Xây dựng và thí nghiệm mô hình thủy lực Hồ chứa nước sông Lũy, tỉnh Bình Thuận   01  Trung tâm Thủy công   TNMH       

Liên kết web